ΔΙΚΕΒΡΟΣ_290421

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

 ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 29/4/2021

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

                                           ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                   ΕΒΡΟΣ

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει θέση Δικηγόρου που θα απασχοληθεί με σύμβαση πλήρους απασχόλησης στον Έβρο. Η θέση αφορά κάλυψη λόγω άδειας εγκυμοσύνης Η θέση θα αναφέρεται στον Υποσυντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Ενημερώνει νομικά και συμβουλεύει τους εξυπηρετούμενους του ΕΣΠ για θέματα σχετικά με το άσυλο και τη διεθνή προστασία
 • Παρέχει σε θέματα ασύλου νομική συνδρομή, προάσπιση και υπεράσπιση των συμφερόντων των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ έναντι των δημοσίων αρχών και των δικαστηρίων.
 • Επισκέπτεται χώρους κράτησης και κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.
 • Ενημερώνεται για τη νομοθεσία και τη νομολογία σε σχέση με το άσυλο και εν γένει τη νομοθεσία περί αλλοδαπών, όπως επίσης και τις πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των εξυπηρετούμενων.
 • Αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα στο πλαίσιο της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Υποσυντονιστή/Συντονιστή.
 • Συνεργάζεται με πνεύμα ισοτιμίας με όλους τους συναδέλφους του ΕΣΠ (ΚΥ, προγράμματα κ.λ.)
 • Μοιράζεται το αντικείμενο της εργασίας του με τα υπόλοιπα μέλη της ΝΥ του ΕΣΠ
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις που του υποδεικνύονται από τον Υποσυντονιστή/Συντονιστή με σκοπό την επιμόρφωσή του και την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων του.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις με τους υπόλοιπους δικηγόρους ή το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΣΠ για συζήτηση-εισήγηση θεμάτων ή προβλημάτων
 • Συνεργάζεται με τους εταίρους υλοποίησης ή/και χρηματοδότες του προγράμματος (εφόσον απαιτείται) κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Υποσυντονιστή/Συντονιστή.
 • Εκπροσωπεί το ΕΣΠ σε συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, ημερίδες κτλ. κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Υποσυντονιστή/Συντονιστή.
 • Ενημερώνει τη βάση δεδομένων του ΕΣΠ με τα στοιχεία των εξυπηρετούμενων, τηρώντας τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Συντάσσει μηνιαίες αναφορές για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος στο οποίο ανήκει.
 • Συντάσσει τακτικές αναφορές και εκθέσεις κατόπιν ανάθεσης από τον αρμόδιο Υποσυντονιστή/Συντονιστή
 • Αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από τον αρμόδιο Υποσυντονιστή/Συντονιστή του.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής.
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος.
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στους τομείς του Διεθνούς Δικαίου, Προσφυγικού Δικαίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου ή σε συναφή προς τους σκοπούς του ΕΣΠ γνωστικά αντικείμενα
 • Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του προσφυγικού δικαίου σε τοπική ή διεθνή οργάνωση
 • Καλή γνώση διαδικασιών ασύλου και θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού
 • Γνώσεις άλλων γλωσσών
 • Επαγγελματική εμπειρία άσκησης γενικής δικηγορίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυεπαγγελματικό πλαίσιο (με διερμηνέα/ ΚΛ/ Γιατρό κλπ.) και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες ευμετάβλητες - προσαρμοστικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΔΙΚΕΒΡΟΣ_290421     

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  20/05/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021