Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015
Διαχειριστής:

Γιατροί του Κόσμου, Ελλάδα

Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Στήριξη:

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ επιχορηγήσεις), Πρόγραμμα SΟΑΜ 

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική και νομική προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες:
  • Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής περίθαλψης-Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τα παιδιά και τις εγκύους
  • Παροχή νομικής υποστήριξης με παράλληλη λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες, όπως και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία ένταξης
  • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομαλή ένταξη στην κοινωνία
  • Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες.
Αποτελέσματα:

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε τουλάχιστον 300 ευάλωτες περιπτώσεις (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες, κ.ά.) που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα.

Last modified on %AM, %25 %385 %2020 %11:%Μαϊ