Μύθοι και παραμύθια του κόσμου

Μύθοι και παραμύθια του κόσμου

Καταγραφή μύθων και παραμυθιών από διαφορετικές χώρες που σκοπό έχουν την κατανόηση των εθίμων και της κουλτούρας της κάθε χώρας.

 

Συγγραφέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management