Οδηγός διαπολιτισμικής συμβουλευτικής

Οδηγός διαπολιτισμικής συμβουλευτικής

Ο συγκεκριμένος οδηγός γράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του ΕυρωπαΪκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για όσους έρχονται αντιμέτωποι με τις ανάγκες και τα προβλήματα των αλλοδαπών. Ο οδηγός επικεντρώνεται στα νομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν όσοι ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες. 

 

Συγγραφέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management