Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2020
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη: United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 Στόχοι:

Το έργο αποσκοπεί στην ποικίλης μορφής ενίσχυση αποκλειστικά θυμάτων βασανιστηρίων και των μελών των οικογενειών τους. Η εκτέλεση του έργου είναι συμπληρωματικής φύσεως στα πλαίσια του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων του ΕΣΠ.

 Δραστηριότητες:
  • Ενίσχυση της παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε θύματα βασανιστηρίων
  • Αξιολόγηση των θυμάτων βασανιστηρίων από επαγγελματίες
  • Ενίσχυση της νομικής προστασίας των θυμάτων βασανιστηρίων
   
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) αναλυτική καταγραφή 50 υποθέσεων στο Κέντρο Αποκατάστασης,
β) εκπόνηση 50 εξατομικευμένων πλάνων αποκατάστασης,
γ) παροχή νομικών υπηρεσιών σε 30 θύματα βασανιστηρίων.
Last modified on %AM, %29 %394 %2020 %11:%Μαϊ