Υποδοχή/Υπηρεσία Μίας Στάσης

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ λειτουργούν με την αρχή της  Ανοιχτής Πρόσβασης  προς όλους. Η πολιτική έχει αποτελέσει από την αρχή συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας του φορέα για την παροχή υπηρεσιών προς όλους τους εξυπηρετούμενους.

Η Υπηρεσία πρώτης υποδοχής λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30-13.30, με εναλλασσόμενη διεπαγγελματική ομάδα, αποτελούμενη από δικηγόρο, κοινωνικό λειτουργό και διερμηνείς διαφόρων γλωσσών και με διαδικασία 6 βημάτων για την εξέταση των αιτημάτων και την παραπομπή σε επιμέρους υπηρεσίες του οργανισμού.

Η Υπηρεσία Μίας Στάσης, με σταθερή διεπαγγελματική ομάδα, προσφέρει πληροφορίες και  ολοκληρωμένη υποστήριξη σε διάφορα ζητήματα όπως προετοιμασία προγράμματος οικογενειακής ή  ατομικής αυτονομίας από κοινού με την ενδιαφερόμενη οικογένεια ή άτομο, νομική συμβουλευτική, βοήθεια  για την πρόσβαση στη δημόσια περίθαλψη, εγγραφή παιδιών στο σχολείο, πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στήριξη της πρόσβασης στην παραγωγή εισοδήματος και στη στέγαση (με βάση το σχέδιο οικογενειακής / ατομικής αυτονομίας) και άλλα διοικητικά θέματα όπως έκδοση ΑΦΜ-ΑΜΚΑ, υποβολή φορολογικών δηλώσεων κλπ.

Τρέχοντα

Κέντρο Υποδοχής Reception

Περίοδος υλοποίησης:

1/9/2016 – τώρα

Συνεργάτης:

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι:

Παροχή νομικής και κοινωνικής υποστήριξης στον αυξανόμενο πληθυσμό των αστικών περιοχών, δίνοντας προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα άτομα μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής.

Δραστηριότητες:

Στελέχωση ενός Κέντρου Υποδοχής στις εγκαταστάσεις του ΕΣΠ στην Αθήνα για την παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και αναζητούν βοήθεια στα γραφεία του ΕΣΠ.

Αποτελέσματα:

Νομική και κοινωνική στήριξη στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

 

Ολοκληρωμένα

Κέντρο Ενημέρωσης για Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής και ανθρωπιστικής προστασίας

Περίοδος υλοποίησης:

1/1/2015 - 31/12/2015, 1/1/2016 – 31/12/2016, 1/1/2017 - 31/12/2017, 1/1/2018 - 31/3/2018

Συνεργάτης:

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Το έργο επιδιώκει την ενδυνάμωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και την προώθηση βιώσιμων λύσεων, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για όλους τους τομείς της ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων, της οικογενειακής επανένωσης και τις διαδικασίες πολιτογράφησης. Η παροχή των πληροφοριών αυτών θα διεξάγεται μέσω της λειτουργίας Κέντρου Ενημέρωσης στην Αθήνα.

Δραστηριότητες:

Παροχή πληροφοριών στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης.

Αποτελέσματα:

Τουλάχιστον 1.200 δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα έχουν πληροφορηθεί σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την υγεία/πρόνοια, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την πολιτογράφηση, την άδεια παραμονής μακράς διαρκείας κλπ.

 

Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2014 – Απρίλιο 2016
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Χώρα:

Ελλάδα

Στήριξη:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Στόχοι: Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των προσφύγων, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους εξ αυτών, μέσω της παροχής αλληλοσυμπληρωματικών υπηρεσιών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και την ένταξη των προσφύγων. Η ενδυνάμωση αυτή, θα υποστηρίξει τους πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, και θα επιδιώξει την αυτονόμησή τους, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός που ελλοχεύει, η επικείμενη φτώχεια και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό τους καθεστώς.  
Δραστηριότητες:

Παροχή αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλένδετων δράσεων, ως ένα «πακέτο» με τη μορφή Υπηρεσίας μιας στάσης (ONE STOP SHOP), για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που το κράτος αδυνατεί να παράσχει επαρκώς.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν βασικούς τομείς της ενταξιακής διαδικασίας όπως κοινωνική συμβουλευτική, επαγγελματική συμβουλευτική, νομική συνδρομή σε θέματα απόδοσης και ανανέωση ασύλου, νομική συμβουλευτική για ενταξιακά θέματα

Το πρόγραμμα αποσκοπεί και σε δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Οι υπηρεσίες του έργου παρέχονται ανώνυμα και δωρεάν, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Αποτελέσματα:

1200 άτομα θα ωφεληθούν από την Υπηρεσία μιας στάσης (ONE STOP SHOP) για την ενδυνάμωση και ένταξη των προσφύγων.

 Ημερίδα:
Υπηρεσία Υποδοχής Προσφύγων

Ημερομηνία: 01 Σεπτεμβρίου 2012 - 31 Αυγούστου 2013
Χώρα: Ελλάδα
Χρηματοδότης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Στόχοι:
  • Βελτίωση της προσβασης των προσφύγων στην πληροφόρηση και την συμβουλευτική.
  • Βελτίωση της δυνατότητας του ΕΣΠ να παράσχει συνδρομή σε ένα μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο.
Δραστηριότητες:
  1. Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τα δικαιώματα που παρέχονται στους αιτούντες προστασία, νομική συμβουλευτική και συμβουλές θα παρέχονται απο 6 δικηγόρους πλήρους απασχολήσεως Αθηνών, 3 νεότερους δικηγόρους (ΣτΜ-ασκούμενους?), 2 δικηγόρους στην Ορεστιάδα, 1 δικηγόρο στην Αλεξανδρούπολη και 1 δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη.
  2. Παροχή πληροφοριών προστασίας και συμβουλών σε γλώσσα κατανοητή στον ενδιαφερόμενο, δια μέσου υπηρεσιών διερμηνείας,
  3. Διασφάλιση/ παροχή νομικής αντιπροσώπευσης στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της κυβερνητικής διαδικασίας,
  4. Παροχή συμβουλευτικής στους τελικώς απορριφθέντες αιτούντες άσυλο σχετικά με τα περαιτέρω ένδικα μέσα.
 

 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022