ΣΥΝΔΙΕ_131020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 131020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Συντονιστής/ρια Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει  μία θέση Συντονιστή/ριας Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο γραφείο του Ε.Σ.Π. στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η θέση θα αναφέρεται στον Διευθυντή του Ε.Σ.Π.

 

Αρμοδιότητες

 

 • Συντονίζει τη δράση του Τμήματός του και έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του.
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων, στόχων, πολιτικών του Ε.Σ.Π.
 • Εντοπίζει τις ανάγκες του τμήματος και προτείνει αλλαγές στην εσωτερική δομή του που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου του Ε.Σ.Π.
 • Αξιολογεί το επείγον των υποθέσεων των εξυπηρετούμενων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της νομικής ή κοινωνικής υπηρεσίας ενημερώνει αρμοδίως για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση.
 • Ελέγχει την ορθή συμπλήρωση της βάσης δεδομένων από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία του και παρέχει οδηγίες για την τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συναίνεση των ωφελούμενων.
 • Λαμβάνει μέρος στη διαδικασία προσλήψεων και της αξιολόγησης του προσωπικού και έχει την ευθύνη για την ομαλή ένταξη των νέων στελεχών στην υπηρεσία του.
 • Παρακολουθεί και εγκρίνει τις άδειες του προσωπικού της ομάδας του.
 • Οργανώνει τις εσωτερικές συναντήσεις του τμήματός του ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως, εφόσον χρειαστεί.
 • Έχει την εποπτεία της σύνταξης των μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων του τμήματος.
 • Διαχειρίζεται τυχόν κρίσεις μέσα στο τμήμα του και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.
 • Συμμετέχει στις τακτικές συναντήσεις των συντονιστών των τμημάτων του Ε.Σ.Π. ενημερώνοντας για τις δραστηριότητες και τα ζητήματα που αφορούν το τμήμα του.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων του φορέα στους τομείς αρμοδιότητάς του.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
 • Προηγούμενη εμπειρία στο συντονισμό ομάδας
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου).
 • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικά πλαίσια εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης).
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου - τήρηση χρονοδιαγραμμάτων).
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία.

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση μίας ή περισσοτέρων γλωσσών που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας του τμήματος Υποδοχής & Διερμηνείας.

.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΣΥΝΔΙΕ_131020

                                             

  

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  4/11/2020

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020