ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ: Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Συνεργάτες:
 1. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ
 2. Centre for Trauma Asylum and Refugees – University of Essex
 3. REDRESS
Κοινωνικοί Συνεργάτες: Human Rights Foundation of Turkey
Χώρα: Ελλάδα
Στήριξη: Pilot project on Victims of Torture/EU Commission DG Home Affairs
Στόχοι:
 • Περαιτέρω εξειδίκευση της Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων,
 • Ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδος για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων βασανιστηρίων.
Δραστηριότητες:
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών,
 • Ευαισθητοποίηση και υλικό πληροφόρησης,
 • Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Εκπαίδευση στην αξιολόγηση των ισχυριζομένων θυμάτων βασανιστηρίων,
 • Διανομή των αποτελεσμάτων,
 • Διατήρηση ιστοσελίδας,
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Αποκατάστασης.
Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος η Ελλάδα θα αποκτήσει μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων, ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Δευτερευόντως, τα θύματα βασανιστηρίων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία μονάδα από πτυχιούχους επαγγελματίες και σε μία ποικιλλία από δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται στα πνευματικά, ιατρικά, κοινωνικοοικονομικά και νομικά τους προβλήματα.

Δεδομένου ότι αυτή είναι η μοναδική προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών για θύματα βασανιστηρίων αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, αυτό το εγχείρημα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των θυμάτων βασανιστηρίων που θα λάβουν αυτή την συνδρομή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προμηθέα: http://www.projectprometheus.gr/

Last modified on %AM, %29 %403 %2020 %11:%Μαϊ