Το ΕΣΠ ανταποκρίθηκε στο άιτημα για στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, έναν ανεξέρτητο φορέα με έδρα τη Νορβηγία, ο οποίος συνεργάζεται με τις νορβηγικές αρχές μετανάστευσης. 
 
Θα βρείτε το κείμενο συμβολής του ΕΣΠ εδώ

Η προάσπιση και ενίσχυση του κράτους δικαίου παραμένει άμεση προτεραιότητα της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, ενόψει της συνεχιζόμενης υποχώρησης των θεσμών της χώρας.

Χρόνιες πλημμέλειες και νέες απειλές για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα καταγράφονται από τις ανεξάρτητες οργανώσεις Vouliwatch, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), HIAS Ελλάδας, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και Reporters United, με τη συνεισφορά μας στον ετήσιο έλεγχο των εθνικών συστημάτων που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου.

Read here the SUBMISSION OF THE GREEK COUNCIL FOR REFUGEES (GCR) AND THE EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE) TO THE COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE in accordance with Rule 9.2. of the Rules of the Committee of Ministers regarding the supervision of the execution of judgments and of terms of friendly settlements concerning the case of Safi and others v. Greece (Application No. 5418/15, 7 July 2022).
 
The case of Safi and Others v. Greece concerned the sinking of a fishing boat transporting 27 foreign nationals in the Aegean Sea, off the island of Farmakonisi, resulting in the death of 11 people – 8 children and 3 women. According to the survivors/applicants, the shipwreck occurred during and due to a pushback operation of the Hellenic Coast Guard. No effective criminal and administrative investigation into the circumstances of the incident took place. On 21 January 2015, an application before the European Court of Human Rights (ECtHR) was lodged by 16 survivors.
 
In its judgment of 7th July 2022, the ECtHR found a violation of the right to life, due to the authorities’ failure to responsibly and effectively investigate such serious allegations. Moreover, the ECtHR found a violation of the right to life due to the omission of actions that the Greek authorities should and could have taken to protect human lives and prevent the tragic incident. The Court also held that Coast Guard officers had inflicted degrading and inhuman treatment against shipwreck survivors.
 
GCR and ECRE submit that the Safi case reveals a structural and complex problem, which cannot be considered an isolated incident and we request the Committee of Ministers to place the Safi case under the enhanced supervision.
 
Read also an analysis on the case of the 14th June 2023 Pylos shipwreck in the ANNEX: "THE PYLOS SHIPWRECK: A CLONE CASE 1 YEAR AFTER THE ISSUANCE OF SAFI JUDGMENT?"
Pursuant to the call for inputs issued by the Committee on Enforced Disappearances (CED) and the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID), the present submission attempts to address the questions raised by the CED and the WGEID, within the scope of GCR’s statute and based on GCR’s experience in Greece.
 
Read GCR's contribution here

Διαβάστε τις παρατηρήσεις του ΕΣΠ για την υπόθεση MSS ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ.

With a joint letter to the UN Human Rights Council on 19 June 2023, 194 civil society organisations, including GCR, call for the creation of an independent, international monitoring mechanism for human rights violations at the borders.

"In light of the scale, severity, and global nature of this failure to respect, protect and fulfil the human rights of all regardless of migration status", it is imperative to create an independent international mechanism "to undertake a global investigation into deaths, enforced disappearances, torture and other grave human rights violations faced by people in transit across international borders including as a result of pushbacks and collective expulsions, and to contribute to accountability and redress for victims and their families".

 Read the joint letter here

On 28 February 2022, the Greek Council for Refugees (GCR), responding to an open call, sent its input on the forthcoming report of the UN Special Rapporteur on the rights of migrants, in relation to the human rights violations at international borders.

 

You can read the comments here.

The ICJ and GCR have presented to the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants a submission on the human rights of migrants report on ending immigration detention of children and seeking adequate reception and care for them.

 

The submission is an input for the forthcoming report of the UN Special Rapporteur on ending immigration detention of children and seeking adequate reception and care for them, which is expected to be submitted to the 75th session of the General Assembly.

The International Commission of Jurists (ICJ) and Greek Council for Refugees (GCR) have provided a brief overview of aspects of immigration detention of migrant children in Greece.

The submission is to be found here.

A longer note can be found here.

Page 1 of 3
 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management