Ένταξη

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ που απευθύνονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες προσφέρονται με βάση την αρχή της ένταξης στην κοινωνία και περιλαμβάνουν ενέργειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη παροχή στήριξης. Σκοπός είναι τα αποτελέσματα να διαχέονται τόσο στους πρόσφυγες όσο και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

Σημαντικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας αποτελεί η νομική συνδρομή που παρέχουν οι δικηγόροι του ΕΣΠ σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με σειρά από ενέργειες, που αφορούν σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακές επανενώσεις, πολιτογραφήσεις, ανανεώσεις προσφυγικού καθεστώτος και καθεστώτος επικουρικής προστασίας, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, μισθωτικές και εργατικές διαφορές, έναρξη επιτηδεύματος, θεσμικές παρεμβάσεις έναντι κακών διοικητικών πρακτικών κλπ.

Ακόμα, ένα σημαντικό  μέρος της προσπάθειας για την ένταξη πραγματοποιείται μέσω της δράσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα, ο πολιτισμός κ.λπ. αλλά και με συστηματική βοήθεια που παρέχουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων για την εργασία, διαμέσου προγραμμάτων για την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο κ.α.

Τρέχοντα

YOU4mi-"Youth Cooperation for Migrants Integration"
Περίοδος υλοποίησης: 28/02/2022 - 28/02/2024
   
Χρηματοδότηση: KA220 Erasmus+ (2021-1-ES02-KA220-YOU-00028798)
   
Συνεργάτες:

MAD for Europe (Spain),TIA Formazione (Italy),Training to Malta (Malta),ABU gGmbh (Germany),Svenska Youth League (Sweden)

   
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
   
Σκοπός:

Στόχος αυτού του έργου είναι η ένταξη νέων μεταναστών και προσφύγων  στην Ευρώπη, σύμφωνα με  την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Λόγω των κρίσεων που ζουν πολλοί νέοι στις χώρες καταγωγής τους (οικονομικές, πόλεμοι, πολιτικές συγκρούσεις κ.λπ.), πολλοί από αυτούς αναζητούν διέξοδο για να ξεκινήσουν μια καλύτερη ζωή. Το έργο θα βοηθήσει στην ένταξή τους στα χώρες υποδοχής.

   

Δραστηριότητες:

Διευκόλυνση  των τρόπων ένταξης  για όλους αυτούς τους νέους που φτάνουν σε μια χώρα χωρίς να γνωρίζουν τίποτα, ώστε να βοηθηθούν από τις τοπικές κοινότητες, με την  μεθοδολογία peer-to-peer.

Κάθε εταίρος θα συγκεντρώσει έναν αριθμό προσφύγων και αρκετούς ήδη ενταγμένους νέους ώστε να τους ενδυναμώσουν και εκπαιδεύσουν σε διαφορετικά θέματα.

Το έργο απευθύνεται σε νέους τρίτων χωρών, νέους από τις τοπικές κοινότητες, νέους μετανάστες , νέους από εθνοτικές μειονότητες και σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικούς λειτουργούς, δάσκαλους και εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Τοπικές αρχές διοίκησης.

Έγγραφα:

Brochure_KA220_YOUTH_YOU4Mi

- Final Analysis


HELIOS Υποστήριξη Ένταξης στην Ελλάδα Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας
Περίοδος υλοποίησης: 01/01/ 2022 – 21/06/2022
   
Συνεργάτες: Υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη
   

Στόχοι:

-Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

-Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας.

   

Δραστηριότητες:

-Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι άλλες δεξιότητες.

-Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.

-Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.

-Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης των επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.

-Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

   

 

**Το πρόγραμμα από τον Ιούλιο 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

 


PATHWAY TO ALL CHILDREN IN EDUCATION
Περίοδος υλοποίησης: 1/9/2021 - 31/12/2022
Χρηματοδότηση: SolidarityNow
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Σκοπός: Υποστήριξη όλων των παιδιών αιτούντων ασύλου και αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα για πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης.
Δραστηριότητες:  
 1. Μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης με δημιουργικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη και βελτίωση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. 

 2. Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο την βελτίωση της γνώσης των ελληνικών και την βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου

 3. Υποστήριξη στις οικογένειες όσον αφορά την εγγραφή των παιδιών τους στο Δημόσιο σχολείο. 

“Thesaurus II” – Engaging the Community
Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2022-31/8/2022
Χρηματοδότηση: Fondation Alta Mane

Στόχοι:

(I) Να υποστηρίξει παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία μέσα από τη ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και της εμπιστοσύνης τους στους άλλους, μέσα από την ενασχόλησή τους με καλλιτεχνικά και δημιουργικά ψηφιακά μέσα, μέσα από τη βελτίωση της γνώσης τους της ελληνικής γλώσσας, μέσα από την ανάπτυξη αισθήματος φιλαναγνωσίας και την εκτίμηση της λογοτεχνίας, και μέσα από μία μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με τον ελληνικό πολιτισμό

(II)Να διευκολύνει την καλλιτεχνική τους έκφραση, είτε πρόκειται για εξατομικευμένη έκφραση είτε σε ομαδικό πλαίσιο, μέσα από συμβατικά και ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς και να επιτρέψει τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, σεβασμό και ενσυναίσθηση

(III)Να δημιουργήσει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για παιδιά ψυχικά τραυματισμένα και περιθωριοποιημένα για να εκφραστούν και να συνδιαλλαγούν με άλλους, είτε πρόκειται για άλλα παιδιά είτε τους συντονιστές των εργαστηρίων

Δραστηριότητες: Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν εργαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισκέψεις σε μουσεία και σχετικά εργαστήρια, εργαστήρια σε σχολεία αναφορικά με την πλατφόρμα «Θησαυρός» και τη φιλαναγνωσία, εργαστήρια στη βιβλιοθήκη της ΠΥΞΙΔΑΣ, εργαστήρια σχετικά με το αρχαίο παρελθόν της Αθήνας, ενώ θα καταλογογραφηθούν και θα καταστούν προσβάσιμα ως τίτλοι για αναζήτηση στην πλατφόρμα «Θησαυρός» βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες.

Cosmos Employment Hub
Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2022 - 30/4/2022
Χρηματοδότηση:

Trafigura Foundation

Στόχοι:

(Ι) Προετοιμασία των επωφελουμένων για ένταξη στην αγορά εργασίας

(ΙΙ) Βελτίωση της γνώσης των ελληνικών (ή αγγλικών) των επωφελουμένων

(ΙΙΙ) Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την εξασφάλιση μίας θέσης εργασίας

(ΙV) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των επωφελουμένων μέσα από την ένταξη στην αγορά εργασίας
Δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την παροχή συνεδριών προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, εντατικών μαθημάτων ελληνικών (ή αγγλικών), εκπαιδεύσεων σε ήπιες δεξιότητες, καθώς και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας.


Ψηφιακή Δημιουργική Βιβλιοθήκη ΘΗΣΑΥΡΟΣ​
Διάρκεια: 1/1/21-31/12/21
Δωρητής: ALTA MANE FONDATION
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
   
Στόχοι/Δράσεις: Η δωρεά του Ελβετικού Ιδρύματος Alta Mane αφορά στη δημιουργία και εγκατάσταση της Ψηφιακής Δημιουργικής Βιβλιοθήκης ΘΗΣΑΥΡΟΣ, του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ, που απευθύνεται σε νεαρούς αναγνώστες. Η Βιβλιοθήκη της ΠΥΞΙΔΑΣ μετράει 600 τεκμήρια παιδικής λογοτεχνίας, τα οποία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί ο κάθε χρήστης να επισκέπτεται ψηφιακά, να βλέπει τον κατάλογο των βιβλίων, να διαβάζει από τη συλλογή των on-line βιβλίων ή και να κάνει κράτηση κάποιου βιβλίου που τον ενδιαφέρει. Ο κάθε χρήστης μπορεί επίσης να αφήνει σχόλια για ένα βιβλίο που του άρεσε, να το προτείνει στους υπόλοιπους χρήστες ή να αναρτήσει μια καλλιτεχνική αποτύπωση. Το έργο περιλαμβάνει επίσης σειρά εργαστηρίων βασισμένα σε παιδικά βιβλία, που μπορούν να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες και όλοι οι επωφελούμενοι της ΠΥΞΙΔΑΣ.  Τα έργα των παιδιών που προκύπτουν από τα εργαστήρια αναρτώνται στην πλατφόρμα της Ψηφιακής Δημιουργικής Βιβλιοθήκης ΘΗΣΑΥΡΟΣ.

Ολοκληρωμένα

Παροχή νομικής υποστήριξη σε πρόσφυγες κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
Περίοδος Υλοποίησης: 1/8/2021 – 31/12/2021
   
Συνεργάτης: UNHCR
   
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
   
Στόχοι: Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης στην Ελλάδα
   
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης αναγνωρισμένων προσφύγων
 • Παρεμβάσεις, υποβολή αιτήσεων, εκπροσώπηση ενώπιων των αντίστοιχων αρχών, υπηρεσιών, πρεσβειών.
 • Συνδρομή με την έκδοση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και όλη τη διαδικασία της μεταφοράς στην Ελλάδα.
   
Αποτελέσματα:

Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης με στόχο την ενίσχυση της ένταξής τους στην Ελλάδα.


Υποστήριξη Λειτουργίας του Διαπολιτισμικού Κέντρου «ΠΥΞΙΔΑ» του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Διάρκεια: 1/8/2020 - 31/7/2021
Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι/Δράσεις: Το έργο υποστηρίζει τη λειτουργία του Διαπολιτισμικού Κέντρου «ΠΥΞΙΔΑ» του ΕΣΠ μέσα από τη χρηματοδότηση της παροχής εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ειδικότερα, εκπαιδευτικός παρέχει μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ενώ έχει υπό το συντονισμό του τους εθελοντές δασκάλους ελληνικών. Νηπιαγωγός παρέχει δημιουργική απασχόληση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και μαθήματα ανοιχτά στους γονείς, τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε τρόπους αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους. Επιπλέον, κοινωνική λειτουργός παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπως έκδοση εγγράφων, εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική υποστήριξη, διασύνδεση με υπηρεσίες κ.λπ..

Refugee Cityscapes
Διάρκεια: 1/10/2020 – 15/9/2021
Συνεργάτες: ActionAid Hellas
Τόπος Υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Στόχοι/Δράσεις: Το Refugee Cityscapes φέρνει κοντά νέους πρόσφυγες και απογόνους προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο με σκοπό να συζητήσουν τα προβλήματα της πόλης τους και από κοινού να προτείνουν λύσεις. Το έργο στηρίζεται στην προσέγγιση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και, ειδικότερα, του στόχου 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Υλοποιείται με την υποστήριξη του δικτύου MKO Select Respect.

Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS)

Περίοδος υλοποίησης:

01/06/ 2019 – 31.12.2021

Συνεργάτες:

IOM με χρηματοδότηση του Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι:

 • Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας.

Δραστηριότητες:

 • Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι άλλες δεξιότητες.
 • Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
 • Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης των επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.
 • Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
   

  

 

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του HELIOS εδώ : https://www.gcr.gr/el/helios

 

Cosmos Employment Hub – STEP Greece

Διάρκεια:

27/8/2018 – 31/7/2020

Συνεργάτες:

World Jewish Relief

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι/Δράσεις:

 •  Διερευνά  το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας και τον ενεργοποιεί να  προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) για την ένταξη/επανένταξη του ανέργου πρόσφυγα στην αγορά εργασίας.
 • Υποστηρίζει τον εξυπηρετούμενο στην δημιουργία CV & Cover Letter καθώς και στην δημιουργία προφίλ στο Linkedin
 • Καταχωρεί το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.
 • Διενεργεί τη διαδικασία της σύνδεσης μεταξύ προφίλ ανέργου και κενής θέσης εργασίας.
 • Παρακολουθεί την πορεία του εξυπηρετούμενου τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του σε εργασία.
 • Παραπέμπει για δωρεάν μαθήματα ελληνικών και αγγλικών στο διαπολιτισμικό κέντρο του ΕΣΠ - Πυξίδα και με προσανατολισμό στις αγορές εργασίας.
 • Διοργανώνει εντατικό εβδομαδιαίο σεμινάριο “Working in Greece” σε επιλεγμένους εξυπηρετούμενους προκειμένου να τους δώσει επιπλέον ώθηση στην εύρεση εργασίας, με μαθήματα από ειδικούς σε κρίσιμα για την πρόσληψη θέματα όπως: Εργασιακά δικαιώματα, Τεχνικές εύρεσης εργασίας & συνέντευξης, Ανάλυση Δυνατών στοιχείων υποψηφίου και παρουσίαση αυτών στο CV και αλλού, Τεχνικές παρουσίασης και ξεχωριστά μαθήματα για τους τομείς των στοχούμενων 6 επαγγελματικών κλάδων: Υπηρεσίες καθαριότητας, ο Τουρισμός και η Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες, υπηρεσίες διερμηνείας, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία ΙΤ.
 • Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλες οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΕΣΠ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με εργοδότες (εντός της οργάνωσης του ΕΣΠ ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΕΣΠ και τη σύναψη συνεργασίας.
 • Προβαίνει σε αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας που προσφέρονται από εργοδότες.
 • Καταγράφει το προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας.
 • Παραπέμπει και συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας για συνεντεύξεις με εργοδότες και τους υποστηρίζει για την τοποθέτηση τους στις θέσεις εργασίας.

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  λειτουργεί γραφείο απασχόλησης από το 2000, βοηθώντας εκατοντάδες νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να βρουν αμειβόμενη εργασία. H συγκεκριμένη υπηρεσία αναβαθμίστηκε εντυπωσιακά από τον Αύγουστο του 2018 και μετονομάστηκε σε Cosmos Employment Hub – STEP Greece, πρόγραμμα πλέον υποστηριζόμενο από το World Jewish Relief.

Βασικός στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε  τους πρόσφυγες που αναζητούν  εργασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και στη συνέχεια να βρουν την πρώτη τους δουλειά στην Ελλάδα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώσαμε ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία  δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά, διότι, ως νεοαφιχθέντες στην Ελλάδα, στερούνται τα δίκτυα και τις επαφές με εργαζόμενους και εργοδότες.

Το ΕΣΠ ασχολήθηκε με το ζήτημα των ανέργων προσφύγων και δημιούργησε συνεργασίες με μια σημαντική ομάδα Ελλήνων εργοδοτών και εγχώριων επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και δραστηριότητες με κινητικότητα και επικέντρωση σε εργαζόμενους με προσφυγικό προφίλ, όπως: Υπηρεσίες καθαριότητας, Τουρισμός και Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες, υπηρεσίες διερμηνείας, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία ΙΤ.

Η παραγωγική συνεργασία του ΕΣΠ με δίκτυο από συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες και εργοδότες επιτρέπει στην οργάνωση να παραπέμπει στους εργοδότες-εταίρους μας, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει εκπαιδευτικά τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία, ενώ βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συχνά οι πρόσφυγες που στερούνται των ευκαιριών και δικτύων απασχόλησης.

Δείτε πληροφορίες και στο παρακάτω link: Γραφείο απασχόλησης


Improving the access to reception, integration and legal assistance services for particularly vulnerable persons applicants and beneficiaries of international protection in Greece

Περίοδος υλοποίησης:

01/11/2017-31/05/2018, 01/07/2018-31/12/2018, 01/01/2019-30/06/2019

Συνεργάτης:

CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Τόπος Υλοποίησης:

Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

 

Εξασφάλιση παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνή προστασία.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για ευάλωτα άτομα

RefugeesIN – Κινηματογράφος για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης:

1/11/2016 – 31/12/2018

Συνεργάτες:

AidLearn (Πορτογαλία) Hamburger Volkshochschule (Γερμανία), Centro Studi Citta’ Di Foligno (Ιταλία), The Slovenian Third Age University (Σλοβενία), IADT (Ιρλανδία) με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχοι:

Το RefugeesIN αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Αφορά στην δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στον κινηματογράφο και στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην εξάλειψη των στερεοτύπων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων. Παρουσιάζει αληθινές ιστορίες επιτυχώς ενταγμένων προσφύγων, ικανές να εμπνεύσουν και να λειτουργήσουν σαν πρότυπα για την ένταξη νεοεισερχόμενων.

Δραστηριότητες:

Το πακέτο του RefugeesIN, αποτελείται από 4 Μέρη:

 • Το Φυλλάδιο “Από το φυγείν στο ανήκειν”, που περιλαμβάνει 26 αληθινές ιστορίες προσφύγων από διαφορετικές χώρες καταγωγής που ζουν τώρα σε μία από τις 6 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποίησαν το πρόγραμμα.
 • Τον Κύκλο Μαθημάτων και το Εγχειρίδιο, που αφορά σε ένα εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος σχετικά με την προσφυγική κρίση, τη διαδικασία αφήγησης ιστοριών και βιογραφιών και τον ρόλο του κινηματογράφου, και τέλος περιγράφει βήμα-βήμα και δίνει οδηγίες για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μέσα από ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο κινηματογράφου.
 • Τον Κατάλογο Ταινιών, που αποτελείται από 12 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα οποία δημιουργήθηκαν από ερασιτέχνες κινηματογραφιστές μέσα από τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα και παρουσιάζουν ιστορίες προσφύγων και τις προσπάθειες που έκαναν για να ενταχθούν στις νέες τους πατρίδες. Περιλαμβάνει επίσης, 12 ευρωπαϊκές ταινίες μεγάλου μήκους, επιλεγμένες από την ομάδα του RefugeesIN με θέμα την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.
 • Tον Οδηγό χρήσης, που περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιοποίηση και βέλτιστη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενες/ους ΜΚΟ και σε επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες. Παρέχει επιπλέον προτάσεις για το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Αποτελέσματα:

Το έργο και τα αποτελέσματα του, απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων προσφύγων, σε προσωπικό που απασχολείται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε ειδικούς κοινωνικής ένταξης και σε ειδικούς κινηματογράφου. Ολόκληρο το υλικό είναι διαθέσιμό στην ιστοσελίδα του έργου.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Iστοσελίδα του έργου  https://www.refugeesinproject.eu/en

facebook page https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/

Φεστιβάλ κινηματογράφου RefugeesIN – ΕΣΠ – Πρόγραμμα

Φεστιβάλ κινηματογράφου RefugeesIN - ΕΣΠ

Βαλκανικός διάδρομος - ένα μονοπάτι για την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Περίοδος υλοποίησης: 01.08.2016 έως 31.12.2017
Συνεργάτες:
 • Interkulturelles Zentrum (IZ)
 • Centre for Peace Studies (CPS)
 • Asylum Protection Centre
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Legal-informational centre for nongovernmental organisations (PIC)
 • Legis 
 • Asylkoordination Austria
 • Hungarian Helsinki Committee
 • Arts and Human Rights Organisation
Χρηματοδοτικός μηχανισμός: Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation
Χώρα εφαρμογής: Αυστρία, Κροατία, Σερβία, Ελλάδα, Σλοβενία, ΦΥΡΟΜ, Ουγγαρία
Στόχοι: Το προτεινόμενο πρόγραμμα επανεξετάζει τις πρωτοβουλίες αυθόρμητης πολιτικής συμμετοχής που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής προσφύγων των Βαλκανίων και διερευνά, αν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής και να βοηθήσουν στην προώθηση ιδεών ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Διερευνά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βάση τους για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης που απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Επιπλέον, το έργο επιχειρεί να υποστηρίξει τη δυναμική της συμμετοχής του πολίτη αξιολογώντας τις ανάγκες υποστήριξης των πολιτικών πρωτοβουλιών και των εθελοντών προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συμβολής τους στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των αναγκών μέσω διαφόρων προγραμμάτων και στρατηγικών της ΕΕ.
Δραστηριότητες:
 • Ερευνητική εργασία
 • Συνάντηση γνωριμίας των εταίρων
 • Δραστηριότητες ανά συνεργάτη
 • Συνάντηση των εταίρων
 • Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα:
 • Διεξαγωγή έρευνας, ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών επί των τοπικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια
 • Ταυτοποίηση των ΜΚΟ και των φορέων που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν ειδικές δραστηριότητες/ πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Ανάδειξη των θεματικών που κυριαρχούν ώστε να διαφανεί εάν αυτές είναι σχετικές με τις αληθινές ανάγκες των προσφύγων/ αιτούντων άσυλο
 • Ανάδειξη των θεμάτων που κυριαρχούν σε κάθε χώρα
 • Ανάδειξη των τρόπων μέσω των οποίων τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι στρατηγικές μπορούν να υποστηρίξουν το κίνημα αλληλεγγύης
Αναφορές:

Balkan Refugee Trail – A pathway for European Solidarity

Implementation of activities

Check the project's progress final report

REACT - Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017 - 31/12/2017
Διαχειριστής:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργάτες:
 • Δήμος Νεάπολης-Συκεών
 • Δήμος Καλαμαριάς
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης
 • ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας
 • ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και
 • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι:

Με το Συμφωνητικό Συνεργασίας για το έργο REACT, μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος για παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Εταιρικό Σχήμα, για την πλήρωση θέσεων φιλοξενείας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στόχος είναι η δημιουργία 660 θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα, σε φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και στο Φιλοξενείο οικογενειών αιτούντων άσυλο.

Δραστηριότητες:

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχει νομική ενημέρωση και συμβουλευτική τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σχετικά με:

 • θέματα ασύλου (πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο, μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση, Κανονισμός Δουβλίνου)
 • νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της φιλοξενίας των ωφελουμένων και αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/ αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κα.) και παραπομπές σε κατάλληλες δομές/ υπηρεσίες των ατόμων με ευαλωτότητα.

Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017 - 31/12/2017
Διαχειριστής:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργάτες:
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • ΑΡΣΙΣ
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι:

Το Φιλοξενείο αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά. Αποτελεί μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής ή/και την κράτηση, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φιλοξενουμένων.

Το Φιλοξενείο απευθύνεται σε αιτούντες διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε πυρηνικές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί, σε μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή τον πατέρα και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και σε ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Δραστηριότητες:

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό στον ξενώνα περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών ( εξάμηνη διαμονή, σίτιση )
 • Στήριξη ( νομική, ψυχοκοινωνική, εργασιακή συμβουλευτική)
 • Διερμηνεία
 • Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (μαθήματα ελληνικών, εργαστήρια κ.α.)
 • Προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη
 • Μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με την κοινότητα
 • Συμμετοχή εθελοντών

Υποστήριξη ατόμων που χρήζουν Διεθνή Προστασία για πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστασίας και Νομικής Βοήθειας

Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2017-31/08/2017

Συνεργάτης:

CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Χώρες Υλοποίησης:

Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

Εξασφάλιση παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για 280 ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνή προστασία.
Αποτελέσματα: Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης και πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση και υποστήριξη για ευάλωτα άτομα

 

Παροχή στοχευμένης στέγασης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τα πλέον ευάλωτα άτομα

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2017 – 31/07/2018
Συνεργάτες: HELP, Χαμόγελο του Παιδιού και Αντιγόνη
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στόχοι:
 • Αύξηση πρόσβασης σε νομικές και κοινωνικές πληροφορίες και προστασία ευάλωτων ατόμων μέσω της παροχής ολιστικών και διεπιστημονικών υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των ομάδων - στόχων στην ελληνική κοινωνία
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που δε διαμένουν στα κέντρα διαμονής και βρίσκονται σε ανεπίσημα καταφύγια και άλλα αστικά κέντρα και προσέρχονται στα γραφεία του ΕΣΠ για παροχή βοήθειας.
 • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που διαμένουν στο συγκρότημα αστικής στέγασης που υλοποιείται από το HELP.
 • Την παροχή (μέσω κινητής μονάδας) νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης των δικαιούχων που διαμένουν στα κέντρα διαμονής και παραπομπή των ευάλωτων περιπτώσεων στα σπίτια που μισθώνονται από το HELP.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξη για τους ως άνω δικαιούχους
Αποτελέσματα: Αποτελεσματική παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στους πλέον ευάλωτους δικαιούχους
Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των Προσφύγων

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2013, Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η ενίσχυση των προσπαθειών των προσώπων της ομάδας στόχου να ενταχθούν, ομαλά, στην Ελληνική κοινωνία μέσω αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων

Δραστηριότητες:

Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε τομείς όπως:

 • τα μέσα διαβίωσης 
 • η ένταξη στην αγορά εργασίας 
 • η εξειδικευμένη παροχή νομικής συνδρομής για ενταξιακά ζητήματα και προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργασιακές διαφορές, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση) 
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 • Συνηγορία (advocacy) υπέρ των προσφύγων
Αποτελέσματα:

1100 άτομα θα ωφεληθούν από συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Συνδρομή για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Προσφύγων

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες:
 1. ΕΡΓΟΝ – KEK
 2. ΓΕΦΥΡΑ Ένωση Αφρικανών Γυναικών – Bridge – Union of African Women
 3. Σύλλογος των Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα –  The Community of Afghan refugees and migrants in Greece
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010  - Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: ένταξη των ατόμων της ομάδας-στόχου (αιτούντων άσυλο και προσφύγων) των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και έχει σταθερό χαρακτήρα 

Στόχοι: Βελτίωση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας-στόχου για την ομαλή ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.
Δραστηριότητες:

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής  και ιατρικής βοήθειας καθώς και συμβουλευτικής σε θέματα διαμονής, μέσων διαβίωσης, ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δράση 1: Παροχή συμβουλών και συνδρομής σε θέματα όπως η στέγαση, μέσα διαβίωσης, ένταξη στην αγορά εργασίας και συνδρομή σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δράση 2: Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στην Ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Δράση 3: Δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση (πχ.μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κλπ)  που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου 

Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα, η προσφερόμενη υποστήριξη θα βελτιώσει την κινητοποίηση και τις δυνατότητες των προσφύγων, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση, τη συνδρομή στην επίλυση προβλημάτων, εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις κρίσης, κινητοποίηση των προσφύγων μέσα στο περιβάλλον τους. 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022