«Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων»

08.01.15

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ανακοινώνει την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Υπηρεσίες μιας στάσης: ενδυνάμωση και ένταξη προσφύγων».

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των προσφύγων, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους εξ αυτών, μέσω της παροχής αλληλοσυμπληρωματικών  υπηρεσιών στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και ένταξη των προσφύγων. Η ενδυνάμωση αυτή, θα υποστηρίξει τους πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, και θα επιδιώξει στην αυτονόμησή τους ώστε να αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός που ελλοχεύει, η επικείμενη φτώχεια και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό τους καθεστώς. 

 

Συγκεκριμένα, το ΕΣΠ θα προτάξει τη μακροχρόνια εμπειρία, τη δυναμική, όπως και την ολιστική προσέγγιση που διακρίνει τη δράση του για την παροχή αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλένδετων δράσεων, ως ένα «πακέτο» με τη μορφή Υπηρεσίας μιας στάσης (ONE STOP SHOP) για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που το κράτος αδυνατεί να παράσχει επαρκώς.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν βασικούς τομείς της ενταξιακής διαδικασίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί και σε δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Οι υπηρεσίες του έργου παρέχονται ανώνυμα και δωρεάν, σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»  - Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι  το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210 3800990-1 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management