Κοινό Δελτίο Τύπου: Η επιστροφή στην τάξη μετά τις διακοπές δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά

22.05.24

Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN)

 

Η επιστροφή στην τάξη μετά τις διακοπές δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά


                                                                                                Αθήνα, 22 Μαΐου 2024

 

Οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Child Rights Advocacy Network– CRAN), εκφράζουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τα μέτρα που πρόσφατα θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β 2531/29-4-2024) σε σχέση με την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying). Εκτιμούμε ότι μέτρα όπως η επαναφορά των πενθήμερων αποβολών και η διευκόλυνση αλλαγής σχολικού τμήματος ή σχολικού περιβάλλοντος,  δρουν κατασταλτικά και δεν συνάδουν με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά ούτε και με τις νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/92) και συγκεκριμένα με τα άρθρα 28 (καθολικό δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση) και 29 (στόχοι της εκπαίδευσης). Επίσης, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ενισχύει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών και ιδίως αυτών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Είναι σαφές ότι κανένα παιδί δε γεννιέται βίαιο. Όταν εκδηλώνονται βίαιες συμπεριφορές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο εκφοβισμός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντανάκλαση της βίας που τα ίδια υφίστανται από διάφορες πλευρές. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η επένδυση στην πρόληψη και στην αναζήτηση των παραγόντων που οδηγούν ένα παιδί να γίνει θύτης και παράλληλα στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, αλλά και των γονέων, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία  ενός δημοκρατικού σχολείου με τη συμμετοχή των παιδιών. Ένα σχολείο στο οποίο θα καλλιεργείται έμπρακτα η ιδιότητα του δημοκρατικού πολίτη, ώστε ένα παιδί να μη γίνει ούτε θύτης ούτε θύμα ούτε απλός παρατηρητής.

Για όλους τους παραπάνω  λόγους, εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας για τα πρόσφατα μέτρα που θεσπίστηκαν, θεωρώντας ότι κινούνται σε στρεβλή κατεύθυνση και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επανεξετάσει τα κατασταλτικά αυτά μέτρα, κατόπιν διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις παιδικής προστασίας.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις –μέλη του Δικτύου Συνηγορίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

 1. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 2. Σχεδία - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
 3. Terre des hommes Hellas - Γη των ανθρώπων
 4. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 5. Changemakers Lab
 6. Καλύτερες Μέρες Ελλάδα - Better Days Greece
 7. SolidarityNow
 8. ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
 9. Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

 

 

 

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management