Υπόθεση Μανωλάδας - 5 χρόνια μετά: Αναίρεση υπέρ του νόμου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

02.11.18

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018—Η Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχει νομική συνδρομή στα θύματα της Μανωλάδας από την αρχή της υπόθεσης αυτής μέχρι και σήμερα, τόσο ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων όσο και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Πριν 4 χρόνια, το ΕΣΠ επισήμανε όλες τις νομικές πλημμέλειες της υπόθεσης της Μανωλάδας, που καταγράφηκαν στις ποινικές διαδικασίες, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ελλάδα[1].

Οι εν λόγω πλημμέλειες οδήγησαν αργότερα στη γνωστή καταδίκη[2] της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ, για παραβίαση του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και η χώρα τελεί έκτοτε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής της με την απόφαση του ΕΔΔΑ.

Με την πρόσφατη ενδιάμεση Απόφασή[3] της, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης παροτρύνει τις ελληνικές αρχές «να αναφερθούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι τα εθνικά δικαστικά όργανα ερμηνεύουν ορθά την έννοια «εμπορία ανθρώπων» για το σκοπό της εργασιακής εκμετάλλευσης» .

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναίρεση υπέρ του νόμου, που άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του αθωωτικού σκέλους της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών, το οποίο απάλλαξε τους δράστες  από την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων στην υπόθεση της Μανωλάδας. Αν και η όποια απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει επιπτώσεις μόνο στη νομική πραγματικότητα, καθώς η υπόθεση, ενόψει της αμετάκλητης ως προς το σκέλος αυτό αθώωσης των υπαιτίων, δεν θα ξαναδικασθεί, είναι σημαντικό ότι η ελληνική δικαστική εξουσία αναγνωρίζει τα προβλήματα που διέγνωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως προς την εφαρμογή του νόμου.

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η πραγματική συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Μανωλάδα, παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο για την ελληνική Πολιτεία στο σύνολό της. 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες επισημαίνει ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών (εργασιακού trafficking), που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, απαιτείται:

  • Ο συντονισμός όλων των φορέων και υπουργείων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι σε τομείς όπου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα,
  • Ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού πλάνου για την αποτροπή των χειρότερων μορφών της καταναγκαστικής εργασίας καθώς και την αποτελεσματική τιμωρία των δραστών και την επαρκή προστασία των θυμάτων.

[1] Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, «ΜΑΝΩΛΑΔΑ: ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ», διαθέσιμο σε https://www.gcr.gr/el/ekdoseis-media/ypotheseis-edda/ypotheseis-apofaseis-edda/item/414-manwlada-dikastiki-apotuxia

[2] ΥΠΟΘΕΣΗ CHOWDURY ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, (Προσφυγή αριθ. 21884/15) διαθέσιμη σε : http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-apophaseon?p_p_id=nskedad_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2

[3] Επιτροπή Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης, 1324th meeting, 18-20 September 2018 (DH),

H46-7 Chowdury and Others v. Greece (Application No. 21884/15), Supervision of the execution of the European Court’s judgments (διαθέσιμο σε:  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808d5966 )

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322