Παροχή στοχευμένης στέγασης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τα πλέον ευάλωτα άτομα

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2017 – 31/07/2018
Συνεργάτες: HELP, Χαμόγελο του Παιδιού και Αντιγόνη
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στόχοι:
  • Αύξηση πρόσβασης σε νομικές και κοινωνικές πληροφορίες και προστασία ευάλωτων ατόμων μέσω της παροχής ολιστικών και διεπιστημονικών υπηρεσιών
  • Εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των ομάδων - στόχων στην ελληνική κοινωνία
Δραστηριότητες:
  • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που δε διαμένουν στα κέντρα διαμονής και βρίσκονται σε ανεπίσημα καταφύγια και άλλα αστικά κέντρα και προσέρχονται στα γραφεία του ΕΣΠ για παροχή βοήθειας.
  • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που διαμένουν στο συγκρότημα αστικής στέγασης που υλοποιείται από το HELP.
  • Την παροχή (μέσω κινητής μονάδας) νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης των δικαιούχων που διαμένουν στα κέντρα διαμονής και παραπομπή των ευάλωτων περιπτώσεων στα σπίτια που μισθώνονται από το HELP.
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξη για τους ως άνω δικαιούχους
Αποτελέσματα: Αποτελεσματική παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στους πλέον ευάλωτους δικαιούχους
Last modified on %PM, %15 %498 %2020 %12:%Ιαν