Δημιουργώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση στην Ευρώπη μια Πραγματικότητα μέσω Ανταλλαγής, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 - Μάρτιος 2015
Διαχειριστής:

Δίκτυο Οδυσσέας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο/Odysseus Network,  Université libre de Bruxelles, Belgium

Συνεργάτες:

Diakonie Fluchtlingsdienst (Αυστρία), Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (Βέλγιο), Legal clinic for Refugees and Immigrants (Βουλγαρία), France Terre d’Asile (Γαλλία), Greek Council for Refugees (Ελλάδα),
- Hungarian Helsinki Committee (Ουγγαρία), Centre for Sustainable Society (Λιθουανία), Jesuit Refugee Service (Μάλτα), Justitia et Pax Nederland (Ολλανδία),
Slovak Humanitarian Council (Σλοβακία), Institute for Legal Research, Education and Counselling (iLREC) (Σλοβενία), Swedish Red Cross (Σουηδία), Bail for Immigration Detainees (Αγγλία).

Χώρα:

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στις χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόμενοι φορείς

Στήριξη:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012

Στόχοι:

Το έργο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη γνώση και στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ως προς την κράτηση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εθνική ενσωμάτωση της ανανεωμένης Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής και να ενισχύσει τη χρήση εναλλακτικών στην κράτηση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα.

Δραστηριότητες:
  • Έρευνα που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία, στη Σουηδία και στην Αγγλία πάνω στα εθνικά νομικά πλαίσια και τις πρακτικές σχετικά με τις εναλλακτικές στην κράτηση. (Νοεμ 2013 – Ιαν 2014)
  • Σύνταξη μιας συνθετικής αναφοράς της έρευνας και μιας Ευρωπαϊκής ενότητας κατάρτισης πάνω σε αυτό το θέμα. (Ιαν – Ιουν 2014)
  • 2 ημερήσια σεμινάρια στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Ολλανδία και στη Σλοβακία, κάνοντας χρήση της εκάστοτε εθνικά προσαρμοσμένης ενότητας κατάρτισης που δημιουργήθηκε. (Ιουλ – Δεκ 2014)
  • Εύρος δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
  • Τελικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Φεβ 2015)
Αποτελέσματα:

Η κύρια έκβαση του έργου είναι ότι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου των κρατών μελών θα έχουν εκπαιδευτεί σε εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση και ότι η γνώση θα έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη πείρα στην χρήση εναλλακτικών λύσεων, προς τα κράτη μέλη με μικρή ή καθόλου σχετική πρακτική. 

Last modified on %AM, %02 %411 %2018 %11:%Μαϊ