Υπάλληλος Οικονομικής Διεύθυνσης

11/02/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 11_02_2019

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπάλληλος Οικονομικής Διεύθυνσης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

 

 

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Υπαλλήλου για την Οικονομική Διεύθυνση που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, παρακολούθηση και εκτέλεσή του
 • Υποβολή οικονομικών αναφορών
 • Άνοιγμα προϋπολογισμών στην Γενική Λογιστική.
 • Καταχωρήσεις στην Γενική Λογιστική
 • Συμφωνίες λογαριασμών, ανάλυση και έλεγχος.
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Συμμετοχή στη κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για τους οικονομικούς όρους των συμβάσεων
 • Τακτοποίηση και παρακολούθηση του μητρώου παγίων.
 • Συμφωνίες τραπεζών με μηνιαία βάση
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων ευθύνης του, βάσει και των οικονομικών διαδικασιών που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα/ χρηματοδότης και σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου.
 • Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές κατά τη διάρκεια επιτόπιων ή εξ’ αποστάσεως οικονομικών ελέγχων.
 • Συμφωνίες αποπληρωμής προγραμμάτων με το λογιστικό πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση λογιστικού αρχείου των προγραμμάτων ευθύνης του.
 • Καθημερινή εξυπηρέτηση συναδέλφων, διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου (φωτοτυπίες, ενημερώσεις-διευκρινήσεις).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών & ελληνικού λογιστικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικού προγράμματος
 • Καλή Γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint)
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης

 

 

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, Europass cv το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates instructions και συνοδευτική επιστολή εδώ με Θέμα: Finance_110219

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  18/02/2019 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2018