Αληθινές ιστορίες προσφύγων, οι οποίοι εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έφυγαν από τις χώρες τους και πως είναι τώρα η ζωή τους στην Ελλάδα.

Λεπτομερής ενημέρωση των δραστηριοτήτων της Πυξίδας.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του διαπολιτισμικού κέντρου Δάφνης "Πύξις" για την ταυτότητα και τις δράσεις του.

Συνταγές μαγειρικής από διάφορες χώρες.

Οι χώρες-μέλη του "ECRE Task Force on Integration" έχουν συντάξει 7 βιβλιαράκια που σκοπό έχουν την καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Τα βιβλία αυτά αφορούν τους τομείς της υγειάς, της στέγασης, της επαγγελματικής κατάρτησης, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της πολιτιστικής ενσωμάτωσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τις διαδικασίες ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών στην Ελλάδα να αποκτήσουν το καθεστώς του επι μακρόν διαμένοντος, της οικογενειακής επανένωσης, της νομικής προστασίας που τους παρέχεται και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Έρευνα για τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης μεταναστών στα σύνορα του Έβρου. 

Περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ και παρουσίαση του θεσμικού ρόλου της "κοινωνίας των πολιτών" σύμφωνα με την νέα πολιτική της ΕυρωπαΪκής Ένωσης.

Ένας μικρός οδηγός ο οποίος παρουσιάζει τι ισχύει για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Είναι γραμμένος με την μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

Ο συγκεκριμένος οδηγός γράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του ΕυρωπαΪκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο για όσους έρχονται αντιμέτωποι με τις ανάγκες και τα προβλήματα των αλλοδαπών. Ο οδηγός επικεντρώνεται στα νομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν όσοι ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες. 

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022