2009

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2009

2008

Read here the Annual Report for 2008

2007

Read here the Annual Report for 2007

2006

Read here the Annual Report for year 2006

2005

Read here the Annual Report for year 2005

2004

Read here the Annual Report for 2004

2003

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2003

2002

Read here the Annual Report of 2002

2001

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2001

2000

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2000

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022