ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ/ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322