Case Worker Αλεξάνδρεια_140120

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 14_01_2020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Case Worker

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το ΕΣΠ αναζητά έναν/μία Case Worker, για την περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

 

Αρμοδιότητες

 • Αναλαμβάνει την αξιολόγηση αναγκών των  ωφελούμενων του προγράμματος ασφαλούς ζώνης φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, που λειτουργεί στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
 • Διαχειρίζεται υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων (case management) δημιουργώντας ατομικό πλάνο δράσεων.
 • Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο σχετικά με τις υποθέσεις των ωφελούμενων.
 • Εξασφαλίζει ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί βλάβη ή κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη, έχουν αναγνωριστεί και τους παρέχει ατομική διαχείριση της υπόθεσής τους (case management), τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, διεξάγει αξιολογήσεις και προγράμματα δράσης, παρέχει άμεσα υπηρεσίες καθώς επίσης κάνει παραπομπές και παρακολουθεί τα περιστατικά που έχει αναλάβει.
 • Συνεργάζεται με την υπόλοιπη ομάδα των case workers άλλων υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα περιστατικά.
 • Υποστηρίζει άλλα μέλη της ομάδας, εθελοντές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς και νομικούς. 
 • Συνεργάζεται με τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές για να εξασφαλίσει ή να βελτιώσει την ποιότητα της παρέμβασης.
 • Διεκπεραιώνει παραπομπές στο ΕΚΚΑ και σε άλλες υπηρεσίες για τις  διοικητικές ή νομικές διαδικασίες, ενημερώνοντας τα αρχεία, διατηρεί αρχεία και τα επικαιροποιεί, πραγματοποιεί τις εγγραφές στα σχολεία και παρακολουθεί τη σχολική απόδοση των εξυπηρετούμενων.
 • Κλείνει ιατρικά ραντεβού.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει ομαδικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει δραστηριότητες εντός και εκτός του safe zone.
 • Διανέμει φαγητό, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης.
 • Καθαρίζει με τη βοήθεια των παιδιών τους χώρους του safe zone.
 • Μοιράζεται πληροφορίες με τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας σχετικά με θέματα σημαντικά (φαρμακευτική αγωγή).
 • Συντάσσει αναφορές.
 • Αγοράζει υλικά για δραστηριότητες ή για άλλες ανάγκες του safe zone.
 • Συμμετέχει σε ατομικές ή ομαδικές εποπτείες.
 • Διοργανώνει τουλάχιστον μια ατομική συνεδρία με κάθε παιδί σε εβδομαδιαία βάση.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση της εβδομαδιαίας συνάντησης όλων των ωφελούμενων ανήλικων.
 • Γίνεται εγγυητής της εφαρμογής των κανόνων του safe zone.
 • Παρέχει ένα ασφαλές, φροντιστικό περιβάλλον για τα παιδιά προάγοντας την αποδοχή και την ένταξη τους στην ομάδα.
 • Δρα ως πρόσωπο αναφοράς, θετικό παράδειγμα για τα παιδιά.
 • Διατηρεί και βελτιώνει τις θετικές σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα του καταυλισμού και τους άλλους φορείς/ οργανώσεις. 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας ή Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (επιπλέον, για κοινωνικούς λειτουργούς βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.).
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως κοινωνικός/ή λειτουργός ή ψυχολόγος.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη του προσφυγικού πληθυσμού σε τοπικό ή διεθνή φορέα σε τομείς παιδικής προστασίας ή υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: Case Worker Αλεξάνδρεια_140120

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  27/01/2020 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019