Ενίσχυση της επικοινωνίας και των δυνατοτήτων των κοινοτήτων των προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 31/12/2016, 1/1/2017 - 30/6/2017
Συνεργάτης: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι: Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων των εξυπηρετούμενων που διαμένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ισχύς τους.
Δραστηριότητες:
  • Το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το ΕΣΠ, στέλνει μια ομάδα 32 εργαζομένων από την υπάρχουσα κοινότητα προσφύγων της Αθήνας, προκειμένου να βοηθήσει τους Υπευθύνους των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας που ορίστηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, το προσωπικό που ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία και σε άλλες ΜΚΟ και δραστηριοποιείται στα Κέντρα, να υιοθετήσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Υπεύθυνων, των ΜΚΟ και των εξυπηρετούμενων που μένουν στα Κέντρα.
  • Ενίσχυση της επικοινωνίας με τις κοινότητες των ατόμων που φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά, και μένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ικανότητα των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο πεδίο.
  • Ενίσχυση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των εργαζομένων και της κοινότητας των προσφύγων στην Αθήνα.
Αποτελέσματα: Παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης στους Υπεύθυνους των Κέντρων προσωρινής φιλοξενίας και στο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στο πεδίο, ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών ώστε να ωφεληθούν τα άτομα που μένουν εκεί και εξασφάλιση παροχής κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για τα ευάλωτα άτομα.

 

Last modified on %PM, %04 %524 %2020 %14:%Ιουν