Εκστρατεία για την πρόσβαση στο Άσυλο πρόκληση σε συνέντευξη τύπου

12.10.12

12/10/2012

Οι υπογράφουσες οργανώσεις και συλλογικότητες σας προσκαλούμε σε συνέντευξη τύπου που οργανώνουμε για να παρουσιάσουμε έκθεση/αναφορά που περιλαμβάνει τα πορίσματα της εκστρατείας για την πρόσβαση των προσφύγων στη διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου καθώς και τα συναφή ζητήματα που εγείρονται από την υλοποίηση της αστυνομικής επιχείρησης «Ξένιος Ζευς».

 

Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 στο χώρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Σολωμού 25, Εξάρχεια.
 

“We know we are blacks but we are not animals!

 

Κοινό δελτίο τύπου - Παρουσίαση της αναφοράς που περιλαµβάνει τα πορίσµατα της εκστρατείας για την πρόσβαση στο άσυλο (asylum-campaign.blogspot.gr)

 

Οι οργανώσεις που υπογράφουµε αυτό το κείµενο, επισκεφτήκαµε το κτίριο της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στην οδό Πέτρου Ράλλη, από τις 17 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 7 Απριλίου 2012, κάθε Παρασκευή βράδυ ως Σάββατο ξηµερώµατα. Σκοπός µας ήταν να καταγράψουµε, να τεκµηριώσουµε και να καταγγείλουµε την απαράδεκτη πρακτική - άρνηση των αρχών να παραλαµβάνουν αιτήµατα ασύλου. Η πρακτική αυτή συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, την ώρα µάλιστα που η λειτουργία της πολυδιαφηµισµένης νέας Υπηρεσίας Ασύλου που θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο του 2012 µετατίθεται ξανά, αυτή τη φορά για τον Μάρτιο του 2013. 

Τα πορίσµατα και οι διαπιστώσεις µας καταγράφτηκαν στην αναφορά µε τίτλο «Η εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο στην περιοχή της Αττικής». Εκεί περιλαµβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στο άσυλο στην Ελλάδα και καταγγέλλονται οι σχετικές παραβιάσεις του διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου από τις ελληνικές αρχές.

Οι αστυνοµικές αρχές - κατά τη συνήθη πρακτική των τελευταίων χρόνων - αρνούνται να καταγράψουν τα αιτήµατα ασύλου και δέχονται να παραλάβουν εξαιρετικά περιορισµένο αριθµό αιτήσεων  ασύλου  µόνο  κάθε  Σάββατο  ξηµερώµατα. Εκατοντάδες  άτοµα  υποβάλλονται  στο µαρτύριο της αναµονής στην άκρη ενός δρόµου επί 2-3 µερόνυχτα, υπό άθλιες συνθήκες, δίχως πρόσβαση σε τουαλέτα, νερό ή τροφή, για να έχουν ΙΣΩΣ µια µικρή πιθανότητα καταγραφής ως αιτούντες. Παράλληλα, οι αστυνοµικές αρχές, µέσα από απαξιωτικές και εξευτελιστικές πρακτικές,  στοχεύουν  να   αποθαρρύνουν  την   υποβολή  αιτηµάτων  ασύλου   και   να αποκλείσουν από την πρόσβαση ακόµα και τις πλέον ευάλωτες οµάδες όπως οι µόνες γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Συγκεκριµένα:

•    οι αστυνοµικές δυνάµεις, από το βράδυ της Πέµπτης µέχρι την Παρασκευή το πρωί, συχνά απωθούν και  κυνηγούν τους αιτούντες άσυλο µαζικά, ακόµα και  µε  τη  χρήση  βίας (γκλοµπς), ώστε πολλοί από αυτούς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Παράλληλα µας καταγγέλθηκε χρήση χηµικών (δακρυγόνα) για την απώθηση αιτούντων άσυλο.

•    Οι γυναίκες απωθούνται από την αστυνοµία από τις “πρώτες θέσεις” της ουράς, ενώ βρίσκονται για µερόνυχτα εκτεθειµένες στις ίδιες άθλιες συνθήκες, αναγκασµένες να βρίσκονται ανάµεσα σε  ένα  πλήθος κατά  συντριπτική πλειοψηφία ανδρών, χωρίς  την παραµικρή µέριµνα για την κατάστασή τους.

•     ∆εν υπάρχει η παραµικρή µέριµνα για τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία εκτίθενται σε πολύ άσχηµες καιρικές συνθήκες και ανάµεσα σε ενήλικες. Αναφέρουµε ενδεικτικά την αυθαίρετη αποποµπή ανήλικων Αφγανών µε εντολή του υπεύθυνου αξιωµατικού, µε το πρόσχηµα ότι κατά την εκτίµησή του ήταν ενήλικοι ή Πακιστανοί! Καταγγέλλεται επίσης, ότι στην προσπάθεια ενός ανηλίκου να φέρει νερό και τροφή όσο οι υπόλοιποι περίµεναν στην ουρά, ένας φρουρός τον σταµάτησε και του είπε να τα πετάξει ή να τα επιστρέψει πίσω, χωρίς να τον αφήσει να πλησιάσει τους υπόλοιπους ανήλικους.

Η πρακτική αυτή των αρχών συνεπάγεται σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ως προς την πρόσβαση στο άσυλο και ως προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα των προσώπων που ζητούν προστασία. Ειδικότερα συνιστά παραβίαση:

•    Του δικαιώµατος στην υποβολή αιτήµατος ασύλου

•    Της αρχής της µη επαναπροώθησης

•    Του δικαιώµατος κάθε ανθρώπου στην ελευθερία και την ασφάλεια

•     Του δικαιώµατος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και του δικαιώµατος να µην υφίσταται κανείς απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση.

ενώ επιπλέον στερεί τα άτοµα αυτά από τα δικαιώµατά τους ως αιτούντες άσυλο.

Η άρνηση των αρχών να καταγράψουν αιτήµατα ασύλου και η µεταχείριση που επιφυλάσσουν στους αιτούντες άσυλο, η οποία προσβάλλει κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν αποτελούν καινούργιες πρακτικές ούτε αποτέλεσµα δυσλειτουργιών ή της οικονοµικής κρίσης. Αντίθετα, πρόκειται για µια συστηµατική µακροχρόνια πολιτική, µε συνειδητό σκοπό την αποτροπή της υποβολής αιτήµατος ασύλου στην Ελλάδα.

Αποτελεί επίσης µέρος µίας γενικότερης πολιτικής των ελληνικών αρχών απέναντι στους  πρόσφυγες και  µετανάστες, που  χαρακτηρίζεται από  τη  στοχοποίηση τους  και  την προαγωγή  ρατσιστικού  λόγου  και  πρακτικών,  οι  οποίες  αποτυπώνονται:  στις  µαζικές συλλήψεις αλλοδαπών, την παράνοµη κράτηση µε σκοπό την απέλαση, τις απελάσεις προσώπων που κινδυνεύουν στη χώρα προέλευσής τους, τις νυχτερινές έκτακτες συνεντεύξεις ασύλου, την µη παροχή συνθηκών υποδοχής, την παρατεταµένη κράτηση σε άθλιες συνθήκες κλπ. Οι πρακτικές αυτές έχουν επανειληµµένως καταγγελθεί από συλλογικότητες και οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, και έχουν οδηγήσει σε καταδίκες της χώρας από διεθνείς οργανισµούς.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ σε όσους αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους, επειδή η ζωή, η ελευθερία ή η αξιοπρέπεια τους βρίσκονταν σε κίνδυνο εξαιτίας της κρατικής καταστολής, του πολέµου ή της φτώχειας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

•    Απρόσκοπτη πρόσβαση στο άσυλο κάθε µέρα χωρίς διαµεσολαβήσεις.

•    Άσυλο και κοινωνική προστασία στα άτοµα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

•     Να σταµατήσει η απαράδεκτη κατάσταση που έχει επιβληθεί από τις αρχές καθηµερινά και κάθε Σάββατο πρωί στην Πέτρου Ράλλη.

•    Να υλοποιηθεί επιτέλους η νοµική δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης ώστε οι ελληνικές

αστυνοµικές αρχές να πάψουν να είναι αρµόδιες για τα ζητήµατα ασύλου, η δε σχετική ευθύνη να αναληφθεί άµεσα από την Υπηρεσία Ασύλου για όλες τις αιτήσεις.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2012

Αίτηµα

Επιτροπή Αλληλεγγύης στους
Πρόσφυγες Χίου «Λάθρα»

Άρσις                                                            

Ιατρική Παρέµβαση

∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων
και Μεταναστών - Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων

∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών

Οµάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα 
Προσφύγων και Μεταναστών
 
Ελληνικό Παρατηρητήριο των 
Συµφωνιών του Ελσίνκι

Σύλλογος Ενωµένων Αφγανών στην Ελλάδα

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες

Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων

Σύλλογος Μερίµνης Ανηλίκων

Κίνηση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα - Αλληλεγγύη
στους Πρόσφυγες - Σάµος

 

* Copyright φωτογραφίας - Κατερίνα Κόμητα

 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα