Νέα από το πεδίο - Μάιος 2023

26.06.23

Διαβάστε τα νέα από το πεδίο για τον Μάιο 2023 του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες εδώ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322