ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑ ΤΟ 2012

20.05.13

Βρείτε συνημμένη την έκθεση πεπραγμένων του ΕΣΠ για το έτος 2012

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management