Το ΕΣΠ ανταποκρίθηκε στο άιτημα για στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, έναν ανεξέρτητο φορέα με έδρα τη Νορβηγία, ο οποίος συνεργάζεται με τις νορβηγικές αρχές μετανάστευσης. 
 
Θα βρείτε το κείμενο συμβολής του ΕΣΠ εδώ
Monday, 13 May 2024 00:00

ΚΛΑΘ_130524

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 130524

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Κοινωνική/ος Λειτουργός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 

Children, even alleged ones, are not to be detained

A recent decision of the Administrative Court of Athens safeguards the rights of children and persons under age assessment procedure in Greece

Athens, 2 May 2024

Jamal*, a child from Pakistan, was repeatedly registered by different Greek authorities as an unaccompanied minor. After his arrest by the Greek police and his arbitrary registration as an adult, he was detained in order to be returned. Withoutreasonable doubt, as required by law1, an age assessment procedure was belatedly initiated while the child was already 3months in detention in a Pre-Removal Detention Centre together with adults unknown to him and under conditions completelyunsuitable for children.

For a total of six (6) months the child remained in detention, following a story of Kafkaesque proportions, during which theGreek authorities refused to apply the legal procedure that requires a person to be treated as a minor for as long asthere is doubt about his age2 ("presumption of minority"). It also requires that a Guardian is appointed and that the child willbe placed in a shelter for unaccompanied minors.

Tuesday, 30 April 2024 00:00

ΔΙΕΑΡΚΩ_300424

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 300424

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας Αραβικών

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΣ

Tuesday, 30 April 2024 00:00

ΔΙΕΦΑΡΑΘ_300424

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 300424

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας Νταρί/Φαρσί

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Tuesday, 30 April 2024 00:00

ΔΙΚΑΘ_300424

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 300424

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Tuesday, 30 April 2024 00:00

ΔΙΚΚΩ_300424

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 300424

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΣ

Tuesday, 30 April 2024 00:00

ΔΙΚΛΕΣ_300424

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 300424

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΕΣΒΟΣ

Wednesday, 24 April 2024 15:43

Summer Camp PYXIDA 2024

 Find the Easter Camp PYXIDA 2024 program below:

Easter Camp 2024


PIXIDA INTERCULTURAL CENTER | GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Monday 29/04 GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Theater play
GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Movie screening and discussion
Τuesday 30/04  GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Gardening in the balcony of Pyxida 
 GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Visit to the park Pedion tou Areos with boardgames 
Thursday 09/05  GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Board games
 GROUP 13-18 years old
15:30 - 17:00
Project My Athens
Part 1: Taking pitures of Exarchia
Friday 10/05 GROUP 7-12 years old
11:00 - 13:30
Movie screening and discussion 
 GROUP 13-18 years old 1
5:30 - 17:00
Project My Athens
Part 2: Video editting of the audiovisual material

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία του ΕΣΠ, δημοσιεύουμε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της οργάνωσης την χρονιά που πέρασε (2023), συμπεριλαμβανομένων του ταμιακού απολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.

Δείτε τον Ισολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον Ταμιακό Απολογισμό για το έτος 2023 εδώ

Δείτε τον αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2023 εδώ

Page 1 of 133
 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management