2021

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2021

2020

Read here the Annual Report of the year 2020

2019

Read here the Annual Report of the year 2019...

2018

Read here the brief overview of GCR's 2018 Annual Report

2017

Read here the Brief Overview of GCR's 2017 Annual Report.

2016

Διαβάστε εδώ την Συνοπτική Ετήσια Αναφορά του έτους 2016

2015

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2015

2014

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2014

2013

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2013

2012

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2012

Page 1 of 4

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022