1998

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1998

1997

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1997

1996

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1996

1995

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1995

1994

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1994

1993

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1993

1992

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1992

1991

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1991

1989

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1989
 

“My name is L. and I come from Belarus. In my country I was a teacher... In 2001 I was forced to leave with my daughter because I was scared for our life and freedom. 

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management