Διαπολιτισμικό Κέντρο Προώθησης της Ένταξης Προσφύγων "ΠΥΞΙΔΑ"

To Διαπολιτισμικό Κέντρο του ΕΣΠ «Πυξίδα» ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996 μετά από την έκκληση προσφύγων και των οικογενειών τους, οι οποίες υπέφεραν από κοινωνική απομόνωση και ένιωθαν αποκλεισμένες από την ελληνική κοινωνία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Διαπολιτισμικό Κέντρο έχει διευρυνθεί χρησιμοποιώντας κυρίως εθελοντές και μια μικρή ομάδα προσωπικού, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων ένταξης που συμπεριλαμβάνουν:

 

·         Εκπαιδευτικά μαθήματα και μαθήματα ελληνικών όλων των επιπέδων

(Αρχαρίων, Ενδιάμεσο και Προχωρημένο)

·         Καθοδήγηση σχετικά με τις σχολικές εγγραφές και τα προγράμματα σχολικής υποστήριξης που διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία

·         Ψυχοκοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά των προσφύγων και τους εφήβους

·         Συμβουλευτική προετοιμασία για εύρεση εργασίας και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, π.χ. μαθήματα υπολογιστών

·         Συνηγορία και πληροφόρηση σε επίπεδο κοινότητας σε σχέση με τα εμπόδια στην ένταξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοφερμένοι πρόσφυγες που επιδιώκουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα

·         Εκπαιδευτικά μαθήματα με αντιρατσιστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, για μαθητές, δασκάλους και γονείς

Η προσέγγιση της «Πυξίδας» εστιάζει στις ανάγκες της οικογένειας και επιδιώκει να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της οικογένειας του εξυπηρετούμενου, κάτι που συχνά ξεκινά με το να βοηθηθούν οι οικογένειες να εγγράψουν στα σχολεία τα παιδιά τους, η πλειοψηφία των οποίων διέκοψαν το σχολείο πριν φτάσουν στην Ελλάδα. Υποστηρίζουμε τα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να μείνουν στο σχολείο προσφέροντας διδασκαλία και ομάδες υποστήριξης μελέτης.

Τα μαθήματα ελληνικών και αγγλικών της «Πυξίδας» είναι ένα βασικό πρώτο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης και την προετοιμασία για εκπαίδευση και απασχόληση. Η ομάδα του προσωπικού και των εθελοντών της «Πυξίδας» προφέρουν προετοιμασία πριν την εργασιακή απασχόληση, συμβουλευτική και καθοδήγηση στην προσαρμογή και εξεύρεση εργασίας στην Ελλάδα.

Η «Πυξίδα» προσφέρει ένα ψυχολογικά ασφαλές μέρος όπου οι οικογένειες των προσφύγων νιώθουν μια αίσθηση κοινότητας και όπου οι δυνάμεις και τα ταλέντα τους καλλιεργούνται στο ταξίδι προς την ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Διοργανώνουμε συχνές δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων δημιουργικής γραφής, θεραπευτικών ομάδων υποστήριξης και αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ενηλίκους, παιδιά και εφήβους.

Η «Πυξίδα» βασίζεται στην βοήθεια πάνω από 25 Ελλήνων εθελοντών και ενός δραστήριου δικτύου υποστηρικτών, σε αλληλεγγύη με άτομα και ντόπιους θεσμούς, για να παρέχει στους πρόσφυγες την απαραίτητη υποστήριξη στην ένταξη, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητές τους.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management