Επιστολή επτά οργανώσεων σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών σε συνθήκες πανδημίας

"Αυτή τη στιγμή, τα περίπου 5.500 ασυνόδευτα παιδιά που ζουν στη χώρα μας διαμένουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία σε συνθήκες διαβίωσης ακατάλληλες, δηλαδή σε συνθήκες επισφαλούς στέγασης, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης –ΚΥΤ ή και βρίσκονται σε αστεγία, με ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας που δικαιούνται. 

Η κρίση της πανδημίας θέτει νέα, πολύ σοβαρά ζητήματα στις δομές όπου φιλοξενούνται ασυνόδευτα παιδιά, στο σύνολό τους."

 Οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτή την επιστολή δραστηριοποιούμαστε ενεργά στο πεδίο της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων [...] Απευθυνόμαστε σε εσάς για να επισημάνουμε νέες δυσκολίες που έχουν ανακύψει στο πεδίο εξαιτίας της πανδημίας που μαστίζει την υφήλιο και τη χώρα μας, για να ζητήσουμε την παρέμβασή σας, προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να προστατευτούν με πραγματική επάρκεια παιδιά και εργαζόμενοι; Πώς θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση κρούσματος μέσα στις εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των καμπ και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης; Επισημαίνουμε ασφαλώς ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την πολιτεία και το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την ευθύνη της για τα ασυνόδευτα ανήλικα, χωρίς την κατάλληλη πλαισίωση και καθοδήγησή της."

Με κοινή επιστολή τους στους Υπουργούς Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου και Εργασίας καθώς και σε άλλους αρμόδιους φορείς, στις 24 Μαρτίου 2020, επτά οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), ζητούν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, και την προστασία της υγείας των ανηλίκων που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες ανά την Ελλάδα.

Βρείτε την επιστολή συνημμένη.

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020