Πυξίδα Προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης:

2016

Συνεργάτες: 

Kreuzberger Kinderstiftung

Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ένταξη των νέων στην ελληνική κοινωνία με μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.

Για την επίτευξη του σκοπού το έργου, τίθενται οι εξής επιμέρους στόχοι:

- Ενίσχυση των νέων μέσα από την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης τους και της αυτοεκτίμησής τους, τις ηγετικές τους δεξιότητες, της ομαδικής σκέψης και ικανότητας.
- Παροχή επιλογών για να ακουστεί η φωνή των νέων και για να έχουν έναν ασφαλή χώρο έκφρασης και αναψυχής.
- Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες και προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από:

- Τη δημιουργία ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
- Εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ της "Πυξίδας", κοινωνικών λειτουργών και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
- Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έπειτα από τις ως άνω εβδομαδιαίες συναντήσεις. Μέχρι σήμερα, πέντε πολιτιστικές και πέντε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν συζητηθεί, αποφασιστεί και διοργανωθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με την υποστήριξη του προσωπικού του ΕΣΠ.
- Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Last modified on %AM, %25 %385 %2020 %11:%Μαϊ