Νασουρντίν Νιζάμη

Ο Νασουρντίν Νιζάμη γεννήθηκε το 1985 στο Αφγανιστάν.

Έχει συμμετάσχει στο  English for Academic Purpose Program του Deree School of Graduate and Professional Education  και ως υπότροφος στο πρόγραμμα Completion of the Education Unites  Scholarship Program for young refugees in Greece του ιδίου Κολλεγίου τα έτη 2017-2018. 

Έχει εργαστεί ως διερμηνέας, διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής και χειριστής στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης τα έτη 2012-2013 και στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  από το  έτος 2014-2021.

Παράλληλα ,υπήρξε εθελοντής στην πρωτοβουλία Refugees Welcome τα έτη 2015-2016.

Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και  συντονιστής την Υπηρεσία Υποδοχής και Διερμηνείας.

Ο Nasruddin Νιζάμη είναι μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Solomon από το 2016, όπου παρακολούθησε το πρώτο εργαστήρι δημοσιογραφίας (LAB).

Από το 2018 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Solomon και Community Relations Officer εκπροσωπώντας την ομάδα σε διεθνή συνέδρια και προγράμματα και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις.

Μιλάει Παστού, Νταρί/Φαρσί, Ουρντού, Αγγλικά και Ελληνικά.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα