Οικογένειες/Ασυνόδευτα Ανήλικα

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠ σχεδιάζονται με γνώμονα την αρχή της ολιστικής παρέμβασης και της προτεραιότητας των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι οικογένειες και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες  του προσφυγικού πληθυσμού κάνουν ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη έγκαιρων εξατομικευμένων παρεμβάσεων, στα πολλαπλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Ειδικά για τις οικογένειες, έχει σχεδιαστεί μια καινοτόμα παρέμβαση ολιστικού χαρακτήρα με υποστηριζόμενη διαβίωση, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, μέτρα ένταξης με μαθήματα γλώσσας για ενήλικες και παιδιά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Το ΕΣΠ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα παρέμβασης που αντιμετωπίζει τα θέματα   προστασίας των ανηλίκων, με βάση τις αρχές που εναρμονίζονται με το πλαίσιο που θέτει η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Προστασία των ανηλίκων και τις πρόσφατες συμπληρώσεις στο Πλαίσιο για την  Εκπαιδευτική Στρατηγική (Education Strategy 2012-16).

Τρέχοντα

Improving the Greek Reception System Through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites

Περίοδος υλοποίησης:

01/01/ 2019 – 

Εταίροι:

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Τόπος υλοποίησης:

Ελαιώνας, Αλεξάνδρεια

Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος είναι η  υποστήριξη 24/7 δύο Ασφαλών Ζωνών  φιλοξενίας στον Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την υποστήριξη ΔΟΜ   και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων   HOME/2017/AMIF/DA/EMAS/IOM/SMS/2019.

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων.

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο που κάθε μία  έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το  κύριο στοιχείο είναι  η παροχή υπηρεσιών φροντίδας  24 ώρες,  κάθε μέρα , με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για 60 ασυνόδευτους ανηλίκους.


Parents’ class time, children’s fun time!

Περίοδος υλοποίησης:

1/10/2019 – 31/7/2020

Χρηματοδότης:

Foundation Open Society Institute – OSF (Early Childhood Programme)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών ηλικίας 0-5 ετών, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών ή/και αγγλικών στο Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ του ΕΣΠ.

Δραστηριότητες:

 • Ελεύθερο παιχνίδι και παιχνίδια ρόλων
 • Μουσικοκινητικές δράσεις
 • Εισαγωγή στον εγγραμματισμό
 • Εικαστικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα:

Ομαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή.

“Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Early Childhood Program of the Open Society Foundations”


Ολοκληρωμένα

Pyxida Center Childcare Project

Περίοδος υλοποίησης:

01/10/2018 - 31/07/2019

Χρηματοδότης:

Foundation Open Society Institute (FOSI)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Πυξίδα

Στόχοι:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).

Δραστηριότητες:

Στο πλαίσιο του έργου, μία βρεφονηπιοκόμος απασχολεί δημιουργικά παιδιά ηλικίας 0 - 6 σε καθημερινή βάση, όσο οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα στις αίθουσες της Πυξίδας. Επιπλέον, ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη γονιών που επισκέπτονται την Πυξίδα

Στόχοι/ Αποτελέσματα:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).


Provision of Humanitarian assistance to refugees and asylum seekers in Greece

Περίοδος υλοποίησης:

01/07/2018-31/12/2018

Συνεργάτης:

International Rescue Committee με χρηματοδότηση του DG ECHO

Τόπος Υλοποίησης:

Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος είναι η  υποστήριξη 24/7 δύο Ασφαλών Ζωνών  φιλοξενίας στον Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας  για το γενικό πληθυσμό στις Δομές Φιλοξενίας στον Ελαιώνα και Βέροια.  Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την υποστήριξη της IRC  και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO – European Union Civil Protection and Humanitarian Aid).

 

Δραστηριότητες:

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων.

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο που κάθε μία  έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το  κύριο στοιχείο είναι  η παροχή υπηρεσιών φροντίδας  24 ώρες,  κάθε μέρα , με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων.

 

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για 60 ασυνόδευτους ανηλίκους.

Πολύχρωμη πόλη

Τίτλος Προγράμματος:

Πολύχρωμη πόλη,

 ένας χώρος για παιδιά που αναζητούν πατρίδα…

Περιγραφή προγράμματος:

Η δράση «Πολύχρωμη πόλη» αφορά στη λειτουργία ενός χώρου υποστήριξης και φροντίδας για ασυνόδευτους ανηλίκους (κατά προτεραιότητα) και παιδιά προσφύγων & μεταναστών, τα οποία διαβιούν σε δομές φιλοξενίας της Αττικής ή βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης.

 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην κάλυψη του ιδιαίτερα μεγάλου ελλείμματος που παρουσιάζεται στην παροχή ατομικής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στα ασυνόδευτα ανήλικα και στα παιδιά προσφύγων και μεταναστών που διαβιούν στην Περιφέρεια Αττικής, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα π.χ μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με προβλήματα υγείας ή προβλήματα ένταξης, ενδοοικογενειακής βίας, κλπ. παρέχοντας υποστήριξη  τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του παιδιού με στόχο την  καλύτερη ένταξη και ανάπτυξή του σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

 

Ο χώρος λειτουργεί στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικού Κέντρου Προώθησης Προσφύγων "ΠΥΞΙΔΑ" του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και θα προσφέρει ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη στα παιδιά, καθώς και ποικίλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

 

Στόχοι / προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Από τη συνολική λειτουργία του χώρου εκτιμάται ότι θα παρασχεθούν εξατομικευμένες ψυχοκοινωνικές ή/και νομικές υπηρεσίες σε περίπου 200 παιδιά προσφύγων και μεταναστών. 

 

Ημερομηνία έναρξης:  01/11/2016

 

Ημερομηνία λήξης: 30/10//2016

 

Δελτία Τύπου

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πρόσφυγες και ζητούντες άσυλο στη Κώ και στον Σκαραμαγκά

Περίοδος υλοποίησης: 15/01/2017 – 30/09/2017
Συνεργάτες: Save the Children
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Παροχή ενισχυμένης προστασίας σε ευάλωτα παιδιά προσφύγων στις ανοιχτές εγκαταστάσεις για πρόσφυγες στη Κω και τον Σκαραμαγκά, μέσα από εξειδικευμένη προστασία και νομική υποστήριξη σε ευάλωτα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτους ανήλικους και παράλληλα με την πληροφόριση για τα δικαιώματά τους συμπληρωματικές δράσεις συμβουλευτικές.
 • Συνεντεύξεις και αξιολογήσεις περιπτώσεων
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για τις περιπτώσεις με εν ισχύ αίτημα για άσυλο μέσω της διαδικασίας ασύλου
 • Εκπροσώπηση των ζητούντων ασύλου πριν και μετά τη πρώτο βαθμό εξέτασης
 • Παροχή υποστήριξης διερμηνέων
Αποτελέσματα: Κατά περίπτωση και ανάγκη νομικών υπηρεσιών. Αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση των πιο ευάλωτων υλοποιείται, και κατόπιν αναλόγως δίνεται νομική υποστήριξη, μέσω της παροχής ατομικών συσκέψεων με τους εξυπηρετούμενους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Κέντρο για οικογένειες & παιδιά προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2016 – 28/02/2018
Διαχειριστής:  
Συνεργάτες: Christian Aid
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Κατηγορία:  
Στόχοι: Το πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση της προστασίας παιδιών, οικογενειών και ανηλίκων, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε και την χρήση όλων των κατάλληλων και διαθέσιμων υπηρεσιών, στο υπάρχον περιβάλλον προστασίας που προσφέρει το εξειδικευμένο Κέντρο Οικογενειών και Παιδιών που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.
Δραστηριότητες: 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Στο Κέντρο υπάρχει Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος & Εκπαιδευτικός, οι οποίοι παρέχουν:
• Πληροφόρηση για κοινωνικά, ενταξιακά, ιατρικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά και άλλα ζητήματα.
• Καλλιτεχνικές/ πολιτιστικές δράσεις για παιδιά.
• Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων.
• Παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά.
• Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Πληροφόρηση – καθοδήγηση για την εγγραφή μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά.


2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι δικηγόροι του Κέντρου παρέχουν εξατομικευμένη νομική υποστήριξη σε ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες που αιτούνται διεθνή προστασία. Συγκεκριμένα:
• Ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους αιτούντες σχετικά με τη διαδικασία της αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας και ειδικότερα σχετικά με το αίτημα ασύλου, τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.
• Αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των παιδιών και των οικογενειών ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών προκειμένου για την ευόδωση της αιτήσεως τους.
• Συνεργάζονται με τον Εισαγγελέα ανηλίκων ώστε να διοριστούν ως επίτροποι των ασυνόδευτων ανηλίκων κάτω των 15 ετών και να αναλάβουν τη νομική εκπροσώπησή τους.
• Συμβουλεύουν τους αιτούντες σχετικά με τα δικαιώματά τους και διευκολύνουν τη πρόσβαση στη διαδικασία.
• Ενημερώνουν αναφορικά με τα δικαιώματα των αιτούντων για οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση.
• Ενημερώνουν σχετικά με τη πρόοδο των αιτήσεων τους.


3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ:

Η Επαγγελματική Σύμβουλος του Κέντρου παρέχει:
• Πληροφόρηση γύρω από εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Υποστήριξη σε πρακτικά ζητήματα (Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ., βιβλιάριο υγείας κ.ά.)
• Συμβουλευτική εργασίας (διερεύνηση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία αυτό-παρουσίασης σε συνεντεύξεις επιλογής ).
• Προσέγγιση εργοδοτών, αναζήτηση θέσεων εργασίας και προώθηση στην απασχόληση.
• Παραπομπές σε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Αποτελέσματα:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση της προστασίας παιδιών, οικογενειών και ανηλίκων, εξασφαλίζοντας όλες τις κατάλληλες υπηρεσίες σε μία εξειδικευμένη Μονάδα και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις οικογένειες στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα διαθέτει μία ολιστική προσέγγιση, μέσω της οποίας επιτρέπεται στην ομάδα του ΕΣΠ να προσφέρει ένα πεδίο νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από συμπληρωματικές δραστηριότητες για οικογένειες, παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα.
Το “Κέντρο για οικογένειες και παιδιά προσφύγων” θα παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε παιδιά και τις οικογένειές τους σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και παροχή νομικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Η πρωτοβουλία θα χρησιμοποιεί συνέργειες με αξιόπιστους παίκτες, ούτως ώστε η ταυτοποίηση των πιο ευάλωτων περιπτώσεων να έχουν προτεραιότητα.

Κέντρο για οικογένειες & παιδιά προσφύγων
Σολωμού 20 Εξάρχεια- 4oς όροφος (κοντά στο σταθμό ΟΜΟΝΟΙΑ του metro)
Τηλέφωνο: 210 3814710
Μέρες & Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή (08.30 έως 20.00)
Email: pyxidaesp@gcr.gr

Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015
Διαχειριστής:

Γιατροί του Κόσμου, Ελλάδα

Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Στήριξη:

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ επιχορηγήσεις), Πρόγραμμα SΟΑΜ 

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική και νομική προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες:
 • Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής περίθαλψης-Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τα παιδιά και τις εγκύους
 • Παροχή νομικής υποστήριξης με παράλληλη λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες, όπως και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία ένταξης
 • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομαλή ένταξη στην κοινωνία
 • Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες.
Αποτελέσματα:

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε τουλάχιστον 300 ευάλωτες περιπτώσεις (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες, κ.ά.) που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα.

Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

 Περίοδος υλοποίησης:

1/5/2016 - 31/10/2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

World Jewish Relief

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

 

 

 Στόχοι:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης προστασίας και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αρωγής στους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες που έχουν  αναγνωριστεί μέσα από το πεδίο των επιχειρησιακών ομάδων των κοινωνικών λειτουργών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, στους  χώρους διαμονής, στους χώρους πρώτης υποδοχής, στα hotspots και μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Μονάδα ΕΣΠ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη ενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι οι βασικές ανάγκες (όπως τροφή και στέγη καλύπτονται) υπάρχουν πάντα ελλείψεις και μια συνεχής ανάγκες, βασικών ειδών, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Η παρέμβαση θα αντιμετωπίσει την έλλειψη των προϊόντων υγιεινής για τις γυναίκες, μαζί με βασικά προϊόντα για τις μητέρες με μωρά. Η εργασία στο πεδίο εντόπισε επίσης την ανάγκη για την κινητικότητα των μητέρων (μάρσιππους) και των ατόμων με αναπηρίες (αναπηρικά καρότσια). Τέλος, το έργο σκοπεύει να αντιμετωπίσει την έλλειψη καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη διαμονή σε πολύ ευάλωτες περιπτώσεις (μητέρες με πολύ μικρά μωρά, μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες, άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις) παρέχοντας διαμονή για σύντομο χρονικό διάστημα.

 Δραστηριότητες:

Διανομή των προαναφερθέντων αντικειμένων, παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης

 Αποτελέσματα:

 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου υπολογίζεται να είναι 1.500 πρόσφυγες και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας όλων των ηλικιών, κυρίως γυναίκες, αλλά και μέλη οικογένειας της πρώτης ομάδας.

Πυξίδα Προσφύγων

 Περίοδος υλοποίησης:

2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Kreuzberger Kinderstiftung

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

 

 Στόχοι:

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ένταξη των νέων στην ελληνική κοινωνία με μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.

Για την επίτευξη του σκοπού το έργου, τίθενται οι εξής επιμέρους στόχοι:

- Ενίσχυση των νέων μέσα από την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης τους και της αυτοεκτίμησής τους, τις ηγετικές τους δεξιότητες, της ομαδικής σκέψης και ικανότητας.
- Παροχή επιλογών για να ακουστεί η φωνή των νέων και για να έχουν έναν ασφαλή χώρο έκφρασης και αναψυχής.
- Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες τους.

 Δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες και προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από:

- Τη δημιουργία ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
- Εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ της "Πυξίδας", κοινωνικών λειτουργών και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
- Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έπειτα από τις ως άνω εβδομαδιαίες συναντήσεις. Μέχρι σήμερα, πέντε πολιτιστικές και πέντε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν συζητηθεί, αποφασιστεί και διοργανωθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με την υποστήριξη του προσωπικού του ΕΣΠ.
- Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

 Αποτελέσματα:

 

Προστασία Ανηλίκων

 Περίοδος υλοποίησης: 1/4/2016-31/12/2016, 1/1/2017 - 31/3/2018
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

World Jewish Relief

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

 

 Στόχοι:

Ταυτοποίηση των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών. Παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθεια.

 Δραστηριότητες:

Μέσω νομικής και κοινωνικής συμβουλευτικής παρέμβασης, προσδιορίζονται οι ανήλικοι που θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες επιλογές. Οι περιπτώσεις θα κοινοποιούνται στις κρατικές αρχές και η παρακολούθηση θα διασφαλίζει την αποτελεσματική καταγραφή τους.
Η κοινωνική πρόνοια θα δρα σε προσδιορισμένες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση και ιατρικές εξετάσεις).
Καταγραφή αναγκών μέσω ατομικών συνεντεύξεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε αιτήματα (διεθνή προστασία, στέγαση) και παραπομπή των περιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και καταγραφή αιτήσεων στεγαστικών δεδομένων για την προστασία και την τοποθέτησή τους σε καταλύματα.
Νομική βοήθεια και εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών (οικογενειακή επανένωση με το Δουβλίνο ΙΙΙ, μετεγκατάσταση κλπ).

 Αποτελέσματα:

1. Μέσω νομικής και κοινωνικής συμβουλευτικής παρέμβασης, προσδιορίζονται οι ανήλικοι που θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες επιλογές. Οι περιπτώσεις θα κοινοποιούνται στις κρατικές αρχές και η παρακολούθηση θα διασφαλίζει την αποτελεσματική καταγραφή τους.

2. Η κοινωνική πρόνοια θα δρα σε προσδιορισμένες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση και ιατρικές εξετάσεις).

3. Καταγραφή αναγκών μέσω ατομικών συνεντεύξεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε αιτήματα (διεθνή προστασία, στέγαση) και παραπομπή των περιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και καταγραφή αιτήσεων στεγαστικών δεδομένων για την προστασία και την τοποθέτησή τους σε καταλύματα.

4. Νομική βοήθεια και εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών (οικογενειακή επανένωση με το Δουβλίνο ΙΙΙ, μετεγκατάσταση κλπ).

Immediate Refugee Relief

 Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

Με την ευγενική χορηγία του World Jewish Relief 

 Στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους νεοαφιχθέντες. 

 Δραστηριότητες: Μέσω του προγράμματος αυτού, θα παρέχεται προσωρινό κατάλυμα από 3-10 μέρες ανά εξυπηρετούμενο, βοήθεια σε είδος (κουπόνια σούπερ μάρκετ, ρούχα, υπνόσακοι κ.ά.), καθώς και κάλυψη των μεταφορικών εξόδων για τους πιο ευάλωτους (εισιτήριο τραίνου, πλοίου κτλ.)
 Αποτελέσματα:

1.500 άτομα θα λάβουν βοήθεια σε είδος και οι πιο ευάλωτοι εξ αυτών πρόσβαση σε προσωρινή στέγαση.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020