Tα προγράμματα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες

Το ΕΣΠ αποσκοπεί στη βελτίωση του συστήματος παροχής διεθνούς προστασίας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την υλοποίηση έργων (projects) που χρηματοδοτούνται από εγχώριους ή διεθνείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, πολλές δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία και με την υποστήριξη εθνικών ή διεθνών οργανώσεων και ιδρυμάτων, από τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS)

Περίοδος υλοποίησης:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020

Συνεργάτες:

IOM με χρηματοδότηση του Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι:

 • Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας.

Δραστηριότητες:

 • Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι άλλες δεξιότητες.
 • Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
 • Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης των επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.
 • Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
   

Cosmos Employment Hub – STEP Greece

Διάρκεια:

27/8/2018 – 31/8/2020

Συνεργάτες:

World Jewish Relief

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι/Δράσεις:

 •  Διερευνά  το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας και τον ενεργοποιεί να  προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) για την ένταξη/επανένταξη του ανέργου πρόσφυγα στην αγορά εργασίας.
 • Υποστηρίζει τον εξυπηρετούμενο στην δημιουργία CV & Cover Letter καθώς και στην δημιουργία προφίλ στο Linkedin
 • Καταχωρεί το προφίλ του ανέργου πρόσφυγα σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.
 • Διενεργεί τη διαδικασία της σύνδεσης μεταξύ προφίλ ανέργου και κενής θέσης εργασίας.
 • Παρακολουθεί την πορεία του εξυπηρετούμενου τόσο κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του σε εργασία.
 • Παραπέμπει για δωρεάν μαθήματα ελληνικών και αγγλικών στο διαπολιτισμικό κέντρο του ΕΣΠ - Πυξίδα και με προσανατολισμό στις αγορές εργασίας.
 • Διοργανώνει εντατικό εβδομαδιαίο σεμινάριο “Working in Greece” σε επιλεγμένους εξυπηρετούμενους προκειμένου να τους δώσει επιπλέον ώθηση στην εύρεση εργασίας, με μαθήματα από ειδικούς σε κρίσιμα για την πρόσληψη θέματα όπως: Εργασιακά δικαιώματα, Τεχνικές εύρεσης εργασίας & συνέντευξης, Ανάλυση Δυνατών στοιχείων υποψηφίου και παρουσίαση αυτών στο CV και αλλού, Τεχνικές παρουσίασης και ξεχωριστά μαθήματα για τους τομείς των στοχούμενων 6 επαγγελματικών κλάδων: Υπηρεσίες καθαριότητας, ο Τουρισμός και η Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες, υπηρεσίες διερμηνείας, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία ΙΤ.
 • Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλες οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΕΣΠ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με εργοδότες (εντός της οργάνωσης του ΕΣΠ ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΕΣΠ και τη σύναψη συνεργασίας.
 • Προβαίνει σε αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας που προσφέρονται από εργοδότες.
 • Καταγράφει το προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας.
 • Παραπέμπει και συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας για συνεντεύξεις με εργοδότες και τους υποστηρίζει για την τοποθέτηση τους στις θέσεις εργασίας.

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  λειτουργεί γραφείο απασχόλησης από το 2000, βοηθώντας εκατοντάδες νεοαφιχθέντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να κάνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να βρουν αμειβόμενη εργασία. H συγκεκριμένη υπηρεσία αναβαθμίστηκε εντυπωσιακά από τον Αύγουστο του 2018 και μετονομάστηκε σε Cosmos Employment Hub – STEP Greece, πρόγραμμα πλέον υποστηριζόμενο από το World Jewish Relief.

Βασικός στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε  τους πρόσφυγες που αναζητούν  εργασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και στη συνέχεια να βρουν την πρώτη τους δουλειά στην Ελλάδα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώσαμε ότι πολλοί από τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία  δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά, διότι, ως νεοαφιχθέντες στην Ελλάδα, στερούνται τα δίκτυα και τις επαφές με εργαζόμενους και εργοδότες.

Το ΕΣΠ ασχολήθηκε με το ζήτημα των ανέργων προσφύγων και δημιούργησε συνεργασίες με μια σημαντική ομάδα Ελλήνων εργοδοτών και εγχώριων επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και δραστηριότητες με κινητικότητα και επικέντρωση σε εργαζόμενους με προσφυγικό προφίλ, όπως: Υπηρεσίες καθαριότητας, Τουρισμός και Φιλοξενία, κατασκευαστικές & τεχνικές εταιρείες, υπηρεσίες διερμηνείας, αγροτική παραγωγή και τεχνολογία ΙΤ.

Η παραγωγική συνεργασία του ΕΣΠ με δίκτυο από συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες και εργοδότες επιτρέπει στην οργάνωση να παραπέμπει στους εργοδότες-εταίρους μας, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει εκπαιδευτικά τους πρόσφυγες που αναζητούν εργασία, ενώ βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συχνά οι πρόσφυγες που στερούνται των ευκαιριών και δικτύων απασχόλησης.

Δείτε πληροφορίες και στο παρακάτω link: https://www.gcr.gr/el/diapolitismiko-kentro-pyksida/cosmos-employment-hub

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020