Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι": περίληψη της τελικής Έκθεσης

Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι" Πρόγραμμα "Δουβλινέζοι"

Περίληψη της τελικής έκθεσης του προγράμματος "Δουβλινέζοι" που αφορά τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙ.

 

Συγγραφέας: -

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022