Τροποποίηση π.δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)

Κατεβάστε το εδώ

On the establishment of a single procedure for granting the status of refugee or of beneficiary of subsidiary protection to aliens or to stateless persons in conformity with Council Directive 2005/85/EC on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status (L 326/13.12.2005)1

Download it here

On the establishment of an Asylum Service and a First Reception Service, transposition into Greek legislation of the provisions of Directive 2008/115/EC “on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals” and other provisions.

Download it here

Τροποποίηση του π.δ.114/2010 - Παράταση της κράτησης αιτούντων άσυλο

Κατεβάστε το εδώ

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Κατεβάστε το εδώ

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Κατεβάστε το εδώ

2011

Read here the Annual Report for year 2011

2010

Read here the Annual Report for year 2010

2009

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 2009

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management