ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με αφορμή τους Σύρους πρόσφυγες στο Σύνταγμα

27.11.14

27-11-2014

Με αφορμή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Σύροι που εισέρχονται στη χώρα μας και τη διαμαρτυρία Σύρων που βρίσκονται στο Σύνταγμα από 19/11/2014, σε συνδυασμό με την άφιξη των 700 ατόμων που περισυλλέγησαν από τις Αρχές στα Βορειοανατολικά της Κρήτης, το ΕΣΠ δηλώνει τα εξής: 

Η Ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει ότι ειδικά οι Σύροι, μεταξύ άλλων εθνικοτήτων, που φτάνουν στην Ελλάδα διαφεύγοντας του πολέμου, χρήζουν άμεσης προστασίας και δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Για το λόγο δε αυτό αναστέλλει την απέλασή τους για ικανό χρονικό διάστημα. Με την αναστολή και μόνο της απέλασης, όμως, δεν αναγνωρίζονται σε αυτούς οιαδήποτε άλλα δικαιώματα και δεν προβλέπονται επισήμως ούτε λαμβάνονται μέτρα, ώστε οι Σύροι πρόσφυγες να απολαμβάνουν τουλάχιστον υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα στην Ελλάδα. 

 

Το ΕΣΠ επισημαίνει ότι η προσφυγική ιδιότητα δεν αποδίδεται, απλά αναγνωρίζεται από ένα κράτος. Οι πρόσφυγες είναι πρόσφυγες σε κάθε περίπτωση, δεν γίνονται όταν και εφόσον αιτηθούν άσυλο και μόνο σε περίπτωση που αυτό τους χορηγηθεί.

Το επιχείρημα ότι προϋπόθεση παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής, σίτισης, στέγασης και λοιπών προνοιακών συνθηκών είναι η υποβολή αιτήματος ασύλου, αναιρεί «εν τοις πράγμασι» την απαιτούμενη προστασία και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όσο χρόνο οι πρόσφυγες επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα. 

Το Δουβλίνο ΙΙΙ υποχρεώνει του Σύρους, όπως και τους λοιπούς πρόσφυγες, να ζητούν άσυλο στη πρώτη χώρα εισόδου τους στον Ευρωπαϊκό χώρο, ανεξαρτήτως της δυνατότητάς τους να επιβιώσουν στη χώρα αυτή. 

Η αίτηση ασύλου δεν πρέπει να αποτελεί μέσο και προϋπόθεση για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής και στοιχειώδους ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που έχουν διαφύγει από εμπόλεμες συρράξεις.

Καλούμε την Ελληνική πολιτεία, ως πολιτεία αλληλέγγυα προς θύματα ανθρωπιστικής κρίσης και πολέμων, να παρέχει άμεσα στους Σύρους πρόσφυγες, στέγαση, σίτιση, κάλυψη άμεσων ιατροφαρμακευτικών αναγκών και παροχές πρόνοιας για τις οικογένειές τους. 

Η Ελληνική πολιτεία πρέπει να απαιτήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους την ίση κατανομή ευθύνης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες νεοαφιχθέντων προσφύγων, να διεκδικήσει τη κατάργηση ή τροποποίηση του Κανονισμού Δουλβίνο ΙΙΙ, προκειμένου να μην «εγκλωβίζει» σε χώρες του Νότου της Ευρώπης όπως και η Ελλάδα περισσότερα άτομα απ’ όσα το σύστημα υποδοχής και ασύλου μπορεί να διαχειριστεί. 

Την ίδια στιγμή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τους, οφείλουν και αυτά με τη σειρά τους να διευκολύνουν την ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση των Σύρων προσφύγων σε ευρωπαϊκό έδαφος, τη συνένωση Σύρων προσφύγων με μέλη των οικογενειών τους ήδη εγκατεστημένων σε κράτη μέλη της Ένωσης, να αυξήσουν τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους και να προσφέρουν κατά τρόπο αναλογικό τη δυνατότητα μετεγκατάστασης σε ευρωπαϊκές χώρες Σύρων προσφύγων που συγκεντρώνονται σε γειτονικές τρίτες χώρες και διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους προκειμένου να καταφέρουν με παράτυπους τρόπους την είσοδό τους στην Ευρώπη.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα