ΕΡΣΥΜ_120522

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 120522

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Εργασιακός/ή Σύμβουλος

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

 

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Εργασιακού/ής Συμβούλου που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος.

 

Αρμοδιότητες

 • Διερευνά το προφίλ των άνεργων προσφύγων, τις ανάγκες τους, τα εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας και τους βοηθά να προσδιορίσει τον επαγγελματικό τους στόχο. Δημιουργεί το ατομικό σχέδιο δράσης.
 • Επεξεργάζεται και συντάσσει τα βιογραφικά.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) για την ένταξη/επανένταξη των άνεργων προσφύγων στην αγορά εργασίας.
 • Καταχωρεί το προφίλ των προσφύγων σε βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες.
 • Καταγράφει τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης θέσης εργασίας και διενεργεί τη σύζευξη του/ς επωφελούμενου/ης με την κατάλληλη θέση εργασίας για αυτόν/ην.
 • Εντοπίζει δυνατότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης των εξυπηρετούμενων και τους προσανατολίζει σύμφωνα με αυτές.
 • Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλες συναφείς οργανώσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΕΣΠ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με εργοδότες (εντός της οργάνωσης του ΕΣΠ ή στην έδρα της επιχείρησης) με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του ΕΣΠ και τη σύναψη συνεργασίας και προώθησης των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας.
 • Συντάσσει εκθέσεις αναφοράς και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 • Οργανώνει/σχεδιάζει και υλοποιεί ομαδικές επιμορφωτικές/ενημερωτικές/υποστηρικτικές συναντήσεις και εκπαιδεύσεις.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις της ομάδας και συμμετέχει στη διαμόρφωση αντίστοιχων προτάσεων για χρηματοδότηση.
 • Αναδεικνύει περιπτώσεις καλής πρακτικής για την τροφοδότηση του επικοινωνιακού υλικού του φορέα.
 • Συμμετέχει σε επιμορφωτικές δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις  του φορέα που είναι απαραίτητες για τη γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του Συμβούλου Απασχόλησης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή /και Διοικητικών Επιστημών.
 • Ελάχιστη 2ετής επαγγελματική εμπειρία στην εργασιακή συμβουλευτική με πρόσφυγες.
 • Γνώσεις για την ελληνική αγορά εργασίας και για τις συνθήκες απασχόλησης.
 • Ικανότητα δημιουργίας δικτύων με εργοδότες.
 • Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης πιεστικών καταστάσεων, δυνατότητα ενδυνάμωσης ωφελούμενων, ηγετικά χαρακτηριστικά, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ πακέτο Ms Office (Word, Excel, Internet, PPT).
 • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.

 

Επιθυμητά προσόντα

 

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εξειδίκευση στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην εργασιακή συμβουλευτική.
 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΕΡΣΥΜ_120522

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/6/22 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022