Η Ελλάδα αποζημιώνει αιτούντα άσυλο που προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την επιβολή του μέτρου της επ’ αόριστον κράτησης

19.11.15

Η Ελλάδα αποζημιώνει αιτούντα άσυλο που προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την επιβολή του μέτρου της επ’αόριστον κράτησης

 

Με την απόφαση LOHAR κατά Ελλάδας 1 που δημοσιεύθηκε την 12.11.2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επικύρωσε τον διακανονισμό μεταξύ εξυπηρετούμενου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και των Ελληνικών αρχών, τον οποίο πρότειναν οι τελευταίες και απεδέχθη ο προσφεύγων.  Σύμφωνα με αυτόν η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει το ποσό των 6.500 ευρώ ως αποζημίωση εξαιτίας της επιβολής επ’ αόριστον μέτρου κράτησης, κατ’ εφαρμογή της Γνωμοδότησης 44/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κρατήθηκε για συνολικό διάστημα πλέον των 21 μηνών στα Κέντρα Κράτησης Κορίνθου και Αμυγδαλέζας από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2014. Με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η επιβολή επ’ αόριστον μέτρου κράτησης (πέραν του νόμιμου επιτρεπόμενου διαστήματος κράτησης των 18 μηνών) είναι παράνομη και ότι τα Ελληνικά Δικαστήρια δεν του εξασφάλισαν αποτελεσματική προστασία, καθώς οι Αντιρρήσεις κατά κράτησης που είχε καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλαδή το μοναδικό ένδικο μέσο που είχε στη διάθεση του στην εσωτερική έννομη τάξη, απορρίφθηκαν. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε μετά την αποδοχή του διακανονισμού που πρότειναν οι Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τον οποίο οφείλουν να καταβάλλουν αποζημίωση ύψους 6.500 ευρώ στον προσφεύγοντα.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι, με αυτόν τον τρόπο, οι Ελληνικές Αρχές αναγνώρισαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι η επιβολή, κατ’ εφαρμογή της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ 44/2014, του μέτρου της επ’ αόριστον κράτησης εις βάρος πολιτών τρίτων χωρών που κρατούνται διοικητικά είναι παράνομη και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης να προτείνει αποζημίωση στον εξυπηρετούμενο.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι η υπ’ αριθμ. 4000/4/59 από 28.2.2014 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με την οποία επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί, παρά τη ρητή δέσμευση των συναρμόδιων Υπουργών ήδη από τον Φεβρουάριου του 2015 (βλ. το από 17.2.2015 Δελτίο των Αναπληρωτών υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τα κέντρα κράτησης 2).

Με βάση τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καλεί τις Ελληνικές Αρχές να ανακαλέσουν άμεσα την υπ. αριθμ. 4000/4/59 από 28.2.2014  Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία δεν έχει θέση σε ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε ότι και μόνο η διατήρηση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, ασχέτως πρακτικής εφαρμογής, συνιστά παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη χώρα.

*Η απόφαση LOHAR κατά Ελλάδας είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158792

Βλ. σχετικά Δελτία Τύπου του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες:

·  «Παράνομη η επ'αόριστον διοικητική κράτηση» [25.5.2014]

http://gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/357-deltio-typou-28-5-2014

·  «Επιστολές σε Επίτροπο Μαλστρομ και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τη παράταση διοικητικής κράτησης – Νέα γραπτή παρέμβαση του ΕΣΠ» [8.5.2014]

http://gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/355-epistoles

·  «Επ’ αόριστον κράτηση: μια ευθεία προσβολή του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου» [8.4.2014]

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/352-ep-aoriston-kratisi-mia-eftheia-prosvoli-tou-ethnikoy-evropaikoy-kai-diethnoys-dikaiou

 


[1] LOHAR κατά Ελλάδας, αριθμός προσφυγής 67357/14, 20.10.2015, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158792

[2] http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=5374&Itemid=607

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria