Σεμινάρια για εθελοντές στην ΠΥΞΙΔΑ

27.03.19

Μέσα στο Μάρτιο έλαβαν χώρα στην ΠΥΞΙΔΑ, το Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, τρία σεμινάρια στα οποία πήραν μέρος και εθελοντές της ΠΥΞΙΔΑΣ.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής και οι θεματικές των σεμιναρίων ήταν οι εξής:

02/03/2019: Διδασκαλία κειμένου και χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Βιωματικό εργαστήριο πάνω στη διδασκαλία κειμένων σε μαθητές πρόσφυγες και μετανάστες και εφαρμογές μη τυπικής μάθησης.

08-10/03/2019 & 15-17/03/2019: Σεμινάρια με εισηγήτρια την κυρία Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Διευθύντρια του Hellenic Culture Centre (Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού), πάνω στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα:

08-10/03: 
-Το μαθησιακό συμβόλαιο, τα παιχνίδια γνωριμίας.
-Η λειτουργία της ομάδας, οι ρόλοι των μαθητών και οι ρόλοι του δασκάλου
-Η εισαγωγή σε νέα θεματική ενότητα/ διδακτικό αντικείμενο 
-Η ανομοιογένεια της τάξης ως πρόβλημα και ως πρόκληση
-Το μάθημα σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας
-Τα χαρακτηριστικά των προχωρημένων σπουδαστών 

-Τα πολιτιστικά στοιχεία στο μάθημα: επιλογή και χρήση πολιτιστικών υλικών, αξιοποίηση των διαπολιτισμικών στοιχείων, παραγωγή νέων εκπαιδευτικών υλικών

15-17/03: 
-Η ακουστική κατανόηση
-Η παραγωγή γραπτού λόγου 
-Η παραγωγή προφορικού λόγου 
-Η κατανόηση γραπτού κειμένου 
-Η διδασκαλία της ορολογίας και η γλωσσική εκπαίδευση διερμηνέων και μεταφραστών 
-Η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε σπουδαστές προχωρημένου επιπέδου 
-Η αξιολόγηση του μαθήματος, των μαθητών, των διδακτικών υλικών

Ευχαριστούμε θερμά την κα Ιφιγένεια Γεωργιάδου και το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού για την ευγενική τους προσφορά να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας και για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις στα σεμινάρια.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria