Ένταξη

Οι υπηρεσίες του ΕΣΠ που απευθύνονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες προσφέρονται με βάση την αρχή της ένταξης στην κοινωνία και περιλαμβάνουν ενέργειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη παροχή στήριξης. Σκοπός είναι τα αποτελέσματα να διαχέονται τόσο στους πρόσφυγες όσο και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

Σημαντικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας αποτελεί η νομική συνδρομή που παρέχουν οι δικηγόροι του ΕΣΠ σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με σειρά από ενέργειες, που αφορούν σε ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, οικογενειακές επανενώσεις, πολιτογραφήσεις, ανανεώσεις προσφυγικού καθεστώτος και καθεστώτος επικουρικής προστασίας, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, μισθωτικές και εργατικές διαφορές, έναρξη επιτηδεύματος, θεσμικές παρεμβάσεις έναντι κακών διοικητικών πρακτικών κλπ.

Ακόμα, ένα σημαντικό  μέρος της προσπάθειας για την ένταξη πραγματοποιείται μέσω της δράσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η γλώσσα, ο πολιτισμός κ.λπ. αλλά και με συστηματική βοήθεια που παρέχουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων για την εργασία, διαμέσου προγραμμάτων για την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο κ.α.

Τρέχοντα

Improving the access to reception, integration and legal assistance services for particularly vulnerable persons applicants and beneficiaries of international protection in Greece

Περίοδος υλοποίησης:

01/07/2018-31/12/2018

Συνεργάτης:

CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Τόπος Υλοποίησης:

Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

 

Εξασφάλιση παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για 100 ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνή προστασία.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για ευάλωτα άτομα

Improving the access to reception, integration and legal assistance services for particularly vulnerable persons applicants and beneficiaries of international protection in Greece

Περίοδος υλοποίησης:

01/11/2017-31/05/2018

Συνεργάτης:

CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Τόπος Υλοποίησης:

Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

 

Εξασφάλιση παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για 280 ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνή προστασία.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης και πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση και υποστήριξη για ευάλωτα άτομα

Improving the access to reception, integration and legal assistance services for particularly vulnerable persons applicants and beneficiaries of international protection in Greece

Improving the access to reception, integration and legal assistance services for particularly vulnerable persons applicants and beneficiaries of international protection in Greece

Περίοδος υλοποίησης:  01/01/2019-30/06/2019

Συνεργάτης: CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Χώρες Υλοποίησης: Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

Παροχή κοινωνικής βοήθειας και επιδότησης ενοικίου σε 45 ευάλωτα άτομα, καθώς και νομικής αρωγής σε 100 ευάλωτα άτομα, δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας, στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.

Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασία.

Αποτελέσματα: Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης και πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση και υποστήριξη για ευάλωτα άτομα.

REACT - Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017 - 31/12/2017
Διαχειριστής:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργάτες:
 • Δήμος Νεάπολης-Συκεών
 • Δήμος Καλαμαριάς
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης
 • ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας
 • ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και
 • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι:

Με το Συμφωνητικό Συνεργασίας για το έργο REACT, μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος για παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε Εταιρικό Σχήμα, για την πλήρωση θέσεων φιλοξενείας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο και μετεγκατάσταση, με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στόχος είναι η δημιουργία 660 θέσεων υποδοχής και προσωρινής στέγασης σε μισθωμένα διαμερίσματα, σε φιλοξενούσες οικογένειες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και στο Φιλοξενείο οικογενειών αιτούντων άσυλο.

Δραστηριότητες:

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) παρέχει νομική ενημέρωση και συμβουλευτική τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σχετικά με:

 • θέματα ασύλου (πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο, μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση, Κανονισμός Δουβλίνου)
 • νομικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της φιλοξενίας των ωφελουμένων και αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Διαμεσολάβηση μεταξύ αρμοδίων φορέων/ αρχών και των ωφελούμενων (π.χ. δήμοι, υπηρεσίες ασύλου, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες/δομές, κα.) και παραπομπές σε κατάλληλες δομές/ υπηρεσίες των ατόμων με ευαλωτότητα.
Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017 - 31/12/2017
Διαχειριστής:
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργάτες:
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • ΑΡΣΙΣ
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι:

Το Φιλοξενείο αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά. Αποτελεί μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής ή/και την κράτηση, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φιλοξενουμένων.

Το Φιλοξενείο απευθύνεται σε αιτούντες διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε πυρηνικές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί, σε μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή τον πατέρα και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και σε ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Δραστηριότητες:

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό στον ξενώνα περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών ( εξάμηνη διαμονή, σίτιση )
 • Στήριξη ( νομική, ψυχοκοινωνική, εργασιακή συμβουλευτική)
 • Διερμηνεία
 • Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες (μαθήματα ελληνικών, εργαστήρια κ.α.)
 • Προετοιμασία για την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη
 • Μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά το τέλος της φιλοξενίας
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με την κοινότητα
 • Συμμετοχή εθελοντών
Υποστήριξη ατόμων που χρήζουν Διεθνή Προστασία για πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστασίας και Νομικής Βοήθειας

Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2017-31/08/2017

Συνεργάτης:

CEAR με χρηματοδότηση του Δήμου Μαδρίτης

Χώρες Υλοποίησης:

Ελλάδα, Αττική

Στόχοι:

Εξασφάλιση παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών προστασίας για 280 ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή αξιοπρεπών εναλλακτικών στέγασης και κοινωνική υποστήριξη για ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει παροχή vouchers για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφόρηση νομικής φύσης, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση για άτομα που χρήζουν διεθνή προστασία.
Αποτελέσματα: Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης και πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση και υποστήριξη για ευάλωτα άτομα

 

Παροχή στοχευμένης στέγασης και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τα πλέον ευάλωτα άτομα

Περίοδος υλοποίησης: 01/02/2017 – 31/07/2018
Συνεργάτες: HELP, Χαμόγελο του Παιδιού και Αντιγόνη
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στόχοι:
 • Αύξηση πρόσβασης σε νομικές και κοινωνικές πληροφορίες και προστασία ευάλωτων ατόμων μέσω της παροχής ολιστικών και διεπιστημονικών υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των ομάδων - στόχων στην ελληνική κοινωνία
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που δε διαμένουν στα κέντρα διαμονής και βρίσκονται σε ανεπίσημα καταφύγια και άλλα αστικά κέντρα και προσέρχονται στα γραφεία του ΕΣΠ για παροχή βοήθειας.
 • Παροχή νομικής πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης για τους δικαιούχους που διαμένουν στο συγκρότημα αστικής στέγασης που υλοποιείται από το HELP.
 • Την παροχή (μέσω κινητής μονάδας) νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης των δικαιούχων που διαμένουν στα κέντρα διαμονής και παραπομπή των ευάλωτων περιπτώσεων στα σπίτια που μισθώνονται από το HELP.
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και κοινωνικής υποστήριξη για τους ως άνω δικαιούχους
Αποτελέσματα: Αποτελεσματική παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στους πλέον ευάλωτους δικαιούχους

Ολοκληρωμένα

Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των Προσφύγων (2012)

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2013
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η ενίσχυση των προσπαθειών των προσώπων της ομάδας στόχου να ενταχθούν, ομαλά, στην Ελληνική κοινωνία μέσω αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων

Δραστηριότητες:

Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε τομείς όπως:

 • τα μέσα διαβίωσης 
 • η ένταξη στην αγορά εργασίας 
 • η εξειδικευμένη παροχή νομικής συνδρομής για ενταξιακά ζητήματα και προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργασιακές διαφορές, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση) 
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 • Συνηγορία (advocacy) υπέρ των προσφύγων
Αποτελέσματα:

1100 άτομα θα ωφεληθούν από συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των Προσφύγων (2012)

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2013
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η ενίσχυση των προσπαθειών των προσώπων της ομάδας στόχου να ενταχθούν, ομαλά, στην Ελληνική κοινωνία μέσω αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων

Δραστηριότητες:

Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε τομείς όπως:

 • τα μέσα διαβίωσης 
 • η ένταξη στην αγορά εργασίας 
 • η εξειδικευμένη παροχή νομικής συνδρομής για ενταξιακά ζητήματα και προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργασιακές διαφορές, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση) 
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 • Συνηγορία (advocacy) υπέρ των προσφύγων
Αποτελέσματα:

1100 άτομα θα ωφεληθούν από συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των Προσφύγων

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η ενίσχυση των προσπαθειών των προσώπων της ομάδας στόχου να ενταχθούν, ομαλά, στην Ελληνική κοινωνία μέσω αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων

Δραστηριότητες:

Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε τομείς όπως:

 • τα μέσα διαβίωσης 
 • η ένταξη στην αγορά εργασίας 
 • η εξειδικευμένη παροχή νομικής συνδρομής για ενταξιακά ζητήματα και προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργασιακές διαφορές, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση) 
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 • Συνηγορία (advocacy) υπέρ των προσφύγων
Αποτελέσματα:

1100 άτομα θα ωφεληθούν από συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Αρωγή για την Ένταξη των Προσφύγων

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συνεργάτες:

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η ενίσχυση των προσπαθειών των προσώπων της ομάδας στόχου να ενταχθούν, ομαλά, στην Ελληνική κοινωνία μέσω αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ενδυνάμωσης των προσφύγων

Δραστηριότητες:

Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε τομείς όπως:

 • τα μέσα διαβίωσης 
 • η ένταξη στην αγορά εργασίας 
 • η εξειδικευμένη παροχή νομικής συνδρομής για ενταξιακά ζητήματα και προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ενδεικτικά, εργασιακές διαφορές, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση) 
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας
 • Συνηγορία (advocacy) υπέρ των προσφύγων
Αποτελέσματα:

1100 άτομα θα ωφεληθούν από συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, και 350 άτομα θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας

Κοινωνική Συνδρομή για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Προσφύγων

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες:
 1. ΕΡΓΟΝ – KEK
 2. ΓΕΦΥΡΑ Ένωση Αφρικανών Γυναικών – Bridge – Union of African Women
 3. Σύλλογος των Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα –  The Community of Afghan refugees and migrants in Greece
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010  - Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: ένταξη των ατόμων της ομάδας-στόχου (αιτούντων άσυλο και προσφύγων) των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και έχει σταθερό χαρακτήρα 

Στόχοι: Βελτίωση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας-στόχου για την ομαλή ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.
Δραστηριότητες:

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής  και ιατρικής βοήθειας καθώς και συμβουλευτικής σε θέματα διαμονής, μέσων διαβίωσης, ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δράση 1: Παροχή συμβουλών και συνδρομής σε θέματα όπως η στέγαση, μέσα διαβίωσης, ένταξη στην αγορά εργασίας και συνδρομή σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δράση 2: Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στην Ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Δράση 3: Δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση (πχ.μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κλπ)  που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου 

Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα, η προσφερόμενη υποστήριξη θα βελτιώσει την κινητοποίηση και τις δυνατότητες των προσφύγων, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση, τη συνδρομή στην επίλυση προβλημάτων, εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις κρίσης, κινητοποίηση των προσφύγων μέσα στο περιβάλλον τους. 

Κοινωνική Συνδρομή για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Προσφύγων

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες:
 1. ΕΡΓΟΝ – KEK
 2. ΓΕΦΥΡΑ Ένωση Αφρικανών Γυναικών – Bridge – Union of African Women
 3. Σύλλογος των Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα –  The Community of Afghan refugees and migrants in Greece
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010  - Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: ένταξη των ατόμων της ομάδας-στόχου (αιτούντων άσυλο και προσφύγων) των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και έχει σταθερό χαρακτήρα 

Στόχοι: Βελτίωση των προσπαθειών των ατόμων της ομάδας-στόχου για την ομαλή ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.
Δραστηριότητες:

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής  και ιατρικής βοήθειας καθώς και συμβουλευτικής σε θέματα διαμονής, μέσων διαβίωσης, ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως επίσης και πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δράση 1: Παροχή συμβουλών και συνδρομής σε θέματα όπως η στέγαση, μέσα διαβίωσης, ένταξη στην αγορά εργασίας και συνδρομή σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δράση 2: Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στην Ελληνική κοινωνία σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Δράση 3: Δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση (πχ.μαθήματα Ελληνικής γλώσσας κλπ)  που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων της ομάδας-στόχου 

Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα, η προσφερόμενη υποστήριξη θα βελτιώσει την κινητοποίηση και τις δυνατότητες των προσφύγων, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση, τη συνδρομή στην επίλυση προβλημάτων, εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις κρίσης, κινητοποίηση των προσφύγων μέσα στο περιβάλλον τους. 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019