ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διεξάγονται τακτικές και συστηματικές αποστολές με στόχο την παρακολούθηση των συνόρων για τον έλεγχο των διαδικασιών αίτησης ασύλου ειδικά σε συνοριακές περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος για τους νεοεισερχόμενους, όπως είναι οι πύλες εισόδου στα νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, οργανώνονται αποστολές δικηγόρων,  κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων σε συνοριακές ή άλλες περιοχές, σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων αιτούντων άσυλο.  Ο στόχος των δράσεων είναι πάντα η προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των ανθρώπων που δικαιούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας. 

Page 2 of 6
 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management