Ενημερωτικό φυλλάδιο του κέντρου προώθησης ένταξης προσφύγων "Πυξίδα" για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Eνημερωτικό φυλλάδιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για την ταυτότητα και τις δράσεις του στα αγγλικά.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος "Καινούργια Αρχη" το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος "Καινούργια Αρχη" το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Ομιλίες και προτάσεις που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των τριών Colloquium, τα οποία διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για την "προστασία των προσφύγων στο διεθνές και εσωτερικό δίκαιο".

Ενημερωτικό φυλλάδιο του κέντρου  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προσφύγων " Ιόλαος"  για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Μέθοδοι και τεχνικές συμβουλευτικής για τους συμβούλους απασχόλησης που σκοπό έχουν την καλύτερη συνεργασία με τους επωφελούμενους των υπηρεσιών τους.

Έρευνα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων , η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης "ECRE, Task Force on Integration". Η έρευνα έχει βασιστεί στις αντιλήψεις των ίδιων των προσφύγων σχετικά με την κοινωνική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία, όπως και στην άποψη τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι ΜΚΟ.

Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1998 σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και ΕυρωπαΪκού Οικονομικού Δικαίου με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με θέμα την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα.

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022