2019

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2019

2018

Read here the brief overview of GCR's 2018 Annual Report

2017

Read here the Brief Overview of GCR's 2017 Annual Report.

2016

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2016

2015

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2015

2014

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2014

2013

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2013

2012

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2012

2011

Read here the Annual Report for year 2011

2010

Read here the Annual Report for year 2010

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020