ΥΠΓΡΥΠΑΘ_210922

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Εργαζόμενη/ος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ενταξης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια (1) θέση Εργαζόμενης/ου Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης στην Αθήνα που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. Η παραπάνω θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης.

Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη (διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού εξοπλισμού, τήρηση παρουσιολογίων και άλλων αρχείων παρακολούθησης, διαχείριση αναλωσίμων κλπ.)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία με επωφελούμενους και τους εργαζόμενους σχετικά με τις υπηρεσίες του Προγράμματος.
 • Συλλογή στοιχείων και δεδομένων της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για τη χρήση τους στις αναφορές προς το χρηματοδότη και των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
 • Καταγραφή στοιχείων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και διαχείριση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου.
 • Σύνταξη κειμένων και ανακοινώσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με τη θέση.
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (κυρίως σε επεξεργασία κειμένου , υπολογιστικού φύλλου και χρήση διαδικτύου).
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο κατά προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα:  ΥΠΓΡΥΠΑΘ_210922    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  21/10/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022