ΥΠΔΙΕ_131020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 131020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υποσυντονιστής/ρια Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει  μία θέση Υποσυντονιστή/ριας Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο γραφείο του Ε.Σ.Π. στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον Συντονιστή Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Συντονίζει τη δράση της ομάδας του και έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας της.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος και διανέμει τους διερμηνείς σε άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα του ΕΣΠ (νομικής υπηρεσίας, κοινωνικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας κ.α.)
 • Παρακολουθεί και εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού της ομάδας του. Παρακολουθεί τη λήψη των αδειών εντός των χρονικών ορίων των προγραμμάτων ή και των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων από το γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία προσλήψεων και της αξιολόγησης του προσωπικού.
 • Εκπαιδεύει νέους διερμηνείς (και τα μέλη της ομάδας του/της), σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Υπηρεσίας Διερμηνείας.
 • Έχει την εποπτεία της σύνταξης των μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων της ομάδας/τμήματός του.
 • Διαχειρίζεται τυχόν επείγουσες περιπτώσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα με παράλληλη ενημέρωση του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων των υπηρεσιών της ΝΥ και της ΚΥ.
 • Διαχειρίζεται τυχόν κρίσεις μέσα στο τμήμα του και σε συνεργασία με τον Συντονιστή προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.
 • Συμμετέχει σε τακτικές συναντήσεις με υποσυντονιστές ή και άλλες ειδικότητες εργαζομένων του ΕΣΠ για θέματα που αφορούν το τμήμα του.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου).
 • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου - τήρηση χρονοδιαγραμμάτων).
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία.
 • Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό ομάδας.
 • Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικά πλαίσια εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης).

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων γλωσσών που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας του τμήματος Υποδοχής & Διερμηνείας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΥΠΔΙΕ_131020

                                             

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  4/11/2020 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020