ΥΚΕΕΑΘ_260722

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 260722

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος/η Κέντρου Εκπαίδευσης και Ένταξης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Υπευθύνου/ης Κέντρου Εκπαίδευσης και Ένταξης στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στην Υποσυντονίστρια των Κέντρων Εκπαίδευσης και Ένταξης.

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός και επίβλεψη των λειτουργιών του Κέντρου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του Ε.Σ.Π. (ανθρώπινο δυναμικό, προμήθειες, οικονομικό, μηχανοργάνωσης, ασφάλειας κ.α.).
 • Διαχείριση της διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας του Κέντρου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του Κέντρου και ανάπτυξη επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης.
 • Διαχείριση θεμάτων των εργαζομένων (π.χ. άδειες, ωράρια εργασίας κτλ).
 • Προγραμματισμός και καταμερισμός εργασιών σε ό,τι αφορά στις δράσεις της ομάδας έργου (εκπαιδευτικών, υπεύθυνων υποστήριξης, διερμηνέων και υπεύθυνων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κ.α.), σε συνεργασία με την Υποσυντονίστρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προγραμματικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και στόχους.
 • Σύνταξη αναφορών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του Ε.Σ.Π. και του Προγράμματος (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ).
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση του Ε.Σ.Π. σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, φορείς άλλων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις συντονισμού κ.α.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής σχολής, Κοινωνικών Επιστημών.
 • Προϋπηρεσία 1 έτους τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση διοικητικής φύσης.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Ικανότητες διαχείρισης και συντονισμού ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων ή άλλων δυσκολιών στην καθημερινή εργασία.

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο και εργασία με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΥΚΕΕΑΘ_260722

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  27/08/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022