Το ΕΣΠ σε οκτώ σελίδες.

Το ΕΣΠ σε οκτώ σελίδες.

Η νέα, οκτασέλιδη παρουσίαση των δράσεων του ΕΣΠ, ειδικά σχεδιασμένη για τις ενέργειες εύρεσης ιδιωτικών και εταιρικών πόρων.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management