Δράσεις ενδυνάμωσης, εκπαιδεύσεις καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία

Κατά τις τρεις δεκαετίες προσφοράς στους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην παροχή κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να θεωρείται μια από τις πλέον εξειδικευμένες ελληνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Εντός αυτού του πλαισίου, το προσωπικό του ΕΣΠ έχει πολλές φορές αναλάβει να εκπαιδεύσει στελέχη δημοσίων φορέων (από το Δικαστικό και Αστυνομικό Σώμα και άλλες Υπηρεσίες), καθώς και στελέχη διεθνών και εθνικών μη κυβερνητικών οργανισμών για θέματα που άπτονται της αποστολής του.

Από την άλλη μεριά, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων του, τόσο για να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και διαδικασίες για τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, όσο και για να είναι άρτια καταρτισμένοι, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα.

Τρέχοντα

Ολοκληρωμένα

RefugeesIN – Κινηματογράφος για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

RefugeesIN – Κινηματογράφος για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

Περίοδος Υλοποίησης: 1/11/2016 – 31/12/2018

Συνεργάτης: AidLearn (Πορτογαλία) Hamburger Volkshochschule (Γερμανία), Centro Studi Citta’ Di Foligno (Ιταλία), The Slovenian Third Age University (Σλοβενία), IADT (Ιρλανδία) με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία, Ιρλανδία

Στόχοι: Το RefugeesIN αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Αφορά στην δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στον κινηματογράφο και στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην εξάλειψη των στερεοτύπων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων. Παρουσιάζει αληθινές ιστορίες επιτυχώς ενταγμένων προσφύγων, ικανές να εμπνεύσουν και να λειτουργήσουν σαν πρότυπα για την ένταξη νεοεισερχόμενων.

Δραστηριότητες: Το πακέτο του RefugeesIN, αποτελείται από 4 Μέρη:

 • Το Φυλλάδιο “Από το φυγείν στο ανήκειν”, που περιλαμβάνει 26 αληθινές ιστορίες προσφύγων από διαφορετικές χώρες καταγωγής που ζουν τώρα σε μία από τις 6 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποίησαν το πρόγραμμα.
 • Τον Κύκλο Μαθημάτων και το Εγχειρίδιο, που αφορά σε ένα εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος σχετικά με την προσφυγική κρίση, τη διαδικασία αφήγησης ιστοριών και βιογραφιών και τον ρόλο του κινηματογράφου, και τέλος περιγράφει βήμα-βήμα και δίνει οδηγίες για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ μέσα από ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο κινηματογράφου.
 • Τον Κατάλογο Ταινιών, που αποτελείται από 12 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα οποία δημιουργήθηκαν από ερασιτέχνες κινηματογραφιστές μέσα από τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα και παρουσιάζουν ιστορίες προσφύγων και τις προσπάθειες που έκαναν για να ενταχθούν στις νέες τους πατρίδες. Περιλαμβάνει επίσης, 12 ευρωπαϊκές ταινίες μεγάλου μήκους, επιλεγμένες από την ομάδα του RefugeesIN με θέμα την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.
 • Tον Οδηγό χρήσης, που περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιοποίηση και βέλτιστη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενες/ους ΜΚΟ και σε επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες. Παρέχει επιπλέον προτάσεις για το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Αποτελέσματα: Το έργο και τα αποτελέσματα του, απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων προσφύγων, σε προσωπικό που απασχολείται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε ειδικούς κοινωνικής ένταξης και σε ειδικούς κινηματογράφου. Ολόκληρο το υλικό είναι διαθέσιμό στην ιστοσελίδα του έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Iστοσελίδα του έργου  https://www.refugeesinproject.eu/en

facebook page https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/

Φεστιβάλ κινηματογράφου RefugeesIN – ΕΣΠ – Πρόγραμμα

Φεστιβάλ κινηματογράφου RefugeesIN - ΕΣΠ

Δράσεις για την προώθηση της εργαλειοθήκης “LIAM”, του Συμβουλίου της Ευρώπης (Dissemination activities of the Council of Europe toolkit ‘Linguistic integration of adult migrants’)

Δράσεις για την προώθηση της εργαλειοθήκης “LIAM”, του Συμβουλίου της Ευρώπης. (Dissemination activities of the Council of Europe toolkit ‘Linguistic integration of adult migrants’)

Περίοδος Υλοποίησης: 1/7/2018 – 30/11/2018

Συνεργάτης: Συμβούλιο της Ευρώπης (χρηματοδότηση)

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Στόχοι: Tο έργο αποτελεί μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που εστιάζουν στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Αφορά στη γλωσσική ένταξη ενήλικων μεταναστών και παρέχει υποστήριξη σε όσους εργάζονται για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.

Δραστηριότητες: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε εργαλειοθήκη με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς, και κυρίως τους εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν γλωσσική υποστήριξη σε ενήλικες πρόσφυγες, να διδάξουν τη γλώσσα υποδοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εφάρμοσε πιλοτικά αυτό το εργαλείο και το χρησιμοποίησε στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Οι καθηγητές της ΠΥΞΙΔΑΣ, χρησιμοποίησαν την εργαλειοθήκη στα μαθήματα ελληνικών και παρείχαν εκπαίδευση στους εθελοντές ώστε να το εφαρμόσουν και αυτοί στα δικά τους τμήματα.

Οι εκπαιδευτές της ΠΥΞΙΔΑΣ επιπλέον, παρουσίασαν την εργαλειοθήκη σε 2 σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την οργάνωση «Symbiosis», και παρείχαν καθοδήγηση σε εκπαιδευτές και εθελοντές άλλων οργανώσεων.

Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης είχε θετική επιρροή στους μαθητές και στους εθελοντές. Αποτελεί ένα πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων. Το ΕΣΠ έχει εντάξει την εργαλειοθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει, κυρίως στα μαθήματα ελληνικών για αρχάριους.

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection

 Περίοδος υλοποίησης: 2016-2018
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection
GCR (LEADER), ICJ, ECRE, HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, ADITUS FOUNDATION, ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES, LEGAL CLINIC FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

EC/DG JUSTICE

 Στόχοι:

1. Η ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης όσον αφορά τον πρακτικό προσανατολισμό βασίζεται σε μια συμμετοχική αξιολόγηση των αναγκών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα επικεντρωθούν στα θέματα: Διοικητική κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών, το άσυλο δικονομικού δικαίου και του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

2. εκπαίδευση στην εκδήλωση εκπαιδευτών από εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. σε εθνικό προσωπικό των ΜΚΟ

3. πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων

4. Διάδοση των ενοτήτων κατάρτισης με τη μετάφρασή τους σε 6 γλώσσες

5. Ανάπτυξη των επαφών και των συνεργιών μεταξύ των δικαστικών των εκπαιδευτών, των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των νομικών.

 Δραστηριότητες:

Το έργο στοχεύει στην προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής παιδείας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής των δραστηριοτήτων κατάρτισης στον πρακτικό προσανατολισμό για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και του CFD, προωθώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που θα εξασφαλίσει τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τους πλέον ευάλωτους σε κράτη μέλη της ΕΕ. Προκειμένου να υποστηρίξει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτακτική ανάγκη για την ευημερία των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να τονίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη της ΕΕ και του CFD, έχουν επιλεγεί 3 θέματα  τα οποία βρίσκονται στο θεμέλιο λίθο της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών πολιτικών. Να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω προτεραιοτήτων, το ΕΣΠ έχει προβλέψει μια συμμετοχική και διαδραστική προσέγγιση για την κατάρτιση των δικαστών και θα αναπτύξει τυποποιημένες ενότητες κατάρτισης, τα οποία αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επί του εδάφους.

 Αποτελέσματα:

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του νόμου και στο ευρύτερο πλαίσιο της νομικής κοινότητας των εμπλεκόμενων κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας της εφαρμογής και τον σεβασμό των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη της Ε.Ε. και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο CF Βελτίωση της γνώσης σχετικά με το πώς μπορεί καλύτερα να τοποθετηθεί και να εφαρμοστεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα περιοχές του έργο Μια σε βάθος κατανόηση της κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων. Μια άλλη ανεπτυγμένη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ιδέα για το περιβάλλον στον τομέα της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε σχέση με το άσυλο, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Ένα πρακτικό, έτοιμο προς χρήση διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη και μπορεί να ενημερωθεί με την ανάπτυξη της νομοθεσίας της Ε.Ε., έτσι ώστε να παραμείνουν μόνιμα χρήσιμο.
Αυξημένη συνεργασία τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών μεταξύ ΜΚΟ και των μελών του δικαστικού σώματος.

 Εκδηλώσεις:
 • «Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών: ελλείψεις - προκλήσεις- νέες προσεγγίσεις»  Ανακοίνωση  -  Πρόσκληση
 • Διήμερο Καταληκτικό Συνέδριο για το πρόγραμμα: «Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και η εφαρμογή τους: Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Λειτουργούς της Δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όσων είναι θύματα ρατσιστικής βίας»  Πρόσκληση - Ατζέντα
 Εκπαιδευτικό Υλικό:
   
Βαλκανικός διάδρομος - ένα μονοπάτι για την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Περίοδος υλοποίησης: 01.08.2016 έως 31.12.2017
Συνεργάτες:
 • Interkulturelles Zentrum (IZ)
 • Centre for Peace Studies (CPS)
 • Asylum Protection Centre
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Legal-informational centre for nongovernmental organisations (PIC)
 • Legis 
 • Asylkoordination Austria
 • Hungarian Helsinki Committee
 • Arts and Human Rights Organisation
Χρηματοδοτικός μηχανισμός: Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation
Χώρα εφαρμογής: Αυστρία, Κροατία, Σερβία, Ελλάδα, Σλοβενία, ΦΥΡΟΜ, Ουγγαρία
Στόχοι: Το προτεινόμενο πρόγραμμα επανεξετάζει τις πρωτοβουλίες αυθόρμητης πολιτικής συμμετοχής που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής προσφύγων των Βαλκανίων και διερευνά, αν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής και να βοηθήσουν στην προώθηση ιδεών ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Διερευνά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βάση τους για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης που απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Επιπλέον, το έργο επιχειρεί να υποστηρίξει τη δυναμική της συμμετοχής του πολίτη αξιολογώντας τις ανάγκες υποστήριξης των πολιτικών πρωτοβουλιών και των εθελοντών προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της συμβολής τους στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα εκπονηθούν συστάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των αναγκών μέσω διαφόρων προγραμμάτων και στρατηγικών της ΕΕ.
Δραστηριότητες:
 • Ερευνητική εργασία
 • Συνάντηση γνωριμίας των εταίρων
 • Δραστηριότητες ανά συνεργάτη
 • Συνάντηση των εταίρων
 • Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα:
 • Διεξαγωγή έρευνας, ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών επί των τοπικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια
 • Ταυτοποίηση των ΜΚΟ και των φορέων που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν ειδικές δραστηριότητες/ πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Ανάδειξη των θεματικών που κυριαρχούν ώστε να διαφανεί εάν αυτές είναι σχετικές με τις αληθινές ανάγκες των προσφύγων/ αιτούντων άσυλο
 • Ανάδειξη των θεμάτων που κυριαρχούν σε κάθε χώρα
 • Ανάδειξη των τρόπων μέσω των οποίων τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι στρατηγικές μπορούν να υποστηρίξουν το κίνημα αλληλεγγύης
Αναφορές:

Balkan Refugee Trail – A pathway for European Solidarity

Implementation of activities

Check the project's progress final report

Community Workers

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 30/6/2017
Συνεργάτες: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων των εξυπηρετούμενων που διαμένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ισχύς τους.
Δραστηριότητες:
 • Το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το ΕΣΠ, στέλνει μια ομάδα 32 εργαζομένων από την υπάρχουσα κοινότητα προσφύγων της Αθήνας, προκειμένου να βοηθήσει τους Υπευθύνους των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας που ορίστηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, το προσωπικό που ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία και σε άλλες ΜΚΟ και δραστηριοποιείται στα Κέντρα, να υιοθετήσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Υπεύθυνων, των ΜΚΟ και των εξυπηρετούμενων που μένουν στα Κέντρα.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας με τις κοινότητες των ατόμων που φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά, και μένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ικανότητα των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο πεδίο.
 • Ενίσχυση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των εργαζομένων και της κοινότητας των προσφύγων στην Αθήνα.
Αποτελέσματα: Παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης στους Υπεύθυνους των Κέντρων προσωρινής φιλοξενίας και στο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στο πεδίο, ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών ώστε να ωφεληθούν τα άτομα που μένουν εκεί και εξασφάλιση παροχής κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για τα ευάλωτα άτομα.
Supporting University Community pathways for Refugees-migrants

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership (Higher Education)

To Πρόγραμμα S.U.C.RE. έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ)  μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συντονιστή το ΑΠΘ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης:  το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees). Πρόκειται για μια διετή Στρατηγική Σύμπραξη (Strategic Partnership) στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το S.U.C.RE. επικεντρώνεται στις διαδικασίες της γλωσσικής  προετοιμασίας και του ελέγχου γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών, καθώς και στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών τους αναγκών μετά την ένταξή τους. Επιπροσθέτως εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην ορθή ενημέρωσή τους σε θέματα νομικά και ιατρικά κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμάσει και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς.


 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται είναι: 

 • Intellectual Output 1 : Higher Education Qualification and Appli­cation Procedures for Refugee Applicants:

IO1 analyses the admissions criteria and pro­cesses for refugees/migrants currently esta- blished by European Higher Institutions; and looks into preparatory programmes that can serve as intermediary solutions for refugees’ integration in university degree programmes. The main interest group is refugee/migrant applicants looking to be admitted to an insti­tution of higher education or seeking support from such an institution. 

 • Intellectual Output 2 : Institutional Support for Refugee Students in Higher Education:

IO2 is concerned with refugee/migrant students that have been admitted to a unive- rsity programme. This student group faces challenges in navigating the European universi­ty structure such as language barriers, financial hurdles, cultural differences and the newness of the European university structure. This output looks into the university structure and student support systems, in order to identify and im­prove upon the needs of this particular student population. 

 • Intellectual Output 3 : Institutional Support for Refugee Scholars in Higher Education:

IO3 is concerned with refugee/migrant scho- lars hosted at Universities. Scholars always face additional challenges compared to students. Thus, this output looks into the university struc­ture and scholar support systems in order to identify and improve upon the needs of refugee scholars that have already embarked on an ac­ademic career or have already been engaged in academic research and teaching. 

 • Intellectual Output 4 : Psychosocial Support through Communi­ties’ Engagement & Mobilisation:

IO4 aims at the development of an educa­tional module for trainers regarding the psy­chosocial support of refugees. The module will be developed by participatory metho-

dology which will include the recruitment and involvement of key social actors such as refugee representatives, community and voluntary sector agents as well as unive-

rsity members. The objectives will be achieved by activities such as communities’ engagement and mobilisation, a training of trainers programme methodology, integra­tion and social cohesion procedures, etc. 

 • Intellectual Output 5 : Supporting refugees on Health and Law issues:

IO5 involves the creation of an online digi­tal module on health and legal issues re­garding refugees/migrants aiming to pro­vide training to trainers of people involved in the health-care and legal support in the reception countries. Moreover, good prac­tices and recommendations will be pro­posed regarding health and legal support of refugee/migrants in the host countries.


 

Επικεφαλής:

 • Aristotle University of Thessaloniki

Συνεργάτες:

 • University of Cologne, Germany
 • VU Amsterdam, The Netherlands
 • Greek Council for Refugees, Greece

Διάρκεια:

 • September 2016 - August 2018

Website: http://sucre.auth.gr/

Facebook: S.U.C.RE. Programme


Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning (Experience Crime)

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
 Διαχειριστής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
 Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Ελλάδα

Art.1, Ολλανδία

COSPE, Ιταλία

Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία
 Στήριξη: Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
 Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου της βιωματικής μάθησης, στοχευμένο στις ανάγκες της εκτελεστικής εξουσίας (αστυνομικοί, δικαστές / εισαγγελείς και νομικά επαγγέλματα) που ασχολείται με το ρατσιστικό έγκλημα, το έγκλημα μίσους και το ομοφοβικό έγκλημα. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση υπερβαίνει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, θέτοντας έμφαση στο «βίωμα» του εγκλήματος και σε μια διαδικασία μάθησης, όπου η γνώση είναι παράγωγο της εμπειρίας.
 Δραστηριότητες:
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) σχεδιασμός, πιλοτική χρήση και δωρεάν διάθεση «βιωματικών» ενοτήτων κατάρτισης και υλικού για εγκλήματα μίσους και συναφής φύσεως εγκλήματα,
β) κατάρτιση 90 δικαστών, 90 αξιωματικών της αστυνομίας και 90 νομικών από 3 χώρες,
γ) δημιουργία και εκπαίδευση δικτύου ειδικών,
δ) υλικό καλής πρακτικής έτοιμο και διαθέσιμο για χρήση,
ε) κοινωνική ευαισθητοποίηση στις ομάδες στόχου κάθε χώρας.
 Ιστοσελίδα:

http://addresshatecrime.eu/

Ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των ΜΚΟ σχετικά με τις εξελίξεις στα «hotspots» της ΕΕ

 Περίοδος υλοποίησης: 1/3/2016 - 30/5/2017
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Τhe European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Pro-Asyl, the Greek Council for Refugees (GCR) and the Italian Council for Refugees (CIR)

 Χώρες υλοποίησης:

Greece

Κατηγορία:

Dutch Council for Refugees

 Στόχοι:

Με την πρωτοβουλία αυτή του έργου, το  DCR έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση και στη συμμετοχή των ΜΚΟ στις εξελίξεις γύρω από τα λεγόμενα «καυτά σημεία» της ΕΕ και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, με στόχο να εξασφαλιστεί η νομική προστασία και η κατάλληλη στήριξη για τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα αυτή διαδικασία.

 Δραστηριότητες:

1) έρευνα και παρακολούθηση
2) συνηγορία και άσκηση πίεσης
3) ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών ΜΚΟ στην την παροχή νομικών υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης.

 Αποτελέσματα:

Οι δραστηριότητες αυτές θα οδηγήσουν:  

1) στη στήριξη των ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο (μέσω του ECRE) για την έρευνα και την παρακολούθηση των διαδικασιών γύρω από hotspots και τα προγράμματος μετεγκατάστασης.
2) Στην κατάρτιση μιας στρατηγικής των ΜΚΟ για την προστασία των προσφύγων και την υποστήριξή τους  σε σχέση με «hotspots» και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών μεθόδων εργασίας και των διαδικασιών για τη συμμετοχή των ΜΚΟ, και
3) Στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ΕΣΠ, με τη δημιουργία νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής νομική βοήθεια και άλλη υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων εξετάζονται στα «hotspots».

FAIR (Ενίσχυση της Πρόσβασης για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών

 Περίοδος υλοποίησης: 2016
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

The project applicant is ICJ-EI. The national partners are Greek Council for Refugees (GCR) (EL), aditus foundation (MT), Fundacion Raices (ES), Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF) (DE), Legal Clinic for Immigrant and Refugees (LCIR) (BG), Immigrant Council of Ireland (ICI) (IR), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) and Association for Legal Studies on Immigration (ASGI) (IT). Assistance will be provided by Child Rights Connect, the International Commission of Jurists (ICJ) and the AIRE Centre as associate partners. ICJ-EI will manage the activities and ensure the overall project coordination.

 Χώρες υλοποίησης:

IT, ES, MT, EL, BG, IR and DE

Κατηγορία:

JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034

 Στόχοι:

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν, σε κάθε μία από τις χώρες-στόχους, πρόσβαση σε μια ομάδα νομικών που μπορούν να τους εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2. Να δημιουργήσει μια ομάδα Ευρωπαίων νομικών με ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τους μηχανισμούς προστασίας των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα δικαιώματα των παιδιών και καταστούν παράγοντες αλλαγής, τόσο στη χώρα τους όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

3. Να εξασφαλιστεί ότι οι νομικοί σε όλη την ΕΕ έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πώς να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά στα δικαιώματα των παιδιών, εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο.

 Δραστηριότητες:
 • Πέντε ενότητες κατάρτισης (modules) που καλύπτουν έξι γλώσσες για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών και τη νομική εκπροσώπηση των παιδιών των μεταναστών.
 • Επτά εθνικά προγράμματα κατάρτισης 20 δικηγόρων σε επτά χώρες. 
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική άσκησης προσφυγών σε διεθνείς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών.
 • Επέκταση της στήριξης και της καθοδήγησης των 140 εκπαιδευόμενων νομικών.
 Αποτελέσματα:

1. Αύξηση της γνώσης και κατανόησης 140 νομικών σε 7 χώρες σχετικά με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων του παιδιού, τους διεθνείς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα παιδιά των μεταναστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη.

2. Δημιουργία ομάδας τουλάχιστον 21 δικηγόρων (3 ανά χώρα), που θα εκπαιδευτούν στη στρατηγική της ασκήσεως των προσφυγών ενώπιον διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

3. Η ύπαρξη μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, CRC και CESCR) ενισχύεται με την προοπτική οι νομικοί να προσφεύγουν για υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και των μεταναστών διεθνώς.

4. Πρόσβαση σε ενότητες κατάρτισης και εργαλείων μάθηση για τουλάχιστον 3000 νομικούς σε όλη την ΕΕ οι οποίοι υποστηρίζουν την προάσπιση των διακαιωμάτων των παιδιών των μεταναστών.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union
"This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Greek Council of Refugees and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission."

 

Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους

 Περίοδος υλοποίησης: Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Στόχοι:

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων των προσφυγικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων με σκοπό:

 - την ομαλή και μακροπρόθεσμη ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την ικανοποιητική άσκηση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στη χώρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονα πλέον τον κίνδυνο στέρησης κάθε μέσου εξασφάλισης μέσων επιβίωσης, τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους, τον κίνδυνο να καταστούν θύματα δυσμενών διακρίσεων ή ακόμα και θύματα ρατσιστικής βίας, και 

-  την έμπρακτη ευαισθητοποίηση παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και, κατά συνέπεια, την ενεργή ένταξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

 Δραστηριότητες:
 • Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας με Κοινότητες Προσφύγων για την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη χαρτογράφηση των ειδικών χαρακτηριστικών και των αναγκών των κοινοτήτων που διαβιούν στη χώρα μας
 • Ενίσχυση της διαπολιτισμικής αγωγής μέσω της διεξαγωγής δεκαπέντε δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής, με θέμα «Ένα παιδί πρόσφυγας ονειρεύεται όπως εσύ» οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση παιδιών και εκπαιδευτικών σε θέματα προσφύγων από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΣΠ.
 • Διεξαγωγή Ομάδων Κοινής Δράσης, οι οποίες θα συσταθούν από μέλη κοινοτήτων, εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο τον εντοπισμό κοινών προβλημάτων/τρόπων επίλυσής τους σε σχέση με την πρόσβαση στα δικαιώματα/υπηρεσίες, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και τη διοργάνωση περαιτέρω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στα θέματα που θα εντοπιστούν. Οι εργασίες των εν λόγω Ομάδων θα παρουσιασθούν σε δύο Ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,:

α) 40 ενημερωτικές επισκέψεις σε Κοινότητες Προσφύγων,
β) 15 δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής,
γ) δημιουργία ενημερωτικού υλικού,
δ) σύσταση 4 μικτών ομάδων για διαπολιτισμικό διάλογο.
ε) Newsletters έργου

 

 Ημερίδα:
 Μελέτη:
Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning (Experience Crime)

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
 Διαχειριστής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
 Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Ελλάδα

Art.1, Ολλανδία

COSPE, Ιταλία

Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία
 Στήριξη: Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
 Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου της βιωματικής μάθησης, στοχευμένο στις ανάγκες της εκτελεστικής εξουσίας (αστυνομικοί, δικαστές / εισαγγελείς και νομικά επαγγέλματα) που ασχολείται με το ρατσιστικό έγκλημα, το έγκλημα μίσους και το ομοφοβικό έγκλημα. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση υπερβαίνει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, θέτοντας έμφαση στο «βίωμα» του εγκλήματος και σε μια διαδικασία μάθησης, όπου η γνώση είναι παράγωγο της εμπειρίας.
 Δραστηριότητες:
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) σχεδιασμός, πιλοτική χρήση και δωρεάν διάθεση «βιωματικών» ενοτήτων κατάρτισης και υλικού για εγκλήματα μίσους και συναφής φύσεως εγκλήματα,
β) κατάρτιση 90 δικαστών, 90 αξιωματικών της αστυνομίας και 90 νομικών από 3 χώρες,
γ) δημιουργία και εκπαίδευση δικτύου ειδικών,
δ) υλικό καλής πρακτικής έτοιμο και διαθέσιμο για χρήση,
ε) κοινωνική ευαισθητοποίηση στις ομάδες στόχου κάθε χώρας.
 Ιστοσελίδα:

http://addresshatecrime.eu/

Sigrid Rausing Trust Grant

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2019
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Στήριξη:

Sigrid Rausing Trust

Στόχοι: Υποστήριξη  στο έργο και το σκοπό του ΕΣΠ
Δραστηριότητες:
 • Ανάπτυξη της οργάνωσης
 • Υποστήριξη έκτακτων αναγκών των επωφελούμενων
 • Επιμόρφωση του προσωπικού του ΕΣΠ μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αποτελέσματα:

Μέσω της δωρεάς, το ΕΣΠ θα προβεί σε ενέργειες ανάπτυξης της οργάνωσης και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του. Επίσης αυτό θα έχει ως επακόλουθο την καλύτερη υποστήριξη των εκτάκτων αναγκών των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Δημιουργώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση στην Ευρώπη μια Πραγματικότητα μέσω Ανταλλαγής, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης/Making Alternatives to Detention in Europe a Reality by Exchanges, Advocacy and Learning – The MADE-REAL project

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 - Απρίλιος 2015
Διαχειριστής:

Δίκτυο Οδυσσέας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο/Odysseus Network,  Université libre de Bruxelles, Belgium

Συνεργάτες:

Diakonie Fluchtlingsdienst (Αυστρία), Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (Βέλγιο), Legal clinic for Refugees and Immigrants (Βουλγαρία), France Terre d’Asile (Γαλλία), Greek Council for Refugees (Ελλάδα),
- Hungarian Helsinki Committee (Ουγγαρία), Centre for Sustainable Society (Λιθουανία), Jesuit Refugee Service (Μάλτα), Justitia et Pax Nederland (Ολλανδία),
Slovak Humanitarian Council (Σλοβακία), Institute for Legal Research, Education and Counselling (iLREC) (Σλοβενία), Swedish Red Cross (Σουηδία), Bail for Immigration Detainees (Αγγλία).

Χώρα:

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στις χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόμενοι φορείς

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012

Στόχοι:

Το έργο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη γνώση και στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ως προς την κράτηση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εθνική ενσωμάτωση της ανανεωμένης Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής και να ενισχύσει τη χρήση εναλλακτικών στην κράτηση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα.

Δραστηριότητες:
 • Έρευνα που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία, στη Σουηδία και στην Αγγλία πάνω στα εθνικά νομικά πλαίσια και τις πρακτικές σχετικά με τις εναλλακτικές στην κράτηση. (Νοεμ 2013 – Ιαν 2014)
 • Σύνταξη μιας συνθετικής αναφοράς της έρευνας και μιας Ευρωπαϊκής ενότητας κατάρτισης πάνω σε αυτό το θέμα. (Ιαν – Ιουν 2014)
 • 2 ημερήσια σεμινάρια στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Ολλανδία και στη Σλοβακία, κάνοντας χρήση της εκάστοτε εθνικά προσαρμοσμένης ενότητας κατάρτισης που δημιουργήθηκε. (Ιουλ – Δεκ 2014)
 • Εύρος δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 • Τελικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Φεβ 2015)
Αποτελέσματα:

Η κύρια έκβαση του έργου είναι ότι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου των κρατών μελών θα έχουν εκπαιδευτεί σε εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση και ότι η γνώση θα έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη πείρα στην χρήση εναλλακτικών λύσεων, προς τα κράτη μέλη με μικρή ή καθόλου σχετική πρακτική. 

Sigrid Rausing Trust Grant

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2014
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία:

Sigrid Rausing Trust

Στόχοι: Υποστήριξη  στο έργο και το σκοπό του ΕΣΠ
Δραστηριότητες:
 • Ανάπτυξη της οργάνωσης
 • Υποστήριξη έκτακτων αναγκών των επωφελούμενων
 • Επιμόρφωση του προσωπικού του ΕΣΠ μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αποτελέσματα:

Μέσω της δωρεάς το ΕΣΠ θα προβεί σε ενέργειες ανάπτυξης της οργάνωσης και συνεχής επιμόρφωσης του προσωπικού της. Επίσης αυτό θα έχει ως επακόλουθο την καλύτερη υποστήριξη των εκτάκτων αναγκών των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας

ΕDAL «Μαθαίνοντας από την πρακτική δύο: Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της νομοθεσίας για το άσυλο»

Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 – Φεβρουάριος 2014
Συνεργάτες:

Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Εξόριστους

Χώρα: Ιρλανδία, Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Κοινοτική Δράση 2012
Στόχοι: Η ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης των εναρμονισμένων προτύπων προστασίας στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και, ιδίως η αύξηση της συνοχής και της ποιότητας όσον αφορά στην ερμηνεία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ορίζει το ΚΕΣΑ.
Δραστηριότητες:
 • Δημιουργία σύντομων περιγραφών υποθέσεων εθνικής νομολογίας
 • Σύνταξη Εθνικής Ανασκόπησης σχετικά με τους ως άνω στόχους
 • Σύγκριση των σύντομων περιγραφών υποθέσεων εθνικής νομολογίας από έναν 2ο Εθνικό Ειδικό που δεν τελεί μέλος ή προσωπικό του ΕΣΠ
 Αποτελέσματα:

Το ΕΣΠ σύνταξε την Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα όπως και 17 σύντομες περιλήψεις αποφάσεων Δικαστηρίων και Επιτροπών Προσφυγών για θέματα ασύλου. Επιπλέον, το ΕΣΠ προέβη σε αναθεώρηση 18 περιλήψεων που σύνταξη 2ος Εθνικός Ειδικός για την Ελλάδα. 

Οι περιλήψεις, όπως και η Εθνική Ανασκόπηση έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, και μπορείτε να τις δείτε εδώ: http://www.asylumlawdatabase.eu

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019