Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σχετικά με τα δικαιώματα αιτούντων άσυλο υπό κράτηση

16/12/2020

Η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα

Σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στην αποτελεσματική ενημέρωση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους καθώς και στην ενίσχυση της δυνατότητας τους να ασκήσουν βασικά δικαιώματα τους, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το Border Criminologies του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δημιούργησαν ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται υπό κράτηση σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, farsi, urdu).

Το έντυπο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των προσώπων που βρίσκονται υπό κράτηση και περιγράφει τις διάφορες διαδικασίες για την αμφισβήτηση της κράτησης, την πρόσβαση στο άσυλο, την οικογενειακή επανένωση κτλ.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1569-plirofories-gia-kratoymenous-se-5-glosses

Παρότι η παροχή σε αξιόπιστη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί από εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς ελέγχου, οι κρατούμενοι πολίτες τρίτων χωρών στερούνται επαρκούς ενημέρωσης ακόμη και για τους ίδιους τους λόγους κράτησης τους ή τα βασικά δικαιώματα τους. Σε μια περίοδο σημαντικής αύξησης του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών που τίθενται υπό κράτηση, επαναλαμβανόμενων αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου, και περιορισμένης πρόσβασης στα κέντρα κράτησης λόγων των περιορισμών στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του COVID-19, με την παρούσα έκδοση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Border Criminologies του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αποσκοπεί να παρέχει με απλό και κατανοητό τρόπο ενημέρωση σε πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τους λόγους της κράτησης τους, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο για την περίπτωση προσώπων που παραμένουν υπό κράτηση.


Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Open Society Foundations και το ESRC Impact Acceleration Accounts at Oxford.

 

Αναφορά Νομικών Οργανώσεων σχετικά με την ποιότητα των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων ασύλου στο ΠΓΑ Λέσβου και τις συνθήκες διεξαγωγής τους που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία αιτούντων άσυλο και εργαζομένων

08/12/2020

Μυτιλήνη, 8 Δεκεμβρίου: Στις 8 Οκτωβρίου 2020, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Λέσβου ξεκίνησε την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος εξ αποστάσεως συνεντεύξεων ασύλου. Δυο μήνες μετά, εν μέσω αντιφατικών ανακοινώσεων από το ΠΓΑ και ενώ ακόμη δεν έχει διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των αιτούντων/ουσών άσυλο σε νομική συνδρομή ή άλλες βασικές υπηρεσίες[i][i], ως δικηγόροι νομικών οργανώσεων στη Λέσβο επισημαίνουμε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα:

Η επίδοση των κλήσεων για συνέντευξη, εάν δεν απουσιάζει εντελώς, λαμβάνει χώρα την αμέσως προηγούμενη και συχνά την ίδια ημέρα, λίγες μόλις ώρες, δηλαδή, πριν την διεξαγωγή της συνέντευξης. Παρατηρείται δε πολλές φορές το φαινόμενο άσκησης πιέσεων για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική των αιτούντων/ουσών. Συνέπεια αυτών είναι οι αιτούντες/ούσες να στερούνται εν τοις πράγμασι το νόμιμο δικαίωμά τους να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν τη συνέντευξη και να συμβουλευτούν νομικό ή άλλο σύμβουλο.

Να τερματιστεί άμεσα η παράνομη πρακτική της κράτησης αναγνωρισμένων προσφύγων

04/12/2020

Προσφυγή του ΕΣΠ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) καταγράφει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την πρακτική της εφαρμογής μέτρων διοικητικής κράτησης εις βάρος πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες/δικαιούχοι επικουρικής προστασίας). Η πρακτική αυτή λαμβάνει χώρα επί τη βάσει επικαλούμενων λόγων δημόσιας τάξης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις που είναι σε γνώση του ΕΣΠ, σε κάθε περίπτωση δεν αιτιολογούνται επαρκώς.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021