Πρόσβαση στο Άσυλο και κοινωνική στήριξη

Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου δε θα πρέπει να σχετίζεται με την παροχή νομικής συνδρομής, ούτε να προϋποθέτει τη διαμεσολάβηση οργανώσεων ή δικηγόρων. Θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη και κατά το δυνατό άμεση. Ειδικότερα, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και ταυτόχρονα υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας και της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου παραμένει προβληματική, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο έλλειμμα, τόσο στην παροχή νομικής πληροφόρησης, όσο και στη νομική συνδρομή, που σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, οδηγούν τους αιτούντες άσυλο σε σύγχυση, επιδεινώνοντας τη θέση τους. Για το λόγο αυτό, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, βρίσκεται κοντά στους εξυπηρετούμενούς του, σε όλα σχεδόν τα σημεία εισόδου και διαμονής ανά την Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στο άσυλο.

Τρέχοντα

Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Λέσβο – Έκτακτη ανταπόκριση στη Λέσβο
Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2021 – 31/05/2022
   
Συνεργάτης: Help
   
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος
   
Στόχοι:

Παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται στη Λέσβο

   
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της διαδικασία ασύλου και σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης
 • Νομική υποστήριξη σε αιτούντες που βρίσκονται σε κίνδυνο κράτησης, που διαμένουν σε ανθυγιεινές και επισφαλές συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα
 • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική
 • Υποστήριξη κατά την πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας Συνοδεία και πρακτική βοήθεια σε ιατρικά και νοσοκομειακά επείγοντα περιστατικά
   
Αποτελέσματα:

Νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στη Λέσβο.


Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες στην Ελλάδα
Περίοδος Υλοποίησης: 1/4/2021 – 28/02/2022
   
Συνεργάτης: World Jewish Relief
   
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Αθήνα
   
Στόχοι: Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται στη Λέσβο και την Αθήνα
   
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης (συμβουλευτική και εκπροσώπηση) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, παρεμβάσεις ενώπιων αρχών και υπηρεσιών.
 • Υποστήριξη σε αιτούντες που βρίσκονται σε κίνδυνο κράτησης, που διαμένουν σε ανθυγιεινές και επισφαλές συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα
   
Αποτελέσματα: Νομική στήριξη στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Legal and psychosocial assistance on Chios and to other Aegean islands, advocacy and media/capacity building activities
Περίοδος υλοποίησης: 01/4/2021– 28/02/2022
   
Εταίροι: Dutch Council for Refugees
   
Τόπος υλοποίησης: Νησιά Αιγαίου
   
Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στο να παράσχει νομική υποστήριξη σε αιτούντες διεθνή προστασία και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Τέλος, το έργο δίνει τη δυνατότητα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες να αναπτύξει τις ικανότητές του σε ζητήματα ανεύρεσης πόρων και επικοινωνίας με ταυτόχρονη συνεργασία με τον χορηγό σε ζητήματα συνηγορίας. 
   
Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Περίπου 200 επωφελούμενοι

Δράσεις συνηγορίας: τουλάχιστον 9 συναντήσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων
   

Ενίσχυση της Υποδοχής, Προστασίας και Στήριξης των Προσφύγων στην Αθήνα και τα Νησιά όπου βρίσκονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Hotspot)

Διάρκεια:

1/1/2019 - 31/12/2020

Συνεργάτης:

Open Society Foundations

Τόπος υλοποίησης:

Όπου δραστηριοποιείται το ΕΣΠ

Στόχοι:

Το έργο αποσκοπεί στην καταγραφή των νέων διαδικασιών και συνθηκών υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών όπως εκείνες εφαρμόστηκαν (και μεταβλήθηκαν) κατά τη διάρκεια της περιόδου του έργου, στην Ελλάδα, την αμφισβήτησή τους όπου αυτό είναι απαραίτητο καθώς και στη διασφάλιση ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στις εθνικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομικά μέσα και πρωτόκολλα. Το έργο στοχεύει επίσης στην κάλυψη κρίσιμων δαπανών που συνδέονται με την ενίσχυση της υπηρεσίας υποδοχής στην Αθήνα, την παροχή υπηρεσιών νομικής στήριξης στα νησιά του ΝΑ Αιγαίου, την υποστήριξη της ομάδας διοικητικής υποστήριξης του φορέα, την υποστήριξη της ομάδας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανήλικους, την υποστήριξη της ομάδας συνηγορίας και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων προβολής και συγκέντρωσης χρηματικών ποσών που επιτρέπει στο ΕΣΠ να κινητοποιεί και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη στην Ελλάδα σχετικά με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.


Παροχή νομικής υποστήριξης στα νησιά και τον Έβρο

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2018 – 31/12/2021

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Έβρος, Ρόδος, Κως, Σάμος, Λέσβος, Λέρος

Στόχοι: Παροχή νομικής υποστήριξης στον πληθυσμό που βρίσκεται στα νησιά και τον Έβρο

Δραστηριότητες:

-Παροχή νομικής υποστήριξης στη διαδικασία ασύλου, σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, και σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις

-Υποστήριξη σε αιτούντες που βρίσκονται σε κίνδυνο κράτησης, που διαμένουν σε ανθυγιεινές και επισφαλές συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα

Αποτελέσματα: Νομική στήριξη στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα νησιά και τον Έβρο.

 

Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Σάμο και την Χίο

Περίοδος υλοποίησης:

1/07/2018 – 31/12/2020

Συνεργάτες:

Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Δραστηριότητες:

Παροχή από τους δικηγόρους του ΕΣΠ νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω εξασφάλισης σωστής ισορροπίας μεταξύ των περιπτώσεων ατομικής υποστήριξης ώστε να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σύνολα:

 • Περιπτώσεις υποστηριζόμενες από άλλες οργανώσεις μέσω γραπτής αναφοράς
 • Ατομικές περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας ασύλου προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στο προστατευτικό πλαίσιο
 • Βοήθεια απέναντι στην απόφαση για κράτηση η περιορισμό από ελεύθερες αποφάσεις στους εξυπηρετούμενους
 • Ευάλωτες περιπτώσεις και ειδικά αυτές που δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία ασύλου

Αποτελέσματα:

Παροχή πληροφόρησης, προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στη Σάμο και στην Χίο σε πρώτο βαθμό (και δεύτερο) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, πρόσβαση σε διαδικασίες επανένωσης οικογενειών σε περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον προστασία σε εξυπηρετούμενους εφόσον η κράτησή τους χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

Ολοκληρωμένα

Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στη Λέσβο – Έκτακτη ανταπόκριση μέσω νομικής συνδρομής στη Λέσβο με τη συνδρομή του DRC
Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2021 – 30/06/2021
   
Συνεργάτης: DRC
   
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος
   
Στόχοι: Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που βρίσκονται στη Λέσβο
   
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της διαδικασία ασύλου, σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, παρεμβάσεις ενώπιων αρχών και υπηρεσιών.
 • Νομική υποστήριξη σε αιτούντες που βρίσκονται σε κίνδυνο κράτησης, που διαμένουν σε ανθυγιεινές και επισφαλές συνθήκες, με έλλειψη πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα
   
Αποτελέσματα:

Νομική στήριξη στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στη Λέσβο.


Κινητές Μονάδες

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 31/12/2016, 1/1/2017 - 31/12/2017, 1/1/2018 - 30/6/2018
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα, Βόρεια Ελλάδα
Στόχοι: Λειτουργία Κινητών Μονάδων για την παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης σε ωφελούμενους, που διαμένουν σε διάφορα Κέντρα φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Βόρειας Ελλάδας.
Δραστηριότητες:
 • Κινητή Μονάδα για αστικές και ποινικές υποθέσεις στην Αθήνα: ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων παρέχει υποστήριξη σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, συγκεκριμένα σε ευάλωτες υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υποθέσεις έμφυλης βίας, εργασιακής εκμετάλλευσης κτλ.
 • Κινητή Μονάδα της Αθήνας: ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων η οποία κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας της Θήβας, Μαλακάσας, Ριτσώνας και Λειβαδιάς για την παροχή υποστήριξης του πληθυσμού που μεταφέρθηκε εκεί μετά το κλείσιμο του κέντρου στο Ελληνικό.
 • Κινητές Μονάδες Βόρειας Ελλάδας: ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων επισκέπτεται τα κέντρα στη Νέα Καβάλα, και τη Βόλβη, παρέχοντας νομική και κοινωνική στήριξη, ενώ μια ομάδα που έχει την βάση της στο γραφείο παρακολουθεί την διαχείριση των υποθέσεων που παραπέμπονται από τις Κινητές Μονάδες.
Αποτελέσματα: Παροχή κοινωνικής και νομικής στήριξης στον ωφελούμενο πληθυσμό που μένει σε διάφορα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Βόρεια Ελλάδα.

 

 

Ενίσχυση της επικοινωνίας και των δυνατοτήτων των κοινοτήτων των προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 31/12/2016, 1/1/2017 - 30/6/2017
Συνεργάτης: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι: Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων των εξυπηρετούμενων που διαμένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ισχύς τους.
Δραστηριότητες:
 • Το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το ΕΣΠ, στέλνει μια ομάδα 32 εργαζομένων από την υπάρχουσα κοινότητα προσφύγων της Αθήνας, προκειμένου να βοηθήσει τους Υπευθύνους των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας που ορίστηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, το προσωπικό που ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία και σε άλλες ΜΚΟ και δραστηριοποιείται στα Κέντρα, να υιοθετήσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Υπεύθυνων, των ΜΚΟ και των εξυπηρετούμενων που μένουν στα Κέντρα.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας με τις κοινότητες των ατόμων που φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά, και μένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ικανότητα των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο πεδίο.
 • Ενίσχυση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των εργαζομένων και της κοινότητας των προσφύγων στην Αθήνα.
Αποτελέσματα: Παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης στους Υπεύθυνους των Κέντρων προσωρινής φιλοξενίας και στο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στο πεδίο, ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών ώστε να ωφεληθούν τα άτομα που μένουν εκεί και εξασφάλιση παροχής κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για τα ευάλωτα άτομα.

 

Σταθερή παρουσία σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 31/12/2016, 1/1/2017 - 30/8/2017
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι: Σταθερή παρουσία δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων, οι οποίοι παρέχουν νομική και κοινωνική στήριξη σε τέσσερα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας στην Αθήνα: στο Ελληνικό Ι (Hockey), Ελληνικό ΙΙ (Baseball) και στο Λαύριο/Ραφήνα.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή κοινωνικής και νομικής βοήθειας με την υποστήριξη διερμηνέων σε τέσσερα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας στην Αθήνα: στο Ελληνικό Ι (Hockey), Ελληνικό ΙΙ (Baseball) και στο Λαύριο και την Ραφήνα με στόχο να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα κέντρα σε καθημερινή βάση.
Αποτελέσματα: Παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που μένουν στα παραπάνω κέντρα φιλοξενίας.

 

 

Παρεμβάσεις Νομικής Βοήθειας στην Κω και τη Λέρο

Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017
Συνεργάτες: Medecins Sans Frontieres - Ελληνικό Τμήμα και Mercy Corps Hellas
Χώρα εφαρμογής: Ελλάδα
Στόχοι: Παροχή νομικής βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Κω και τη Λέρο.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής στήριξης στους δικαιούχους μέσω:
 • Προσδιορισμός των πιθανών δικαιούχων από το ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων για τον προσδιορισμό της κατάστασης του πρόσφυγα και παραπομπή στις υπηρεσίες κοινωνικής, ιατρικής και ψυχικής υγείας που παρέχονται από τα τους συνεργάτες του προγράμματος.
 • Νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια προς τους δικαιούχους σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου, ενδεικτικά:
  • παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  • βοήθεια για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου,
  • παρουσία και παρεμβάσεις κατά τη συνέντευξη,
  • επεξεργασία γραπτών δηλώσεων ή / και συμβουλών πριν από τη συνέντευξη, προσφυγές κατά αρνητικών αποφάσεων,
  • παρακολούθηση της διαδικασίας ασύλου και αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
  • παροχή βοήθειας για την επανέναρξη της διαδικασίας ασύλου που έχει διακοπεί,
  • υποστήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η αρχικά προβλεπόμενη κατάσταση, να αμφισβητηθεί η κράτηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών κοκ.
 • Νομική συμβουλευτική σε επιλεγμένα ζητήματα ενσωμάτωσης.
Αποτελέσματα:
 • Οι νομικές ανάγκες στην Κω και στη Λέρο αντιμετωπίζονται με ποιοτικό τρόπο,
 • Οι συνεργάτες λαμβάνουν από «πρώτο χέρι» πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και πρακτικές στο πεδίο, για σκοπούς παρακολούθησης και υπεράσπισης θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Σάμο

Περίοδος υλοποίησης: 1/05/2017 – 30/11/2017
Συνεργάτες: Γιατροί χωρίς Σύνορα
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τοπυς αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης.
Δραστηριότητες:

Παροχή από τους δικηγόρους του ΕΣΠ νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω εξασφάλισης σωστής ισορροπίας μεταξύ των περιπτώσεων ατομικής υποστήριξης ώστε να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σύνολα:

 • Περιπτώσεις υποστηριζόμενες από ψυχολόγο του MSF μέσω γραπτής αναφοράς
 • Ατομικές περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας ασύλου προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στο προστατευτικό πλαίσιο
 • Βοήθεια απέναντι στην απόφαση για κράτηση η περιορισμό από ελεύθερες αποφάσεις στους εξυπηρετούμενους
 • Ευάλωτες περιπτώσεις και ειδικά αυτές που δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία ασύλου
Αποτελέσματα: Παροχή πληροφόρησης, προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στη Σάμο σε πρώτο βαθμό (και δεύτερο) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, πρόσβαση σε διαδικασίες επανένωσης οικογενειών σε περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον προστασία σε εξυπηρετούμενους εφόσον η κράτησή τους χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.
Παροχή νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν διεθνούς στη Λέσβο

Περίοδος υλοποίησης: 01/03/2017 – 31/03/2020
Συνεργάτες: Oxfam
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Λέσβος
Στόχοι: Διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, εστιάζοντας στα δικαιώματα ασύλου, στις κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής, στην ασφάλεια και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή στοχευμένων νομικών πληροφοριών και ενίσχυση δικαιούχων. Η συνδρομή περιλαμβάνει την καταχώρηση των αιτήσεων ασύλου και την προετοιμασία για συνεντεύξεις, μνημόνια, εκκλήσεις, μεταγενέστερες αιτήσεις, διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μέσω Δουβλίνου, αιτήσεις ακύρωσης, εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες κ.λ.π.
 • Παροχή στοχευμένων κοινωνικών πληροφοριών και βοήθειας που περιλαμβάνει ψυχολογική στήριξη, εξατομικευμένες αναφορές ευαλωτότητας για την υποστήριξη των περιπτώσεων που εξετάστηκαν στις υπηρεσίες ασύλου και υποστήριξη σε όλα τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα υποστηρίξουν επίσης την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, μέσω παραπομπών σε νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς που παρέχουν ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική συμβουλευτική, κοινωνική υποστήριξη και ασφαλείς χώρους διαμονής.
Αποτελέσματα: Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν πρόσβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας σε άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας στη Λέσβο. 
Παροχή Νομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών σε χώρους υποδοχής πρώτης γραμμής στη Δυτική Ελλάδα

Περίοδος υλοποίησης: 01/06/2016 - 31/05/2017
Συνεργάτες: Oxfam
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα, Ιωάννινα
Στόχοι: Παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας μέσω ημι - κινητών μονάδων στους χώρους διαμονής δικαιούχων στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. 
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών
 • Διενέργεια συνεντεύξεων και αξιολόγηση των υποθέσεων
 • Παροχή νομικής βοήθειας
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ταυτοποίησης και παροχή συμβουλών στους πιο ευάλωτους
 • Εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο
Αποτελέσματα: Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν πρόσβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας στους χώρους διαμονής των δικαιούχων στην Ήπειρο.
Oι δράσεις χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO)
Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2017-30/06/2017
Συνεργάτης: Danish Refugee Council
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Λέσβος
Στόχοι: Να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων μέσω ενός προγράμματος που θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, παρέχοντας τους τις υπηρεσίες που δικαιούνται.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή ατομικής νομικής υποστήριξης
 • Παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και συνέχισης της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένων της καταχώρησης αιτήσεων ασύλου και προετοιμασίας για συνεντεύξεις, ενστάσεων, μεταγενέστερων αιτήσεων, διαδικασίας επανένωσης οικογένειας μέσω Δουβλίνου, ακυρώσεων κλπ.
 • Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας νομικής βοήθειας στη Λέσβο, λήψη παραπομπών υποθέσεων που παραπέμπονται στην ηπειρωτική χώρα για παρακολούθηση των υποθέσεων και για την άσκηση δικαστικών διαδικασιών, όταν αυτό προκύπτει.
Αποτελέσματα: Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν πρόσβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Παροχή νομικής συνδρομής σε άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Fighting the Refugee Crisis in Athens

 Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016
Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Συνεργάτες: 

Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία Γέφυρες
Άρσις
Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδας
Φάρος
DYNAMO International
PRAKSIS

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στήριξη:

αλληλεγγύη-SolidarityNow

 Στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, με μέριμνα για τη κάλυψη των βασικών τους αναγκών και, ταυτόχρονα, με παροχή ενημέρωσης και εξατομικευμένης βοήθειας για την καλύτερη πρόσβασή τους στην προστασία που αρμόζει σε κάθε περίπτωση. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 και αποτελεί μια άμεση ανταπόκριση του ΕΣΠ στην έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα λόγω των αυξημένων ροών προσφύγων.

 Δραστηριότητες:

1. Παροχή νομικής πληροφόρησης και νομικής στήριξης σε 350 αποδέκτες

2. Παροχή κοινωνικής πληροφόρησης και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε 400 άτομα

3. Παροχή προσωρινής στέγασης σε 20 άτομα και παραπομπή άλλων 60 σε άλλες δομές

4. Διανομή κουπονιών σούπερ-μάρκετ σε 500 άτομα

5. Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 60 ανήλικους

6. Ενδυνάμωση και μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση νέων

7. Capacity building των δομών των συνεργαζόμενων φορέων με έμφαση στη μέθοδο προσέγγισης ατόμων ενδιαφέροντος στο δρόμο και εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητών

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι η δράση ‘outreach’, στο πλαίσιο της οποίας μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορα σημεία ανά την Αττική όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων. 

 Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, και η η παροχή ολιστικών υπηρεσιών που συνδράμει στην  προστασία τους στην Ελλάδα.
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

 Περίοδος υλοποίησης:

1/5/2016 - 31/12/2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

HELP

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

 

 Στόχοι:

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα και τη Σερβία.

 Δραστηριότητες:
 • Παροχή πληροφοριών νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης στην Αθήνα σε 1800 άτομα.
 • Παροχή πληροφοριών, ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε 1100 άτομα στην Αθήνα.
 • Κατανομή 5000 κουπονιών σούπερ μάρκετ
 Αποτελέσματα:

 Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποκτούν πρόσβαση στα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα οποία παρέχονται με βασικές υπηρεσίες αρωγής.

Παροχή νομικών πληροφοριών, Συμβουλευτικής και στήριξης σε άτομα που που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Αττική και Λέσβο

 Περίοδος υλοποίησης:

1/6/2016 – 31/10/2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

 

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Danish Refugee Council

 Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, εστιάζοντας σε δικαιώματα για το άσυλο και σε κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠ προτείνει ένα σχέδιο το οποίο θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες προστασίας που τους αξίζουν. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των προτεινόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται παρακάτω. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και που διαμένουν στην Αττική, τη Λέσβο και τη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις συνθήκες κράτησης στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές. Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται ξεκίνησαν άμεσα, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του έργου.

 Δραστηριότητες:

1. Παροχή πληροφοριών, νομικών συμβουλών και υποστήριξης: Μετά από μια αρχική περίοδο παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών θα χορηγείται περαιτέρω εξατομικευμένη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένων πρώτου και δεύτερου βαθμού και η εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς και η πρόσβαση στις διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών και διαδικασίες μετεγκατάστασης που θα πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Προτεραιότητα δίνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων, ευάλωτες οικογένειες, άτομα με κινητικά προβλήματα ή / και ειδικές ανάγκες υγείας.

 Αποτελέσματα:

 

1. Παροχή πληροφοριών, νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης στη Λέσβο

 

Στοχευμένες νομικές πληροφορίες (1.680 άτομα).

 

Νομικές συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και της επανένωσης των οικογενειών στη Λέσβο (650 άτομα).

 

Παροχή νομική βοήθεια σε όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (140 άτομα).

 

 

 

2. Παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης σε πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης.

 

Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία επανένωσης του ασύλου και της οικογένειας τις διαδικασίες ασύλου και της επανένωσης των οικογενειών στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης (325 άτομα)

 

Προσφυγές για ανάκληση αποφάσεων κράτησης ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών (10 άτομα)

 

Παροχή νομικής βοήθειας καθ’ όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (40 άτομα).

Παροχή νομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στη Βόρεια Ελλάδα

 Περίοδος υλοποίησης:

18/6/2016 - 18/9/2016

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Save the Children

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

 

 Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στους ευάλωτους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα την άσκηση  των νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠ προτείνει ένα σχέδιο το οποίο θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες προστασίας που δικαιούνται. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ολιστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται κάτωθι. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα κέντρα υποδοχής πρώτης γραμμής εντός και γύρω από την εδαφική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό και στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ατόμων όπως ασυνόδευτοι αιτούντες ασύλου, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή / και αναπηρίες και πολυμελείς οικογένειες. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνιστούν  μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη κατάλληλης εναλλακτικής φροντίδας και προστασίας τους, καθώς και την ανεπάρκεια των νομικών και ψυχοκοινωνικών υποστηρικτικών μηχανισμών. Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην πρόταση θα αρχίσουν αμέσως, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του έργου.

 Δραστηριότητες:

1. Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών: οι ευάλωτοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους και θα λαμβάνουν συμβουλές.

2. Συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των περιπτώσεων.

3. Παροχή νομικής βοήθειας: οι δικαιούχοι με έγκυρη αίτηση ασύλου θα υποστηρίζονται καθ 'όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες ασύλου).

4. Παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης, αναγνώριση των πλέον ευάλωτων ομάδων και παροχή συμβουλών.

5. Πρωτοβάθμια εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο, πριν από τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.

6. Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.

 Αποτελέσματα:

1. Παροχή νομικών πληροφοριών, νομικών συμβουλών και βοήθεια.

i. Πρώτο επίπεδο: Νομικές Πληροφορίες

Δύο ομάδες θα έχουν βάση σε δύο διαφορετικά κέντρα διαμονής, παρέχοντας επί τόπου νομικές πληροφορίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση και ιεράρχηση των ευάλωτων περιπτώσεων.

ii. Δεύτερο επίπεδο: Νομική Συμβουλευτική

Οι νομικές συμβουλές θα παρέχονται μετά την αρχική εκτίμηση των υποθέσεων, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συνεδριών στους δικαιούχους. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, καθώς και στην παρακολούθηση της υποστήριξής τους στην πρόσβασή τους στην υπηρεσία ασύλου, ενισχύοντας έτσι την προστασία τους. Το βήμα αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμίσεις του κράτους, όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ασύλου. Η νομική συνδρομή στις συγκεκριμένες περιοχές θα διέπεται από την αρχή της ιεράρχησης των σχετικών υποθέσεων, με βάση το επίπεδο ευπάθειας που θα αξιολογούνται  κατόπιν διαβούλευσης με την κοινωνική μονάδα της ομάδας.

iii. Τρίτο επίπεδο: Νομική Βοήθεια (σε περίπτωση παράτασης του έργου)

Δύναται να παρασχεθεί νομική συνδρομή, έπειτα και από το αρχικό τρίμηνο της παροχής νομικών συμβουλών, με επιπλέον εξατομικευμένη παρέμβαση σχετικά με την όλη διαδικασία του ασύλου. Οι δραστηριότητες θα διευκολύνουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, μέσω της συνδρομής σε όλες τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση και τη μετεγκατάσταση. Λαμβάνοντας υπόψη την χρονοβόρες διαδικασίες, λόγω της εξαιρετικά περιορισμένη ικανότητα της Υπηρεσίας Ασύλου, η  παροχή νομικής συνδρομής μπορεί να παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το προτεινόμενο έργο έχει επεκταθεί πέρα από το αρχικό τρίμηνο.

 

2. Παροχή πληροφοριών, ψυχο-κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΣΠ θα παρέχουν ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη, μεταξύ των οποίων:

• σύνταξη και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων δράσης.

• υποστήριξη σε όλα τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.

• αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, μέσω των παραπομπών σε νοσοκομεία και άλλων οργανισμούς που παρέχουν ιατρική περίθαλψη.

• παροχή οικονομικής στήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω των προϋπολογισμών συμπληρωματικών έργων ή ιδιωτικών δωρεών και διαφημίσεων.

• αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης.

• ειδική μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά, όπως επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπου εμπλέκονται θέματα όπως η επανένωση των οικογενειών.

Fighting the Refugee Crisis in Athens

 Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016
Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Συνεργάτες: 

Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία Γέφυρες
Άρσις
Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδας
Φάρος
DYNAMO International
PRAKSIS

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στήριξη:

αλληλεγγύη-SolidarityNow

 Στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, με μέριμνα για τη κάλυψη των βασικών τους αναγκών και, ταυτόχρονα, με παροχή ενημέρωσης και εξατομικευμένης βοήθειας για την καλύτερη πρόσβασή τους στην προστασία που αρμόζει σε κάθε περίπτωση. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 και αποτελεί μια άμεση ανταπόκριση του ΕΣΠ στην έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα λόγω των αυξημένων ροών προσφύγων.

 Δραστηριότητες:

1. Παροχή νομικής πληροφόρησης και νομικής στήριξης σε 350 αποδέκτες

2. Παροχή κοινωνικής πληροφόρησης και ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε 400 άτομα

3. Παροχή προσωρινής στέγασης σε 20 άτομα και παραπομπή άλλων 60 σε άλλες δομές

4. Διανομή κουπονιών σούπερ-μάρκετ σε 500 άτομα

5. Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 60 ανήλικους

6. Ενδυνάμωση και μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση νέων

7. Capacity building των δομών των συνεργαζόμενων φορέων με έμφαση στη μέθοδο προσέγγισης ατόμων ενδιαφέροντος στο δρόμο και εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητών

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι η δράση ‘outreach’, στο πλαίσιο της οποίας μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορα σημεία ανά την Αττική όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων. 

 Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, και η η παροχή ολιστικών υπηρεσιών που συνδράμει στην  προστασία τους στην Ελλάδα.
Παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στη Θεσ/νίκη

 Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2015 – Απρίλιος 2016
Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

Δράση στηριζόμενη σε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα SolidarityNet

 Στόχοι:

Ο σκοπός αυτής της επιχορήγησης είναι να διατηρήσει και να διευρύνει την παροχή νομικών
και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 Δραστηριότητες:

Η ομάδα του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη θα εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

- Παροχή νομικής συμβουλευτικής σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και θέματα ένταξης

- Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ευάλωτους πρόσφυγες

- Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας

- Συνεντεύξεις και αξιολόγηση των υποθέσεων

- Εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοβάθμιων επιτροπών ασύλου και τα δικαστήρια

- Παροχή συμβουλευτικής σε οι αιτούντες άσυλο υπό κράτηση, πρόσφυγες και θύματα ρατσιστικής βίας

- Καταγραφή και προβολή των παρεμβάσεων και των επιτυχιών, καθώς και των θεσμικών προβλημάτων
που αντιμετωπίστηκαν

 

Επιπλέον, η ομάδα θα συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τις αρχές, προκειμένου να προωθήσει
και να προασπιστεί τα δικαιώματα των προσφύγων σε συντονισμό με τη στρατηγική υπεράσπισης του ΕΣΠ.
 Αποτελέσματα: Το έργο αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο και των αναγνωρισμένων προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη που θα έχουν πρόσβαση σε νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Υπολογίζεται ότι 2.000
άτομα θα επωφεληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
Υποδοχή νεοαφιχθέντων αιτούντων άσυλο

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2015 - Ιούνιος 2015
Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χώρα: Ελλάδα
Στόχοι: Υποδοχή, ένταξη και στέγαση αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Δραστηριότητες:
 • Υποδοχή αιτούντων άσυλο
 • Στεγαστική συνδρομή (διαμονή σε ξενοδοχεία)
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την υποστήριξη της δράσης νομικής συνδρομής
 • Εξασφάλιση μετακίνησης των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο
 • Παροχή κοινωνικής εργασίας
Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015
Διαχειριστής:

Γιατροί του Κόσμου, Ελλάδα

Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Στήριξη:

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ επιχορηγήσεις), Πρόγραμμα SΟΑΜ 

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική και νομική προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες:
 • Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής περίθαλψης-Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τα παιδιά και τις εγκύους
 • Παροχή νομικής υποστήριξης με παράλληλη λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες, όπως και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία ένταξης
 • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομαλή ένταξη στην κοινωνία
 • Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες.
Αποτελέσματα:

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε τουλάχιστον 300 ευάλωτες περιπτώσεις (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες, κ.ά.) που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα.

Νομική Συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και σε άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας – Δράση 1.Α.3

Ημερομηνία:  Νοέμβριος 2013 - Ιούνιος 2014, Ιούλιος 2014 - Φεβρουάριος 2015
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Στήριξη:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2012 – Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: Εφαρμογή των αρχών και των μέτρων που προβλέπονται στο κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τους στόχους της κοινωνικής ένταξης.

Στόχοι:
 • Να καταπολεμήσει την περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου
 • Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα των ατόμων στη διαδικασία αίτησης για άσυλο,
 • Να δημιουργήσει ικανές και υποστηρικτικές δομές στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα, 
 • Να εντοπίσει, να ενημερώσει και να προστατεύσει τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις.
Δραστηριότητες:
 • Νομική υποστήριξη και υπηρεσίες συνδρομής στους αιτούντες άσυλο που δικαιούνται διεθνούς προστασίας,
 • Παροχή πληροφοριών στις τοπικές κοινότητες και εκπαίδευση των τοπικών αρχών και οργανισμών, 
 • Εφαρμογή των ενωσιακών ρυθμίσεων όσον αφορά τον προσδιορισμό του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση ενός αιτήματος ασύλου και η εφαρμογή των συναφών διατάξεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων.
Νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα 

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) – Εθνικές Δράσεις

Στόχοι:

Η παροχή νομικών υπηρεσιών με σκοπό την ουσιαστική τήρηση των διαδικασιών και κριτηρίων για την παροχή διεθνούς προστασίας κατά τη κείμενη διεθνή, κοινοτική και ημεδαπή νομοθεσία, και το σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου, με την εξασφάλιση διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται ή βρίσκονται στη χώρα και που δικαιούνται τη προστασία αυτή.

Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου 
 • Παροχή νομικής συνδρομής για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης νεοεισερχομένων στα σημεία εισόδου στη χώρα
 • Υποστήριξη ευάλωτων περιπτώσεων για την κατά προτεραιότητα πρόσβασή τους στη διαδικασία ασύλου και εξέταση των αιτημάτων τους, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις
 • Παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος ασύλου και πλαισίωση των περιπτώσεων σύμφωνα με την αξιολόγηση ιδιαίτερων αναγκών προστασίας 
 • Νομική υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος έως την έκδοση τελεσίδικης διοικητικής απόφασης επί του αιτήματος.
 • Συμβουλευτική, ενημέρωση και νομική συνδρομή για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 • Συνδρομή κοινωνικού λειτουργού, που θα υποστηρίζει και θα ενισχύει το έργο της νομικής συνδρομής τόσο κατά το στάδιο της αρχικής υποβολής του αιτήματος, όσο και μεταγενέστερα, κατά το στάδιο της υποστήριξης του αιτήματος.
Αποτελέσματα:

5300 άτομα θα έχουν υποστηριχτεί νομικά με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματά τους, ως προς τη διαδικασία υποβολής και υποστήριξης αιτήσεων ασύλου

Γραφείο ΕΣΠ Θεσσαλονίκης/Operating Grant – GCR Office in Thessaloniki

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013 – Δεκέμβριος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Open Society Foundation – Solidarity Now Network

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να ασκήσουν τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

 • Η βελτιωμένη πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια και εκπροσώπηση 
 • Η βελτιωμένη πρόσβαση σε δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
 • Η ενίσχυση των γνώσεων των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων

 

Δραστηριότητες:
 
 • Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και θέματα ένταξης 
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ευπαθείς πρόσφυγες 
 • Συνέντευξη και αξιολόγηση περιπτώσεων 
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοβάθμιων επιτροπών ασύλου και στα δικαστήρια
 • Παροχή συμβουλευτικής στους κρατούμενους πρόσφυγες και στα θύματα ρατσιστικής βίας 
 • Επιμόρφωση των τοπικών αρχών σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

Επιπλέον, η ομάδα θα συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς και τις αρχές για την προώθηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων σε συντονισμό με τη γενική στρατηγική υπεράσπισης του ΕΣΠ. 

Αποτελέσματα:

Το αποτέλεσμα του έργου είναι η αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη που θα έχουν πρόσβαση σε νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Αναμένεται ότι 1700 άτομα θα επωφεληθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας/Reception Center for vulnerable asylum seekers in Athens center

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2013 – Ιανουάριος 2016
Διαχειριστής:

Γιατροί του Κόσμου, Ελλάδα

Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ επιχορηγήσεις), Πρόγραμμα SΟΑΜ 

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική και νομική προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες:
 • Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής περίθαλψης-Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τα παιδιά και τις εγκύους
 • Παροχή νομικής υποστήριξης με παράλληλη λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και εξασφάλιση της πρόσβασης, όπως και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία ένταξης
 • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομαλή ένταξη στην κοινωνία
 • Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες.
Αποτελέσματα:

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε τουλάχιστον 300 ευάλωτες περιπτώσεις (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες, κ.ά.) που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα.

Στεγαστική Συνδρομή 4 – Δράση 4.2.1

Ημερομηνία: Ιούλιος 2013 - Σεπτέμβριος 2013
Συνεργάτες:

-

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2013  - Επείγοντα Μέτρα

Στόχοι:

Αντιμετώπιση βασικών αναγκών ατόμων τα οποία ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών.

Δραστηριότητες:
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Ενημέρωση και διασύνδεση με τις Υπηρεσίες, Κρατικές και μη Κυβερνητικές,
 • Διασύνδεση των ωφελουμένων με άλλες οργανώσεις ή κοινότητες,
 • Κάλυψη μέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής: στέγαση, μέσω επιδότησης ενοικίου ή προσωρινής παραμονής σε ξενοδοχείο.
Αποτελέσματα:

Αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος με την παροχή στεγαστικής συνδρομής και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των υπό βοήθεια ατόμων μέσω της ένταξής τους στην κοινωνική υπηρεσία του ΕΣΠ.

Στεγαστική Συνδρομή 2012 – Mέτρο 4.2.2

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013
Συνεργάτες:

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Γιατροί του Κόσμου
PRAKSIS

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2012 - Επείγοντα Μέτρα

Προυπολογισμός:

1.200.000€ (Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων - 80%, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - 20%)

Στόχοι:

Υποβοηθούμενη ενοικίασης και ρυθμίσεις και την κάλυψη των βασικών αναγκών για άτομα που ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας

Δραστηριότητες:
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • Ενημέρωση και διασύνδεση με τις Υπηρεσίες, Κρατικές και μη Κυβερνητικές
 • Διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλες οργανώσεις ή κοινότητες
 • Κάλυψη μέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής
Αποτελέσματα:

Το εν λόγω πρόγραμμα στόχο είχε την κάλυψη υλικών συνθηκών υποδοχής: στέγαση μέσω επιδότησης ενοικίου ή προσωρινής παραμονής σε ξενοδοχείο και συνδρομή για σίτιση. Επίσης με το ανωτέρω πρόγραμμα αντιμετωπίσθηκαν οι κοινωνικές ανάγκες των υπό βοήθεια ατόμων μέσω της ένταξής τους  στις κοινωνικές υπηρεσίες των φορέων του εταιρικού σχήματος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αποστολές Νομικής Συνδρομής σε κέντρα υποδοχής και κράτησης σε σημεία εισόδου

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Δεκέμβριος 2013
Συνεργάτες:

-

Χώρα:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- χορηγία

Στόχοι:

Αύξηση της προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις περιοχές των συνόρων

Δραστηριότητες:
Αποστολές συνιστώμενες από δικηγόρους, μεταφραστές, και κοινωνικούς λειτουργούς.
Αποτελέσματα:

 Μέχρι στιγμής το ΕΣΠ έχει πραγματοποιήσει 10 αποστολές στις ακόλουθες περιοχές: Έβρος (3 φορές), Κρήτη, Πάτρα, Ρόδος- Σύμη, Σάμος, Λέρος, Λέσβος, Κομοτηνή

 

Νομική Συνδρομή σε Αιτούντες Άσυλο και σε Άτομα που απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας – Δράση 4.2.2

Ημερομηνία: Μάιος 2013 - Οκτώβριος 2013
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2013  - Επείγοντα Μέτρα

Στόχοι: Παροχή ιατρικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής και νομικής βοήθειας
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου και στις δύο υπό εξέλιξη διαδικασίες,
 • Παροχή νομικής συνδρομής για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου,
 • Συμβουλευτική, ενημέρωση και νομική συνδρομή για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αποτελέσματα:

Με την παροχή νομικών υπηρεσιών θα υπάρξει ουσιαστική τήρηση των διαδικασιών και κριτηρίων για την παροχή διεθνούς προστασίας κατά την κείμενη διεθνή, κοινοτική και ημεδαπή νομοθεσία. Επίσης η καλύτερη εφαρμογή των ενωσιακών ρυθμίσεων όσον αφορά τον προσδιορισμό του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση ενός αιτήματος και η εφαρμογή των συναφών διατάξεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των αιτούντων.

«Δαπάνες διατροφής, συντήρησης & περίθαλψης πολιτικών φυγάδων»

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2013
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Στόχοι: Υποδοχή, ένταξη και στέγαση αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Δραστηριότητες:
 • Υποδοχή αιτούντων άσυλο
 • Στεγαστική συνδρομή (διαμονή σε ξενοδοχεία)
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την υποστήριξη της δράσης νομικής συνδρομής
 • Εξασφάλιση μετακίνησης των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο
 • Παροχή κοινωνικής εργασίας
Υποδοχή & Έκτακτη στεγαστική συνδρομή αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας - 2014

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014
Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό
(Ειδικό Φορέα 33-220 ΚΑΕ 5216 «Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων»)

Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Στόχοι: Υποδοχή, ένταξη και στέγαση αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Δραστηριότητες:
 • Υποδοχή αιτούντων άσυλο
 • Στεγαστική συνδρομή (διαμονή σε ξενοδοχεία)
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο Λαυρίου
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για την υποστήριξη της δράσης νομικής συνδρομής
 • Εξασφάλιση μετακίνησης των αλλοδαπών αιτούντων άσυλο
 • Παροχή κοινωνικής εργασίας
Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο – Δράση 1.Α.4

Ημερομηνία: Ιούλιος 2012 - Απρίλιος 2013
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2011 – Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου

Στόχοι:
 • Να καταπολεμήσει την περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου
 • Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα των ατόμων στη διαδικασία αίτησης για άσυλο,
 • Να δημιουργήσει ικανές και υποστηρικτικές δομές στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. 
 • Να εντοπίσει, να ενημερώσει και να προστατεύσει τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις
Δραστηριότητες:
 • Κοινωνική μέριμνα, παροχή υπηρεσιών υγείας,
 • Ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις
Παροχή νομικών και ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2013 – Δεκέμβριος 2013
Συνεργάτες: -
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία: Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
Στόχοι:
 • Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα 
 • Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα 
 • Διεξαγωγή αποστολών σε Προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης ανά την Ελλάδα και κρατητήρια στην Αττική για τον εντοπισμό και τη νομική υποστήριξη αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για την ανανέωση της κάρτας ασύλου, για παρέμβαση σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία ασύλου έχει διακοπεί αυθαίρετα και για την παροχή νομικής υποστήριξης στις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης μέσω της Συνθήκης Δουβλίνου ΙΙ & ΙΙΙ
 • Παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης σχετικά με τις διαδικασίες και τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, στην υποστήριξη εξεύρεσης εργασίας, όπως και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με φορολογικά, εργασιακά, οικογενειακά και άλλα κοινωνικά προβλήματα 
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο όπως, υποστήριξη σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία ασύλου έχει διακοπεί αυθαίρετα, υποστήριξη σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένταξης μέσω Συνθήκης Δουβλίνου ΙΙ & ΙΙΙ και υποστήριξη σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που χρήζουν διεθνούς προστασίας για να αφεθούν ελεύθεροι
 Αποτελέσματα:

 

Ως αποτέλεσμα του Προγράμματος, τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας έλαβαν νομική και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη για την εξασφάλιση του δικαιώματος τους στο άσυλο, στην προστασία και στην ένταξη.


Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο οι οποίοι είναι αυθαίρετα κρατούμενοι σε Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης ανά την Ελλάδα και σε κρατητήρια στην Αττική.

Αποστολές Νομικής Συνδρομής σε κέντρα υποδοχής και κράτησης σε σημεία εισόδου

Ημερομηνία: 01 - Ιουλίου 2011 - Μέχρι εξαντλήσεως των πόρων 
Συνεργάτες: -
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- χορηγία
Στόχοι: Αύξηση της προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις περιοχές των συνόρων 
Δραστηριότητες: Αποστολές συνιστώμενες απο δικηγόρους, μεταφραστές, και κοινωνικούς λειτουργούς.
Αποτελέσματα:

Μέχρι στιγμής το ΕΣΠ έχει πραγματοποιήσει 10 αποστολές στις ακόλουθες περιοχές:
Έβρος (3 φορές), Κρήτη, Πάτρα, Ρόδος- Σύμη, Σάμος, Λέρος, Λέσβος, Κομοτηνή

Παροχή διεξοδικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο

Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες: -
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων (ERF) 2010 – Εθνικές Δράσεις

Προτεραιότητα: Εφαρμογή των αρχών και των μέτρων που τέθηκαν στο Κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που σχετίζονται με τους στόχους ενσωμάτωσης.

Στόχοι:
 • Να καταπολεμήσει την περιορισμένη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου
 • Να ενδυναμώσει τη δυνατότητα των ατόμων στη διαδικασία αίτησης για άσυλο,
 • Να δημιουργήσει ικανές και υποστηρικτικές δομές στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. 
Δραστηριότητες:
 • Νομική υποστήριξη και  υπηρεσίες συνδρομής στους αιτούντες άσυλο που δικαιούνται διεθνούς προστασίας,
 • Κοινωνικές παροχές και άλλες σχετιζόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις,
 • Παροχή πληροφοριών στις τοπικές κοινότητες και εκπαίδευση των τοπικών αρχών και οργανισμών. 
 

 

Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση των Αιτούντων Άσυλο στο Πρόγραμμα Αναμόρφωσης του Ασύλου/ Ελλάδα

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2012 - Ιούνιος 2012
Συνεργάτες: -
Χώρα: Έλλαδα
Κατηγορία: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία 
Στόχοι: Δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση των επωφελουμένων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου, διασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτούντων, προστασία και πρόσβαση στις διαδικασίες όλων των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Δραστηριότητες:
 1. Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και τα δικαιώματα που παρέχονται στους αιτούντες προστασία, νομική συμβουλευτική και συμβουλές θα παρέχονται απο 6 δικηγόρους πλήρους απασχολήσεως Αθηνών, 3 νεότερους δικηγόρους (ΣτΜ-ασκούμενους?), 2 δικηγόρους στην Ορεστιάδα, 1 δικηγόρο στην Αλεξανδρούπολη και 1 δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη. 
 2. Παροχή πληροφοριών προστασίας και συμβουλών σε γλώσσα κατανοητή στον ενδιαφερόμενο, δια μέσου υπηρεσιών διερμηνείας,
 3. Διασφάλιση/ παροχή νομικής αντιπροσώπευσης στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της κυβερνητικής διαδικασίας,
 4. Παροχή συμβουλευτικής στους τελικώς απορριφθέντες αιτούντες άσυλο σχετικά με τα περαιτέρω ένδικα μέσα

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022