Έρευνα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων , η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης "ECRE, Task Force on Integration". Η έρευνα έχει βασιστεί στις αντιλήψεις των ίδιων των προσφύγων σχετικά με την κοινωνική τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία, όπως και στην άποψη τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι ΜΚΟ.

Πρακτικά ημερίδας που οργανώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1998 σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και ΕυρωπαΪκού Οικονομικού Δικαίου με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με θέμα την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα.

Η παρούσα μελέτη αφορά την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στις συγκεκριμένες χώρες κατά το διάστημα Ιουλίου 1998 - Ιανουαρίου 2000.

Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα προέλευσης, τον βαθμό παραβίασεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση των μειονοτήτων σε κάθε μία από τις παραπάνω χώρες.

 

Μεθοδολογικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς εκπαίδευσης που σκοπό έχει την ομαλή σχολική ένταξη μαθητών με γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.

Ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων "Νέα Προοπτική" που υλοποιείται σε συνεργασία του ΕΣΠ με τον Οργανισμό Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου.

Οδηγός του ΕΣΠ σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων. Έχει τις πιο κοινές ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας πρόσφυγας, τα δικαιώματά του και τι χαρτιά χρειάζεται να προσκομίσει σε κάθε περίπτωση. Κείμενο στα αγγλικά, στα αραβικά και στα φαρσί.

Ενημερωτικό φυλλαδίου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες σχετικά με την ταυτότητα και τις δράσεις του. 

Φυλλάδιο που παρουσιάζει τον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να βοηθήσει.

 

Σκοπός της έρευνας είναι στην υπάρχουσα νομοθεσία περί ασύλου να εντοπίσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές που αναφέρονται στα ασυνόδευτα παιδιά. Οι χώρες που παίρνουν μέρος στην έρευνα είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Μέρος της έρευνας χρηματοδοτείται από την ERF Community Actions 2005.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management