ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Εντοπισμός και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2013 – Σεπτέμβρης 2014
Συνεργάτες:
 1. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ” ΜΚΟ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. Κέντρο Αποκατάστασης και Έρευνας για Θύματα Βασανιστηρίων (RCT)
Χώρα: Δανία και Ελλάδα
Κατηγορία: CFP Πιλοτικό Πρόγραμμα για τα Θύματα Βασανιστηρίων 2011
Στόχοι:
 • Αύξηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα βασανιστηρίων
 • Ίδρυση μονάδας αποκατάστασης η οποία αξιολογεί την κατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική αποκατάσταση και νομικές συμβουλές
 • Βελτίωση των γνώσεων των εμπλεκομένων φορέων για την αναγκαιότητα της ύπαρξης υπηρεσιών αποκατάστασης για θύματα βασανιστηρίων στην Ελλάδα.
Δραστηριότητες:
 • Δημιουργία και υιοθέτηση Πάγιας Διαδικασίας Λειτουργίας (SOP),
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών,
 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων,
 • Ευαισθητοποίηση και υλικό πληροφόρησης,
 • Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Εκπαίδευση στην αξιολόγηση των ισχυριζομένων θυμάτων βασανιστηρίων,
 • Διανομή των αποτελεσμάτων,
 • Δημιουργία ιστοσελίδας,
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Αποκατάστασης,
 • Επαγγελματίας Επιβλέπων παρέχει υποστήριξη στο προσωπικό.
Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος η Ελλάδα θα αποκτήσει μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Δευτερευόντως, τα θύματα βασανιστηρίων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία μονάδα από πτυχιούχους επαγγελματίες και σε μία ποικιλλία από δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται στα πνευματικά, ιατρικά, κοινωνικοοικονομικά και νομικά τους προβλήματα.

Εν τέλει, ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται οι υποθέσεις θυμάτων βασανιστηρίων και θα τεκμηριώνεται η θεραπεία και η αναγκαιότητα τέτοιων υπηρεσιών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών για θύματα βασανιστηρίων αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, αυτό το εγχείρημα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των θυμάτων βασανιστηρίων που λάβουν αυτή την συνδρομή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του Προμηθέα: http://www.projectprometheus.gr/

Last modified on %AM, %29 %410 %2020 %11:%Μαϊ